Nová legislativa EU stanovující definici obnovitelného vodíku vejde brzy v platnost

Evropská unie se připravuje na vstup dvou aktů v přenesené pravomoci v platnost.  Ty definují, za jakých podmínek lze vyrábět obnovitelný vodík v rámci takzvaných obnovitelných paliv nebiologického původu (RFNBO). Po čtyřměsíčním období přezkumu ze strany Rady EU a Evropského parlamentu, během něhož nebyly vysloveny žádné námitky, budou tyto dva právní předpisy brzy závazné, a to jakmile budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Státy Evropské unie podporují projekt vodíkovodu spojující severní Afriku se střední Evropou

Německo, Itálie a Rakousko vyjádřily podporu vodíkovodu SoutH2, jehož cílem je přepravovat čtyři miliony tun vodíku ročně ze severní Afriky do Německa přes Itálii a Rakousko. Tato iniciativa vedená čtyřmi provozovateli plynárenských sítí je v souladu s cílem Evropské unie diverzifikovat dodávky energie a zvýšit energetickou bezpečnost. Projekt zahrnuje změnu využití stávajících plynovodů a má potenciál přispět k dosažení cíle EU dovážet do roku 2030 deset milionů tun obnovitelného vodíku ročně.

Čínská dominance ve výrobě elektrolyzérů by měla skončit, EU zvyšuje výrobní kapacity

Nová data Mezinárodní energetické agentury (IEA) naznačují, že pokud se očekávaným způsobem do roku 2030 zvýší výrobní kapacity EU a jiných částí světa, současná podoba čínské dominance ve výrobě velkých elektrolyzérů skončí. 

Ve východním Německu byl schválen vodíkový projekt elektrolyzérového koridoru na výrobu obnovitelného vodíku

Německý vodíkový projekt nazvaný "Doing Hydrogen" energetické společnosti Enertrag má za cíl využít větrnou energii k výrobě vodíku a začlenit ho do stávající plynové infrastruktury ve východním Německu. S povolením od Federálního ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) zahájit předběžnou implementaci má tento projekt značný potenciál výrazně ovlivnit možnosti výroby vodíku v regionu.

Evropská vodíková banka a iniciativa H2Global spojily své síly za účelem rozvoje vodíkového hospodářství

Německo plánuje rozšířit svou mezinárodní iniciativu pro nákupy vodíku, H2 Global, na všechny členské státy EU a spojit tak tuto iniciativu s projektem Evropské vodíkové banky. Členské státy, včetně České republiky, tak budou mít možnost se zúčastnit vodíkových tendrů H2 Global. Součástí rozšíření je i příslib dodatečného financování ve výši 1 miliardy EUR. Tato kooperace tak přináší významné příležitosti pro Českou republiku a její vodíkový sektor.

Namibie novou dohodou pokročila v projektu obnovitelného vodíku v hodnotě 10 miliard USD

Spolupráce Namibijské vlády se společností Hyphen Hydrogen Energy představuje zásadní milník v úsilí země o udržitelná energetická řešení. Díky svému obrovskému potenciálu obnovitelných zdrojů energie a strategickým partnerstvím se Namibie snaží zaujmout pozici předního centra obnovitelných zdrojů energie na africkém kontinentu. Projekt komplexu na výrobu obnovitelného vodíku a čpavku má potenciál transformovat ekonomiku země, vytvořit tisíce pracovních míst a podpořit její cíle v oblasti energetické nezávislosti.

Společnost Neom úspěšně dosáhla konečného investičního rozhodnutí (FID) pro svůj komplex na obnovitelný vodík a společně s partnery projektu uzavřela finanční dohody v hodnotě 8,4 miliardy USD

Ambiciózní saúdskoarabská společnost Neom na výrobu obnovitelného vodíku a čpavku dosáhla významného milníku, když dokončila své financování a zajistila si klíčová obchodní partnerství. Projekt, který se má stát první vodíkovou iniciativou na světě s gigawattovým výkonem, nedávno dosáhl fáze konečného investičního rozhodnutí. Díky dohodám v hodnotě 8,4 miliardy USD podepsanými mezi partnery projektu a několika věřiteli má Neom přinést revoluci v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

Představitelé zemí G7 vyzývají k upřednostnění využití vodíku v průmyslu a dopravě

Během summitu G7 v Japonsku se světoví lídři připojili k výzvě ministrů pro klima, aby se upřednostnilo využívání obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku v těžko udržitelných odvětvích, jako je průmysl a doprava. Vedle tohoto prosazování vodíku však vedoucí představitelé skupiny G7 rovněž podpořili veřejné financování infrastruktury pro fosilní plyn s podmínkou, že ji bude možné později přeměnit na vodík. Summit rovněž zdůraznil potřebu mezinárodních norem a certifikace pro nízkouhlíkový a obnovitelný vodík.

EK v prosinci uskuteční první aukci dotací na vodík z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkový vodík je vyřazen

Evropská komise potvrdila, že nízkouhlíkový vodík, vyráběný z fosilního plynu se zachycováním a ukládáním uhlíku, nezíská finanční podporu v nadcházející pilotní aukci na dotace na obnovitelný vodík ve výši 800 milionů eur. Místo toho se Komise nadále zaměřuje na podporu obnovitelného vodíku, který splňuje přísná kritéria. Toto rozhodnutí vyvolalo v odvětví debaty o nákladech na výrobu obnovitelného vodíku a jeho důsledcích pro přechod Evropské unie na uhlíkově neutrální energetiku. 

V belgickém Zeebrugge se schyluje k dokončení první evropské plnicí stanice na zkapalněný vodík

Společnosti Air Products a Aers Energy België spojily své síly a vyvinuly v belgickém přístavu Zeebrugge přelomovou vícepalivovou vodíkovou plnicí stanici pro nákladní automobily. Cílem tohoto ambiciózního projektu je snížit emise oxidu uhličitého (CO2) ze silniční dopravy využitím vodíkového paliva. Stanice bude jako první svého druhu v Evropě vybavena zásobníky kapalného vodíku v komerčním měřítku, které překračují minimální požadovanou kapacitu. Spolupráce mezi společnostmi Air Products a Aers Energy België je důkazem závazku k udržitelnosti a představuje vodík jako čistou a životaschopnou alternativu pro těžká nákladní vozidla.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union