ŠKODA JS a.s.

ŠKODA JS a.s.

Společnost ŠKODA JS a.s. má v rámci vysokotlakých plynů mimo jiné dlouholeté zkušenosti s řízeným odvodem vodíku, který vzniká v primárním okruhu jaderných elektráren.

Společnost ŠKODA JS a.s. má také významné reference v oblasti dodávek tlakových nádob pro chemický průmysl. Již v roce 2005 dodala první chemický reaktor na výrobu čpavku.

V oblasti vodíkových technologií se zaměřuje na využití vodíku v energetice, výrobu vodíku s využitím obnovitelných zdrojů a akumulaci energie do vodíku.

https://www.skoda-js.cz/