Česká vodíková technologická plaforma (HYTEP)
Naším posláním je podpora rozvoje vodíkového hospodářství a vodíkových technologií v České republice. Jakým způsobem naše poslání naplňujeme?
 • Propojováním našich členů mezi sebou a prosazováním jejich zájmů.
 • Přenášením know-how z evropské na národní úroveň.
 • Systematickým mapováním rozvoje vodíkového hospodářství.
Poslání platformyPřipojte se

Vodík je surovinou, palivem i energetickým nosičem.

Vodíku se nemusíme bát. O tom nás každoročně přesvědčuje výroba až 80 milionů tun vodíku a vysoká míra bezpečnosti, které je při manipulaci s vodíkem dosahováno.

 • Vodík při úniku neznečišťuje životní prostředí, je to bezemisní látka v místě spotřeby.
 • Vodíkové technologie jsou technologicky vyspělé a dosahují vysoké spolehlivosti.
 • Vodík je vedle elektrifikace jednou z dalších cest k úspěšné dekarbonizaci.
FAQ o vodíkuAktualityAkce

2. ročník soutěže o Cenu HYTEP za excelentní diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií (dále jen „Cena HYTEP“)

 • Cena HYTEP se uděluje studentovi nebo absolventovi české vysoké technické školy, který předložil nejlepší diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií.

 • Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce 2023/2024. 

více o Ceně HYTEP

Video

Image
Jak by měla vypadat železnice budoucnosti?

Ve 20. století byly parní lokomotivy nahrazeny dieselovými a u některých došlo k přechodu na elektrickou energii, ale ne všude je elektrifikace ekonomicky výhodná, a tak hledáme způsoby čím naftu nahradit. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých alternativních pohonů vlaků? Tedy vodíku, baterií a přímé elektrizace.

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru

Aktuality

Naši členové

Co najdete na těchto stránkách

Hydrogen Station

informace

Aktuality za světa vodíkových technologií, FAQ o vodíku, plánované akce.

platforma

Jaké je naše poslání, co děláme, a jak se k nám připojit?

práce

Pracovní nabídky členů naší platformy v oblasti vodíkových technologií.

pro členy

Členové platformy mají přístup k souborům a dalším informacím o vodíku v členské sekci.

Výhody a benefity, chcete se stát členem platformy?

Jaké jsou výhody a benefity členství?
 • Člen spolku ovlivňuje organizační strukturu a strategické řízení spolku.
 • Má přednostní přístup k neveřejným informacím ze světa vodíkového hospodářství v ČR i na unijní úrovni.
 • Je reprezentován platformou v komunikaci se státní správou a dalšími subjekty ovlivňujícími regulatorní prostředí v ČR.
 • Má nárok na zvýhodněné podmínky a možnost prezentace a propagace na akcích (konference, semináře, workshopy), pořádaných platformou.
 • Dostává členský zpravodaj, monitoring českých médií a shrnutí analýz a legislativních návrhů vypracovaných platformou.
Chcete se stát členem platformy?
 • Do platformy je možné kdykoliv vstoupit.
 • Uvítáme členy, kteří připravují aktivity v oblasti vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství.
 • Člen platformy musí být právnickou osobou.
 • Kontaktovat nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře.

Akce pořádané HYTEP

Chystáme pro Vás další skvělé akce. Až budou připravené, zase je tu uvidíte.

Akce

Členové platformy