Testování vodíkového autobusu v Mostě bylo odloženo

Autobus CaetanoBus v Mostě najezdil celkem přes 150 kilometrů v průběhu takřka dvou celých dnů provozu. Partneři projektu získali cenná data o spotřebách, výkonu a dalších aspektech vodíkových autobusů. Autobus byl testován ve složitých podmínkách, tedy v teplotách okolo bodu mrazu a ve značně kopcovitém terénu. Plnění autobusu bezproblémově zajistila společnost Messer Technogas a vodík zafinancovala místní společnost FOR H2ENERGY. Bohužel v týdnu 5.–11. 12. byla na autobusu odhalena závada spojená s přehříváním elektromotoru, kterou se v průběhu následujících dnů nepodařilo odstranit. Testování autobusu ve městě Most bylo ukončeno předčasně a testování v Ostravě bylo prozatím odloženo. V současnosti je v plánu přesunout testování na nový termín, předběžně na zimu / jaro 2023.

Vodíkový autobus od Toyoty bude v prosinci jezdit v Mostě a Ostravě

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) pořádá společně s partnery z Ústeckého a Moravskoslezského kraje, Hydrogen Europe a Clean Hydrogen Partnership roadshow vodíkového autobusu společnosti CaetanoBus. Cílem akce je dostat do ulic českých měst vodíkový autobus s pasažéry a otestovat v každém městě po dobu tří dní provoz autobusu. Autobus od společnosti CaetanoBus byl zkonstruován ve spolupráci se společností Toyota, spotřeba autobusu a další parametry budou během demonstračních jízd získány a zpřístupněny i dalším zájemcům, a to na požádání. Autobus bude jezdit v Mostě od 6. prosince do 8. prosince na lince 17. V Ostravě je v plánu nasadit autobus od 13. do 14. prosince na linkách 23, 28 a 38 a 15. prosince jízdu završit na trase mezi Havířovem a Ostravou.

Nízkouhlíkový vodík by měl být postaven na stejnou úroveň jako obnovitelný vodík

Unijní legislativa dlouhodobě podporuje zejména obnovitelný vodík, který je vyráběn primárně elektrolýzou vody za použití obnovitelných zdrojů energie. Vývoj na unijní úrovni ale nasvědčuje tomu, že by i nízkouhlíkový vodík měl být do budoucna více podpořen. Francie a Německo se v minulém týdnu dohodly na uznání vzájemné technologické neutrality v oblasti výroby vodíku. Podle nových informací by Německo nemělo Francii legislativně zamezovat rozvíjet výrobu vodíku z jaderné elektřiny, případně dalších nízkouhlíkových zdrojů. Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) dlouhodobě prosazuje technologicky neutrální přístup, podobně jako Česká republika, a proto se přidala k otevřenému dopisu, který naleznete v článku. České předsednictví v reakci na tento vývoj navrhlo do dekarbonizačního balíčku pro trh s plyny zavést možnost používat nízkouhlíkový vodík k plnění cílů směrnice o obnovitelných zdrojích v průmyslu a dopravě. O návrhu se bude teprve hlasovat, ale minimálně Německo by nemělo nově stát této iniciativě v cestě.

Škoda Group představila vodíkový autobus s dojezdem až 350km

Společnost Škoda Group představila svůj vodíkový autobus Škoda H'City. Autobus je nástupcem prvního modelu vodíkového autobusu Škoda TriHyBus představeného v roce 2009. Autobus pojme až 39 kg vodíku při 350 barech, nabízí prostor až pro 85 cestujících a na jedno naplnění zvládne dojezd okolo 350 kilometrů. 

Město Duisgburg má za cíl nakoupit 100 vodíkových autobusů do roku 2030

Město Duisburg se na základě výsledků studie porovnávající bateriové a vodíkové elektrobusy rozhodlo pro nákup až 100 vodíkových autobusů do roku 2030. Cílem města je nahradit všechny stávající dieselové autobusy vodíkem a vybudovat potřebnou infrastrukturu pro jejich plnění. Finální rozhodnutí musí ještě potvrdit rada města 28. listopadu. 

Státní fond životního prostředí vypsal další výzvu na podporu vodíkových aplikací

Státní fond životního prostředí vypsal 2. 11. 2022 výzvu ENERG ETS č. 2/2022 zaměřující se na modernizaci zdrojů a technologií v rámci velkých projektů. Lhůta po podání žádostí je stanovena od 29. 11. 2022 do 30. 6. 2023. Příjemcem podpory může být subjekt provozující zařízení EU ETS na území České republiky.

Evropský parlament schválil záměr výrazně navýšit infrastrukturní cíle pro vodíkovou dopravu

19. října 2022 proběhlo hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu k cílům nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Evropský parlament schválil své stanovisko, se kterým půjde k jednacímu stolu v rámci trialogů, tedy diskuzí s Evropskou komisí a Radou Evropské unie ohledně finální podoby nařízení. Parlament chce snížit maximální možnou vzdálenost mezi plnicími stanicemi na hlavních i globálních sítích TEN-T, a to na 100 km. Zároveň posunul časový harmonogram dosažení cíle, nově by měly být tyto plnicí stanice dostupné již na konci roku 2027. Technické a další parametry plnicích stanic Parlament ponechal bez větších změn. Jedná se o výrazně ambicióznější cíl, než na kterém se ve svém stanovisku dohodly členské státy EU.

Centrum dopravního výzkumu představilo aplikaci Vodíková mapa ČR

Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce specializovaná na dopravní obory, se dlouhodobě věnuje oblasti čisté dopravy. Nyní představilo aplikaci Vodíková mapa ČR, která je určena nejen pro odbornou veřejnost. Webová aplikace Vodíková mapa ČR vznikla za účelem monitorování aktivit na poli vodíkové infrastruktury v návaznosti na dopravu. Přehledně mapuje projekty výstavby plnicích stanic a výroben vodíku v jejich různých fázích realizace. Aplikace je součástí webových stránek cistadoprava.cz a přispět do ní může kdokoliv, kdo plánuje realizovat výrobu, případně plnicí stanici na vodík. Členové HYTEP mají speciální možnost zneviditelnit projekty pro veřejnost, ale nechat je viditelné pouze pro další členy platformy. 

HYTEP podporuje otevřený dopis Hydrogen Europe k otázce pravidel výroby obnovitelného vodíku

6. října 2022 zaslala nadnárodní organizace Hydrogen Europe otevřený dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen, ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi a členům Evropského parlamentu. Cílem apelu je urychlit implementaci pravidel pro výrobu obnovitelného vodíku v Evropské unii (akt v přenesené pravomoci k obnovitelným palivům nebiologického původu). Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) dopis podporuje a věří, že pravidla pro výrobu obnovitelného vodíku musí být maximálně flexibilní tak, aby nebyl ohrožen rozvoj vodíkového hospodářství v samotném zárodku.

Společnost thyssenkrupp investuje 2 miliardy eur do přechodu na nízkoemisní výrobu oceli

Německý ocelářský podnik thyssenkrupp nainvestuje více než 2 miliardy eur do ocelárny v Duisburgu. Díky této investici přejde ocelárna ze současného využívaní technologie vysokých pecí na technologii přímé redukce železa vodíkem. Cílem společnosti je výrazně snížit emise skleníkových plynů, které jsou vyemitovány pří výrobě oceli. Thyssenkrupp očekává, že se tímto krokem podaří vyrábět ročně až 2,5 milionů tun přímo redukovaného železa (také známé pod pojmem železná houba). Takto zredukované železo potom následně lze v obloukových pecích využít k výrobě až 2 milionů tun nízkouhlíkové oceli ročně. 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union