Do provozu byl uveden největší evropský závod na výrobu vodíkových palivových článků

Symbio, společný podnik společností Forvia, Michelin a Stellantis, otevřel ve francouzském regionu Auvergne-Rhône-Alpes, gigafactory SymphonHy. Jedná se o největší továrnu na výrobu vodíkových palivových článků v Evropě. SymphonHy je integrována do strategického průmyslového a technologického projektu HyMotive, podporovaného Evropskou unií a francouzskou vládou prostřednictvím programu Významné projekty společného evropského zájmu (IPCEI). Společnost Symbio, která v roce 2019 měla 50 zaměstnanců, nyní zaměstnává přes 750 lidí s očekáváním vytvoření dalších 1 000 pracovních míst právě díky projektu HyMotive.

Toyota chystá v rámci rozvoje vodíkových technologií otevření Hydrogen Factory Europe

Toyota Motor Europe (TME) chystá otevřít Hydrogen Factory Europe, lokální obchodní provoz s cílem harmonizovat komerční přístup k vodíkovým technologiím a systémům. Tato operace, zahrnující vývoj, výrobu, prodej a servis, je klíčovým prvkem ambiciózní strategie japonské automobilky pro dosažení uhlíkové neutrality v Evropě již do roku 2040, tedy o deset let dříve, než je celosvětový cíl této nadnárodní společnosti palivových článků od Toyoty, plánovaná na komercializaci v roce 2026, nabídne delší životnost, výrazně zvýšený dojezd vozidel a výrazné snížení nákladů.

Evropská komise vydala nový seznam klíčových projektů v rámci naplnění realizace Zelené dohody pro Evropu

Evropská komise představila nový seznam klíčových energetických projektů podle revidovaného nařízení o Transevropských sítích pro energii (TEN-E). Seznam zahrnuje Projekty společného zájmu (PCIs) a Projekty vzájemného zájmu (PMIs), s důrazem na elektrickou energii, větrné elektrárny a vodíkové projekty. Česká republika se podílí na dvou vodíkových projektech v rámci středovýchodní a jihovýchodní Evropy. Seznam nyní čeká na schválení Evropským parlamentem a Radou EU, s cílem rychlé implementace projektů.

Evropský parlament schválil návrh klíčové legislativy směřující k dekarbonizaci evropského průmyslu

Evropský parlament schválil v úterý 21. listopadu 2023 návrh právního předpisu, který má posílit výrobu technologií s nulovými emisemi, které jsou nezbytné pro dekarbonizaci průmyslu v Evropě. Předpis s názvem "Net-Zero Industry Act" (česky Akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi) má vytvořit lepší podmínky pro rozvoj strategických projektů s využitím čistých technologií v Evropě a přilákat investice s cílem dosáhnout do roku 2030 alespoň 40 % domácí výroby těchto technologií.

Von der Leyen představila další kroky v rozvoji vodíkového hospodářství na konferenci European Hydrogen Week

Dne 20. listopadu 2023 v rámci zahájení European Hydrogen Week v Bruselu oznámila Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, druhou aukci Evropské vodíkové banky (EHB) a historickou dohodu s brazilským státem Piaui. Tyto kroky přicházejí pouhé tři dny před oficiálním spuštěním pilotní aukce EHB v hodnotě 800 milionů EUR.

Německo alokuje 20 miliard EUR na vybudování páteřní vodíkové sítě

Německá vláda oznámila plán investovat 20 miliard EUR do výstavby páteřní vodíkové sítě o celkové délce 9 700 kilometrů. Cílem je vyřešit klíčový problém vodíkové ekonomiky, které spočívá v nedostatečné infrastruktuře a počtu odběratelů vodíku. 

Společnost Air Products chystá v Rotterdamu největší evropský závod na výrobu modrého vodíku

Americká společnost Air Products oznámila, že ve svém stávajícím závodě na výrobu vodíku v nizozemském Rotterdamu vybuduje a bude provozovat nejmodernější zařízení na zachycování a zpracování oxidu uhličitého. Očekává se, že zařízení bude uvedeno do provozu v roce 2026 a výsledný produkt, modrý vodík, bude sloužit rafinérii ExxonMobil (Esso) v Rotterdamu a dalším zákazníkům prostřednictvím systému vodíkovodu, který patří Air Products. Po uvedení do provozu tak půjde o největší závod na výrobu modrého vodíku v Evropě.

Siemens otevřel v Berlíně továrnu na PEM elektrolyzéry o kapacitě 1 GW

Siemens Energy ve spolupráci se společností Air Liquide otevřel v Berlíně novou továrnu na PEM elektrolyzéry o kapacitě 1 GW. Tato továrna bude hrát klíčovou roli v rozvoji vodíkové ekonomiky a má potenciál růst na 3 GW do roku 2025.

NET4GAS spolu s partnery rozvíjí klíčové projekty pro přepravu vodíku ve střední Evropě

Společnost NET4GAS aktivně spolupracuje na třech mezinárodních projektech, které mají ambiciózní cíle: posílit energetickou bezpečnost a diverzifikovat zásobování vodíkem v Evropě. Tyto projekty by mohly přinést výhody v podobě cenově dostupného vodíku pro Českou republiku a region, což je klíčové pro rozvoj domácího vodíkové hospodářství.

Výstavba národní vodíkové sítě v Nizozemsku byla oficiálně zahájena

Král Willem-Alexander na konci října 2023 oficiálně zahájil výstavbu první části vodíkové infrastruktury v průmyslovém parku Tweede Maasvlakte v Rotterdamu, která bude mít celkovou délku 1200 kilometrů napříč Nizozemskem. Tato vodíková síťová infrastruktura propojí hlavní průmyslové body v Nizozemsku, Německu a Belgii s úložišti vodíku a mezinárodními zásobovacími linkami.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union