Představitelé zemí G7 vyzývají k upřednostnění využití vodíku v průmyslu a dopravě

Během summitu G7 v Japonsku se světoví lídři připojili k výzvě ministrů pro klima, aby se upřednostnilo využívání obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku v těžko udržitelných odvětvích, jako je průmysl a doprava. Vedle tohoto prosazování vodíku však vedoucí představitelé skupiny G7 rovněž podpořili veřejné financování infrastruktury pro fosilní plyn s podmínkou, že ji bude možné později přeměnit na vodík. Summit rovněž zdůraznil potřebu mezinárodních norem a certifikace pro nízkouhlíkový a obnovitelný vodík.

EK v prosinci uskuteční první aukci dotací na vodík z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkový vodík je vyřazen

Evropská komise potvrdila, že nízkouhlíkový vodík, vyráběný z fosilního plynu se zachycováním a ukládáním uhlíku, nezíská finanční podporu v nadcházející pilotní aukci na dotace na obnovitelný vodík ve výši 800 milionů eur. Místo toho se Komise nadále zaměřuje na podporu obnovitelného vodíku, který splňuje přísná kritéria. Toto rozhodnutí vyvolalo v odvětví debaty o nákladech na výrobu obnovitelného vodíku a jeho důsledcích pro přechod Evropské unie na uhlíkově neutrální energetiku. 

V belgickém Zeebrugge se schyluje k dokončení první evropské plnicí stanice na zkapalněný vodík

Společnosti Air Products a Aers Energy België spojily své síly a vyvinuly v belgickém přístavu Zeebrugge přelomovou vícepalivovou vodíkovou plnicí stanici pro nákladní automobily. Cílem tohoto ambiciózního projektu je snížit emise oxidu uhličitého (CO2) ze silniční dopravy využitím vodíkového paliva. Stanice bude jako první svého druhu v Evropě vybavena zásobníky kapalného vodíku v komerčním měřítku, které překračují minimální požadovanou kapacitu. Spolupráce mezi společnostmi Air Products a Aers Energy België je důkazem závazku k udržitelnosti a představuje vodík jako čistou a životaschopnou alternativu pro těžká nákladní vozidla.

Podle zprávy Hydrogen Council se počet vodíkových projektů, které dosáhly konečného investičního rozhodnutí zvýšil o 30 %

Hydrogen Council a společnost McKinsey & Company vydaly zprávu Hydrogen Insight 2023, která poukazuje na pokračující růst investic do vodíkového hospodářství a projektů v oblasti vodíku na celém světě. Severní Amerika dnes vede v oblasti financování a výroby čistého vodíku. Zpráva varuje před potenciálními překážkami, které by mohly zpomalit jeho zavádění. Podle zprávy vzrostl počet vodíkových projektů, které celosvětově dosáhly konečného investičního rozhodnutí (FID), od května 2022 do ledna 2023 o 30 %, přičemž celkové investice se za stejné období zvýšily o 35 %.

Energetická transformace Německa bude podpořena Španělskem

Německo se snaží snížit emise uhlíku a bojovat proti změně klimatu, a proto se obrátilo na obnovitelný vodík jako na slibný nosič energie. Domácí produkce obnovitelného vodíku v zemi však nestačí pokrýt poptávku, přičemž odborníci předpovídají, že do roku 2030 bude potřeba nejméně 1,5 milionu tun obnovitelného vodíku ročně. Německo se proto aktivně poohlíží po jiných zemích, přičemž Španělsko se díky svému vysokému potenciálu obnovitelných zdrojů energie jeví jako klíčový dodavatel obnovitelného vodíku.

V americkém státě Michigan bude postavena 4GW gigafactory na výrobu elektrolyzérů

Společnost Nel, norský výrobce elektrolyzérů, oznámila výstavbu nové 4GW gigafactory v americkém státě Michigan. Tato gigafactory bude po svém dokončení jedním z největších závodů na výrobu elektrolyzérů. V gigafactory se budou vyrábět jak alkalické, tak PEM zařízení s využitím automatizované technologie, kterou společnost Nel vyvinula pro svou továrnu v Norsku. Konečné rozhodnutí o investici ještě nebylo učiněno, ale očekává se, že gigafactory bude stát až 400 milionů USD (zhruba 8,5 miliard Kč).

Nizozemská vláda vyčlenila 7,5 miliardy eur na obnovitelný vodík jako součást klimatického balíčku v hodnotě 28,1 miliardy eur

Nizozemská vláda oznámila nový klimatický balíček, jehož cílem je snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990, včetně 7,5 miliardy eur na obnovitelný vodík. Tyto prostředky podpoří výrobu vodíku na pevnině i na moři, jeho dovoz, skladování a síť vodíkoovodů v Severním moři.

Evropská unie učinila významný krok směrem k dekarbonizaci leteckého průmyslu

Evropská unie učinila významný krok k naplnění svého cíle stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální tím, že dosáhla předběžné dohody o pravidlech RefuelEU pro letectví. Cílem této dohody je zvýšit využívání udržitelných leteckých paliv na letištích EU od roku 2025, ale je třeba překonat výzvy.

Deloitte Belgium zpracoval komplexní studii o vodíku v přístavech a průmyslových pobřežních oblastech

Studie společnosti Deloitte Belgium zpracovaná pro Clean Hydrogen Partnership obsahuje hloubkovou analýzu potenciálu vodíku v evropských přístavech a pobřežních oblastech. Studie zdůrazňuje význam urychleného zavádění kapacit vodíkové infrastruktury v přístavních ekosystémech pro splnění cílů EU v oblasti obnovitelného vodíku do roku 2030. Studie rovněž poskytuje plán rozvoje vodíkových aktivit a infrastruktury v blízkosti přístavů.

Angola se stane první africkou zemí, která bude vyvážet obnovitelný vodík do Německa

Angola se zapíše do historie jako první africká země, která bude vyrábět a vyvážet obnovitelný vodík do Německa. Státní ropná společnost Sonangol spolupracuje se dvěma německými inženýrskými firmami na výstavbě projektu, který využije 400 MW výkonu z celkového výkonu 2 GW nedaleké vodní elektrárny na výrobu obnovitelného vodíku pomocí elektrolýzy vody. Cílem je již od roku 2024 vyrábět zelený čpavek určený k vývozu do Německa. Dohoda je v současné době ve fázi realizace a očekává se, že prostřednictvím německého programu na podporu importu vodíku H2Global se uskuteční prodej přibližně 280 000 tun zeleného čpavku ročně z Angoly. S vývozem obnovitelného vodíku do Evropy počítá i několik dalších afrických zemí, včetně Maroka, Egypta, Mauritánie, Namibie a Alžírska.