Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008

Ministr školství ocenil vědce za mimořádný přínos výzkumu a vývoji. Jedním s oceněných je i člen představenstva platformy Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek.

Ministr školství Ondřej Liška ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva udělil ocenění pro vědce za významnou badatelskou práci publikovanou v posledních pěti letech. Za rok 2008 ho převzali Karel Bouzek z Ústavu anorganické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Martin Petřek z Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice v Olomouci a Miloš Grim z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Cena byla udělena Prof. Dr. Ing. Karlu Bouzkovi za vědecké práce z let 2000 až 2008 na téma využití vodivých polymerů jako nosičů katalyzátorů pro nízkoteplotní palivové články. Spolupracoval také s německými kolegy na vývoji autobusu poháněného palivovými články spalujícími vodík. Ten se objeví v první polovině příštího roku demonstračně v hromadné dopravě v Neratovicích. Jeho tým byl přizván k realizaci dvou evropských projektů zaměřených na výzkum membrán a katalyzátorů pro nízkoteplotní palivové články.

Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

článek převzat z webu VŠCHT

V souvislosti s oceněním profesora Karla Bouzka bychom chtěli upozornit také na dalšího člena představenstva Ing. Luboše Nováka, CSc., který je držitelem ocenění Česká hlava 2007.

Ocenění v kategorii Invence bylo Ing. Luboši Novákovi spolu s Ing. Miroslavem Blehou uděleno za výzkum a vývoj polymerních membrán pro nejrůznější praktická využití, např. při přípravě pitné vody, čištění odpadních vod, pro speciální aplikace ve farmaceutickém průmyslu i pro další využití.

Ing. Luboš Novák

Polymerní membrány lze zjednodušeně popsat jako materiál, který dokáže cíleně oddělovat jednotlivé složky tekutin. Jejich využití se začalo ve světě rozvíjet v 70. letech minulého století a Miroslav Bleha a Luboš Novák patří k těm, kteří se to dokázali naučit jako jedni z nejlepších.

podrobněji k ocenění na webu akademického bulletinu