Poslání platformy

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) vznikla v roce 2006 na popud Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Naším cílem je rozvoj vodíkového hospodářství v České republice. Podporujeme vzájemnou informovanost subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a podnikáme aktivity prostřednictvím kterých rozvíjíme potenciál vodíkových aplikací v ČR v návaznosti na klimatické ambice Evropské unie a jejich členských států. Členem naší platformy se může stát každá organizace, která splní naše stanovy a aktivně se zajímá o rozvoj vodíkového hospodářství v ČR.
Image

Co od nás můžete očekávat?

 • Podporujeme vývoj vodíkových technologií a zavádění vodíkové ekonomiky v ČR
 • Koordinujeme, hájíme a prosazujeme zájmy našich členů zejména v kontaktu se státní správou v otázce rozvoje vodíku a vodíkových aplikací (pomáhali jsme s tvorbou Národní vodíkové strategie ČR)
 • Aktivně vyhledáváme a předáváme našim členům možnosti finanční podpory pro vodíkové aplikace z národních i unijních programů (OP TAK, TA ČR, Horizon Europe)
 • Účastníme se jednání v evropských asociacích (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking a Hydrogen Europe) s cílem přinést našim členům nejaktuálnější informace v oblasti rozvoje vodíkových technologií, regulací a přístupů
 • Poskytujeme naším členům monitoring českého mediálního prostoru se zaměřením na vodíkové aplikace a technologie
 • Pro naše členy zpracováváme souhrnná shrnutí analýz světového významu zaměřující se na implementaci vodíku do sektorů průmyslu, energetiky, mobility a budov
 • Systematicky mapujeme a informujeme o rozvoji vodíkové hospodářství a vodíkových technologií ve světě, se specifickým zaměřením na oblast Evropy a Českou republiku
 • Nabízíme expertízu pro orgány státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s rozvojem vodíkové ekonomiky
 • Zpracováváme a spolupracujeme na projektech v oblasti rozvoje vodíkových technologií, včetně poradenského servisu
 • Pořádáme a spoluorganizujeme workshopy, semináře a konference pro odbornou i laickou veřejnosti na téma rozvoje vodíkového hospodářství
 • Již 13 let pořádáme každoročně mezinárodní vědeckou konferenci Hydrogen Days
 • Zviditelňujeme naše členy prostřednictvím tiskových zpráv, článků na webu i sociálních sítí
 • Nabízíme prostor pro pracovní nabídky našich členů ve spojitosti s vodíkovou tématikou i na naší webové stránce
Image