Ammann Czech Republic a.s.

Společnost Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury. Tento rodinný podnik se těší z mezinárodního úspěchu již od roku 1869. Současný generální ředitel společnosti Ammann Hans-Christian Schneider představuje již šestou generaci vedení podniku. Za 150 let historie společnosti se mnoho změnilo. Technologie se neustále vyvíjí a výrobny a stroje poskytují takový výkon, o kterém se nikomu v roce 1869 ani nesnilo. Společnost má nyní celosvětové pokrytí a rozsáhlý sortiment produktů. Co se však nezměnilo, je oddanost společnosti jejím zákazníkům, zaměstnancům a inovativním řešením.

AXEN, s.r.o.

Společnost AXEN, s.r.o. se již 15 let věnuje zvyšování efektivity energetického hospodářství zákazníků v komerčním i veřejném sektoru a rozvoji energetických inovací. Zákazníkům pomáhá: • identifikovat možnosti energetických úspor s cílem úspory provozních nákladů, snížení emisí CO2, naplnění legislativních požadavků a zlepšování ESG ratingu • budovat vlastní zdroje energií (OZE).

BAXI

BAXI je přední dodavatel tepelné techniky zejména plynových kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel a systému pro ohřev užitkové vody. Společnost BAXI, která je součástí skupiny BDR Thermea, se již několik let věnuje výzkumu a vývoji v oblasti vodíkové technologie pro vytápění. Již v roce 2019 byl v Holandském Rozenburgu instalován první vodíkový kotel jako součást pilotního projektu. Následně byly spuštěny další projekty ve Velké Británii, Francii a Německu.

C-Energy Planá s.r.o.

C-Energy Planá s.r.o. si klade za cíl vyrábět a dodávat energie z procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a zároveň poskytovat služby výkonové rovnováhy pomocí moderních technologií s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Poskytuje výzkumnou, vývojovou a expertní činnost ve všech oblastech dopravy pro státní i soukromý sektor.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. (ÚJV). Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček. Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury v dalších 4 letech by měla přinést realizace velkého investičního projektu SUSEN (Udržitelná energetika) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Český plynárenský svaz (ČPS)

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka L 1250.

Chart Ferox, a.s.

Společnost Chart Ferox, a.s. je součástí nadnárodní společnosti Chart Inc., jež se zabývá vývojem, výrobou a technologickou dodávkou na klíč zařízení pro zkapalňování, skladování a přepravu zkapalněných technických plynů, zemního plynu a také vodíku.

CHEMINVEST, s.r.o.

CHEMINVEST je dodavatelská, projekční a inženýrská společnost, která na trhu působí již od roku 1995. Nabízí špičkové služby v oblasti chemického průmyslu, liniových staveb, dopravních staveb, energetiky a vodohospodářských staveb.

Chemoprojekt, a.s.

Chemoprojekt, a.s.  je stálicí, která se dlouhodobě pohybuje mezi předními inženýrskými firmami (nejen) v bývalém Československu, ale i ve východních zemích Evropy, Rusku a Asii. Osvědčený dodavatel rozsáhlých projektů z oblasti chemického a rafinérského průmyslu i vodního hospodářství v roce 2020 oslavila firma 70. výročí od svého založení.

ComAp a.s.

Naší vizí je být globálním lídrem v inteligentních řešeních řízení energie, která řídí světový přechod k udržitelnosti životního prostředí.

ČVUT FS

Fakulta strojní ČVUT v Praze je součástí nejstarší civilní technické univerzity v střední Evropě založené roku 1707. Strojírenství jako samostatný obor se na této škole začalo vyučovat v roce 1864 a proto je tento rok považován za rok vzniku strojní fakulty.   Fakulta strojní ČVUT v Praze poskytuje v současnosti univerzitní technické vzdělání a...

Cylinders Holding a.s.

Cylinders Holding a.s. je česká společnost, která se od roku 1905 kontinuálně zabývá vývojem a výrobou tlakových lahví.

DEVINN

Jsme DEVINN. Baví nás přemýšlet o složitých problémech a překonávat překážky, kterým čelí naši partneři i projekty, které sami vyvíjíme. Příběh naší společnosti začal v roce 2013, kdy tehdejší technický ředitel průmyslové firmy Luboš Hajský prodal svůj vlastnický podíl a založil se svou manželkou Věrou společnost zaměřenou na inovativní vývoj. Vodíku jako nosiči se věnujeme už od roku 2017, kdy jsme realizovali první projekt pro našeho zákazníka.

Energy financial group (EFG)

Energy financial group (EFG) se zaměřuje na zhodnocení kapitálu investicemi do moderních energetických projektů šetrných k životnímu prostředí. Naší misí je využít energii skrytou v biologicky rozložitelném odpadu a vrátit ji zpět do oběhu s co nejmenším zatížením životního prostředí.

Enery

Jsme společnost Enery, se sídlem ve Vídni, která investuje do obnovitelných zdrojů energie. Působíme v 6 zemích střední a východní Evropy, se specializací na development, výstavbu a provozování solárních farem.

ENVISAN-GEM, a.s.

Je specializovaná firma se zaměřením na poskytování služeb v oblast hospodářství, sanaci starých ekologických zátěží, ochrany životního prostředí a speciální aplikované mikrobiologie. Tato česká společnost, založená jako společnost s ručením omezeným v roce 1993, získala za dobu své činnosti v těchto oborech mnoho zkušeností a disponuje širokým odborným i technickým zázemím.

FERRIT s.r.o.

Ferrit je soukromá česká firma s celosvětovou působností založená v roce 1993. Z obchodní společnosti se transformovala ve společnost výrobní s vlastní vývojovou základnou. Největší podíl produkce tvoří závěsný dopravní systém, který společnosti vydobyl vedoucí postavení na světových trzích.

Fond Hydrogen 1

HENRY IF SICAV a.s. podfond HYDROGEN1 je první fond v České republice se zaměřením na projekty v oblasti vodíkové ekonomiky. Založený byl v roce 2019 bývalými akcionáři UNITED HYDROGEN GROUP Inc. a v současnosti disponuje prostředky přesahujícími 1mld. Kč. HYDROGEN1 chce uplatnit své zkušenosti získané v USA a zásadně se podílet na rozvoji vodíkové ekonomiky v rámci ČR a EU.

FOR H2ENERGY s.r.o.

Zavádíme inovativní bezemisní technologie pro bezpečnou a udržitelnou energii do praxe. Pracujeme na významných vodíkových projektech. Umíme vyrábět, skladovat a distribuovat vodík, budovat malé vodíkové plnicí stanice, vyvíjet navazující vodíkové technologie a zejména komplexně vést a realizovat strategické projekty lokálního vodíkového hospodářství, jakým je například projekt H2 Triangle v areálu průmyslové zóny Triangle u Žatce.

Gas Storage CZ, s.r.o.

Společnost Gas Storage CZ je největším provozovatelem podzemních zásobníků zemního plynu v ČR. Společnost provozuje celkem 6 podzemních zásobníků plynu, z toho 5 na Moravě (Tvrdonice, Dolní Dunajovice, Lobodice, Štramberk a Třanovice) a jeden v Čechách (Háje u Příbrami). Podzemní zásobníky byly vybudovány pro zajištění bezpečného zásobování ČR zemním plynem a mají celkový provozní objem přes 2,7 mld. m3, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu České republiky v období zimních měsíců. 

GasNet

Skupina GasNet provozuje největší plynárenskou distribuční síť v České republice, a to jak délkou sítě, tak počtem zákazníků. GasNet zajišťuje 80 % distribuce plynu a spravuje 65 000 kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky mimo Prahu a Jihočeský kraj. Obsluhuje 2,3 milionu odběrných míst a ročně distribuuje zhruba 70 TWh. Skupina vznikla v roce 2020 oddělením od innogy.

GREEN REMEDY, s.r.o.

Firma GREEN REMEDY, s.r.o. se zabývá projektem Vodíkového hospodářství, který si klade za cíl vytvoření takového systému, který umožní využít vodíku v celém spektru jeho možností – ukládání elektrické energie, čistá mobility, mobilní zdroj elektrické energie atd. Hlavním přínosem bude spojení jednotlivých technologií, které dnes už fungují ve výzkumných nebo i komerčních aplikacích – ale samostatně – do funkčního optimalizovaného celku, a to za co nejširšího využití IT technologií pro optimalizaci celého řešení.

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o.

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o. je soukromá obchodně-technologická společnost zaměřená na celé portfolio vodíkových technologií, od samotné výroby vodíku, po jeho uskladnění, distribuci a v neposlední řadě jeho přečerpávání. Vodík je naše moře!

Hydrogreen, s.r.o

Hydrogreen s.r.o.  je nová společnost zaměřená na  výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů . V současnosti pracujeme na projektu přimíchávání vodíku do plynu. Ve 4Q/2023 začneme s projektem pro stavební povolení. Jedná se o pilotní projekt.

Hyundai Motor Czech s.r.o.

Hyundai Motor Czech s.r.o. je českým zastoupením jihokorejské automobilky Hyundai. Jeden z výrobních závodů automobilky se nachází v Nošovicích na Frýdecko-Místecku, kde se od roku 2008 vyrábí v Evropě velmi populární modely i30, Tucson, nebo Kona Electric. Jedním z hlavních cílů automobilky je odpovědný přístup k životnímu prostředí, odrážející se ve snaze přinášet širokou škálu elektrifikovaných či plně elektrických modelů a dalších řešení pro trvale udržitelnou ekologickou mobilitu. I proto v nabídce značky figuruje i SUV Hyundai Nexo poháněné vodíkovým palivovým článkem, ilustrující technologický pokrok značky v oblasti vývoje vodíkového pohonu.

IVECO BUS

IVECO BUS je značka společnosti CNH Industrial N.V., globálního lídra v oblasti investičního majetku kótovaného na burze v New Yorku a na Borsa Italiana v Miláně.

IVECO BUS je významným hráčem v oblasti veřejné dopravy a patří mezi přední evropské výrobce autobusů a autokarů v Evropě, navrhuje, vyrábí a uvádí na trh širokou škálu vozidel, která splňují všechny potřeby veřejných i soukromých provozovatelů.

Kolibrik.net, s.r.o.

Kolibrik.net nabízí kompletní řadu elektronických řešení pro nastupující vodíkovou budoucnost. Naše portfolio využijete při základním a aplikovaném výzkumu, při testování výkonných palivových článků a svazků, pro vývoj systémů řízení svazků, přeměnu výkonu a aplikační řešení palivových článků. Tvoříme vodíkovou budoucnost

KOS WIRE EUROPE s.r.o.

Jsme KOS WIRE EUROPE s.r.o., společnost působící v oblasti nerezových materiálů, která má snahu vyvíjet a využívat udržitelnou a na životní prostředí méně náročnou energii při výrobě materiálů a produktů každodenního použití.

LEANCAT s.r.o.

Společnost LEANCAT je ryze českou privátní společností založenou v polovině roku 2016 jako výsledek dlouhodobé spolupráce mezi Karlovou univerzitou v Praze a českou technologickou skupinou JABLOTRON. LEANCAT staví na letité zkušenosti a unikátním patentovaném objevu profesora Vladimíra Matolína z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož týmu se podařilo vyvinout nový typ katalyzátoru a metodu jeho aplikace, které umožní významnou redukci platiny. Partneři JABLOTRON a Vladimír Matolín usilují v LEANCAT o přenesení laboratorních a výzkumných výsledků do průmyslové a výrobní praxe. 

Linde Gas, a.s.

Linde Gas, a.s. je součástí Linde Plc., přední celosvětově působící společností v oblasti technických plynů a inženýrství, která dodává své výrobky, služby a řešení koncovým zákazníkům z mnoha segmentů průmyslu. Hlavním produktem jsou technické plyny, mezi něž patří i vodík. Linde nabízí svým zákazníkům technologie pro výrobu, čištění, stlačování i skladování vodíku, případně je zásobuje vodíkem v lahvích, svazcích či pomocí trajlerů do vysokokapacitních zásobníků.

Messer Technogas s.r.o.

Značka Messer je již více než 120 let vnímána jako specialista v oblasti výroby a dodávek technických plynů jako jsou kyslík, dusík, argon, acetylen, oxid uhličitý, vodík, helium, plyny pro ochranné atmosféry při svařování, medicinální a potravinářské plyny, speciální a vzácné plyny jakož i širokou paletu různých směsí plynů.

OKK Koksovny, a.s.

OKK Koksovny, a.s. jsou největším evropským výrobcem slévárenského koksu. Námi vyráběný slévárenský koks se již dlouhou dobu těší pověsti výrobku špičkové evropské kvality. Společnost OKK Koksovny, a.s. nabízí široký sortiment koksů pro slévárenskou a hutní výrobu, speciální metalurgii, vytá­pění a jiné účely. Dalšími výrobky jsou koksochemické produkty, které vznikají při vysokoteplotní karbonizaci uhlí. OKK Koksovny, a.s. je významným členem České koksárenské společnosti.

ORLEN Unipetrol

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Součástí skupiny ORLEN Unipetrol je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN S.A., která je největší multi-energetickou společností ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává téměř 6 000 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Regionální technologický institut

Výzkumné centrum Regionální technologický institut (RTI) je součástí Fakulty strojní při Západočeské univerzitě v Plzni. Řeší současné technické, ekonomické a ekologické výzvy v úzké spolupráci s komerční sférou a přispívá k technologickému rozvoji a větší konkurenceschopnosti výrobních společností nejen v západočeském regionu. Zabýváme se nejen technologiemi zpracování a využití materiálů, ale i efektivitou výrobních procesů a řešení dopadů výroby na životní prostředí. Díky komplexnímu přístupu a modernímu vybavení dokážeme vyřešit i ty nejsložitější problémy.

ŠKODA ELECTRIC a.s.

Škoda Electric jakožto součást skupiny Škoda Transportation, je silná a stabilní evropská firma, která navazuje na 160 letou tradici Škodových závodů v Plzni. Je světovým výrobcem trolejbusů, elektrobusů, trakčních motorů a pohonů pro železniční a důlní vozidla a je také spoluvýrobcem prototypu prvního vodíkového autobusu v České republice. Cílem společnosti je podpora čisté energie v hromadné dopravě.

SOLEK HOLDING SE

SOLEK HOLDING SE je energetická společnost založená v roce 2010, která podniká v oboru obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na solární energetiku. Zabývá se projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Své aktivity rozvíjí především v Chile, přičemž k dalším lokalitám úspěšně realizovaných fotovoltaických parků patří i Česká republika, Slovensko či Rumunsko. V rámci strategického rozvoje rozšiřuje své působení také o nové trhy, aktuálně například o Kypr.

SPOLCHEMIE

SPOLCHEMIE je ryze českou chemickou firmou evropského významu. Od roku 1856 nepřetržitě inovujeme, vyrábíme a vyvážíme vysoce kvalitní chemické produkty do celého světa. Hlavním výrobním oborem od počátku existence firmy byla anorganická chemie. K ní se později přidala výroba organických barviv a syntetických pryskyřic. Výroba hydroxidů, chlorové chemie a pryskyřic dodnes tvoří základ našeho portfolia. V důsledku zapojení membránové elektrolýzy do výrobního procesu disponuje společnost rovněž významným množstvím dále využitelného vodíku.

Stand by energy s.r.o.

Vodík jako úložiště a zdroj energie se stává řešením pro stabilní energetickou síť a elektromobilitu.

STROJON s.r.o.

Jsme rodinná firma z Pardubic s více než 30letou tradicí. Zajišťujeme návrh a výrobu aparátů napříč celým světem. Zákazníkům poskytujeme nejvyšší možnou dosažitelnou kvalitu a osobní přístup založený na důvěře. Společnost byla založena v roce 1990 na zelené louce. Původně měla jen pět zaměstnanců. Postupnými investicemi do rozvoje firmy jsme se rozrostli a v současné době navrhujeme a vyrábíme výrobky do celého světa. Dodáváme firmám jako např. PKN Orlen, Siemens, Linde, RWE, ČEZ, Technip, Howden, Doosan, atd. Stále ale řídíme firmu tak, abychom jí neustále rozvíjeli a mohli jí předat dalším generacím.

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a. s.  jsou tradičním dodavatelem tepelné energie, včetně souvisejících energetických služeb. Postupně se staly také spolehlivým partnerem v dodávkách elektrické energie a zemního plynu. Všechny tyto aktivity spojuje jeden důležitý atribut – zodpovědnost k ochraně životního prostředí. 

Thein Industry s.r.o.

Thein je investiční skupina technologického odborníka a investora Tomáše Budníka, která se zaměřuje na technologické společnosti v oboru lCT, kyberbezpečnosti a průmyslu z České a Slovenské republiky. Ve svém portfoliu chce propojovat zajímavé projekty, které vykazují vynikající výsledky, a poskytovat jim byznysovou a infrastrukturní expertízu. Hlavní filozofií skupiny Thein je hledání nové synergie mezi jednotlivými projekty a udržení českého know-how v českých rukách.

TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je důvěryhodným partnerem v otázkách řešení bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti. Již 150 let svým partnerům a zákazníkům přinášíme přidanou hodnotu prostřednictvím komplexního portfolia v oblasti certifikací, inspekcí, testování a znalostních služeb. V současnosti máme více než 25 000 zaměstnanců ve více než 1 000 lokalitách. Naši odborníci se zajímají o technologie a inspirují se možnostmi, které vaše podnikání nabízí. Sjednocuje nás to, že si myslíme, že technologie by měly zlepšovat životy lidí, a spolu s našimi zákazníky se snažíme předvídat technologický vývoj a těžit z něj.

ÚJV Řež a.s.

Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV) byl založen v roce 1955. V počátečním krátkém období byl Ústav řízen Vládním výborem a následně převeden do Československé akademie věd. Při založení ÚJV byly uvolněny značné finanční prostředky, které umožnily rozvinout výzkumnou činnost a prakticky okamžitě zahájit projekční práce s následující výstavbou objektů a experimentálních zařízení v Řeži. Původním posláním Ústavu byly činnosti spojené se základním výzkumem v oboru jaderné fyziky, radiochemie a jaderné energetiky, výroba radioizotopů a výchova vědeckých pracovníků. Experimentální reaktor VVR-S byl uveden do provozu 24. září 1957.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí zaměřenou na základní a mezioborový výzkum v aplikované fyzice, zejména v oborech dynamiky tekutin a termodynamiky, dynamiky a vibrací v tělesech a mechanických soustavách, rázu a vln v pevných tělesech, ultrazvukových metod studia mechanických vlastností materiálů, elektrotechniky a elektrofyziky.

Valcon International s.r.o.

Valcon International s.r.o. je projekční a výrobní kancelář specializující se na energetiku. Naše hlavní expertiza je v optimalizaci technologických procesů, modelování technologických procesů, návrhy, instalace, provoz a údržba měřících a regulačních systémů pro energetiku. Společnost se navíc zabývá expertizou v oblasti modelování CFD (Computational Fluid Dynamics), analýzou dat, aplikací neuronových sítí a bezpečnostní funkční analýzu. Jsme certifikovaní dle IEC61508 a IEC 61511.

Ventile & Fittings Praha, spol. s r.o.

Společnost Ventile & Fittings Praha dodává vysoce kvalitní komponenty pro fluidní systémy již více než 30 let. Naším hlavním posláním je také poskytovat technickou podporu a řešení pro různé aplikace u našich zákazníků. Naše společnost je certifikovaným distributorem Parker Hannifin a autorizovanými prodejci PressureTech pro území: Česká republika, Polsko a Slovensko. Specializujeme se na vodíkové aplikace ve všech typech průmyslových odvětví.

Veolia Energie ČR, a.s.

Veolia Energie ČR, a.s. je součástí skupiny Veolia, která v České republice patří k nejvýznamnějším poskytovatelům vodohospodářských, energetických a odpadových služeb. Svou energetickou činnost na českém trhu začala skupina Veolia již na počátku 90. let a dnes své hlavní energetické komodity - teplo a teplou vodu - dodává do 560 tisíců domácností a společně pak s elektřinou a dalšími komoditami jako jsou chlad, plyn, stlačený vzduch a dusík je dodává do více než 300 průmyslových podniků a 1800 zařízením v terciálním sektoru. Od roku 1996 zajišťuje společnost Veolia svým zákazníkům výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury. Veolia zároveň odborně likviduje odpad a zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky.

VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je nejen největší vzdělávací institucí ve střední Evropě se zaměřením na výuku technické chemie, ale také významným vědecko-výzkumným centrem. VŠCHT Praha je nejvýkonnější vysokou školou v oblasti vědy a výzkumu v České republice.

Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

Společnost Východočeské plynárenské strojírny, a.s. má více než šedesátiletou tradici v plynárenství. Zabýváme se vývojem, výrobou a distribucí širokého spektra skladovacích zásobníků, přepravní techniky a ostatních technologií zaměřených zejména na LPG, technické plyny a vodík. Aktuální nabídka firmy představuje zejména širokou nabídku zásobníků pro skladování LPG, širokou nabídku cisternových vozidel určených k přepravě LPG a v rámci partnerského vztahu taktéž cisternových vozidel pro přepravu  CO2, LCO2, LNG ,LIN, LAR,LOX, taktéž tlakových nádob na vodík a dalších technologií spojených s využíváním technických plynů. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

VŠB - TUO už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům. Mezi organizační jednotky VŠB-TUO, které se nejvíce zapojují do rozvoje vodíkových technologií, patří Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) a Výzkumné energetické centrum (VEC) při Centru energetických a environmentálních technologií (CEET). FBI a VEC se dlouhodobě specializují především na šíření poznatků mezi laickou i odbornou veřejnost a zajištění bezpečnosti vodíkových technologií při jejich implementaci do praxe.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Jsme veřejná vysoká škola v srdci jižních Čech, která nabízí studium technických a ekonomických oborů. Zaměřujeme se na profesní orientaci, klademe důraz na propojení vzdělávání s praxí od výuky s odborníky, přes semestrální praxi po zapojení do skutečných projektů v businessu či v rozvoji regionu. Snažíme se o maximální uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Zajišťujeme vzdělání cirka čtyřem tisícovkám studentů napříč studijními programy. V rámci Vývoje a výzkumu se aktivně účastníme grantových soutěží a řešíme řadu výzkumných i rozvojových projektů. Disponujeme rozsáhlým laboratorním zázemím. Samotné laboratoře jsou uzpůsobeny pro oblasti strojírenství, stavebnictví, dopravu, logistiku či chemii. Dlouhodobě se věnujeme vodíkovým technologiím a chceme vybudovat vodíkový technologický park v areálu školy.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Společnost VZÚ se zaměřuje na sektor energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb. Mezi hlavní poskytované služby patří: komplexní diagnostika a zkoušení materiálů, měření hluku a vibrací, pevnostní a termodynamické výpočty, vývoj a aplikace žárově stříkaných povlaků, a technologií tepelného zpracování a služby kalibrační laboratoře. Společnost provozuje akreditované laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, systém řízení kvality je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2015 a AS9100.

 

 

Přidružení členové

 

AIR PRODUCTS s.r.o.

Společnost Air Products je největším světovým výrobcem vodíku a je aktivní ve všech částech vodíkového řetězce především výroby, distribuce a skladování.

Danfoss s.r.o.

Společnost Danfoss A/S je dánská výrobní společnost, která zaměstnává přes 40 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. Danfoss je světovou jedničkou v realizaci technologií, které umožňují vytvářet lepší budoucnost.

Eaton

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Řídíme se naším závazkem podnikat správně, pracovat udržitelně a pomáhat našim zákazníkům hospodařit s energií ─ dnes i v budoucnu. Využíváním globálních trendů růstu elektrifikace a digitalizace urychlujeme přechod naší planety na obnovitelnou energii, pomáháme řešit nejnaléhavější světové výzvy v oblasti řízení energie a děláme, co je nejlepší pro naše zúčastněné strany a celou společnost.

EG.D, a.s.

Provozujeme distribuční soustavu elektřiny a působíme na celém území Jihomoravského a Jihočeského kraje, částečně pak v kraji Zlínském, Olomouckém a na Vysočině. Distribuci plynu máme na starosti jen na území Jihočeského kraje. Jako distributor vlastníme jak samotné vedení, tak sloupy, transformátory, potrubí a další zařízení, které slouží k rozvodu elektřiny a plynu. Licenci na distribuci elektřiny i plynu jsme získali na základě energetického zákona a podléháme kontrole Energetického regulačního úřadu.

EUROWATER, spol. s r.o.

Upravujeme vodu! Svým zákazníkům nabízíme řešení úpravy vody, která jim zajišťují bezpečný denní přísun požadované kvality a množství vody a zároveň vyžadují co nejmenší spotřebu zdrojů s minimálním dopadem na životní prostředí. Chceme být hodnotným dodavatelem inteligentních a spolehlivých řešení úpravy vody a preferovaným partnerem pro náročné a na kvalitu orientované zákazníky.

GENTEC CHP s.r.o.

Jsme významným českým výrobcem kogeneračních, mikrokogeneračních a trigeneračních jednotek na zemní plyn, bioplyn a jiná paliva. Vedení společnosti, vývojové centrum a výroba sídlí v Brně, významném centru vědy, výzkumu a inovativních technologií. Při vývoji a výrobě kogeneračních jednotek klademe důraz na spolehlivost, flexibilitu a funkčnost konstrukčního řešení. Stejně tak je pro nás důležité férové jednání a partnerský přístup.

HGN Power CZ s.r.o.

Jsme česká společnost se sídlem v Praze podnikající na poli obchodu s elektrickou energií. Naše společnost je složena z týmu zkušených obchodníků s elektrickou energií, kteří se na trhu pohybují již řadu let. V rámci trhů s elektrickou energií pak působíme v několika zemích Evropy. Jsme přesvědčeni, že vodík, jakožto nejběžnější prvek, bude hrát nezastupitelnou roli při hledání nových energetických zdrojů v blízké buducnosti. V tuto chvíli sledujeme vývoj vodíkových technologií jak v rámci stacionárních, tak i mobilních využití.

innogy Česká republika a.s.

Podnikání innogy se soustředí na dodávky zemního plynu, elektřiny a tepla zákazníkům, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v teplárenských provozech a řešení pro čistou mobilitu. Innogy se chce do budoucna etablovat jako poskytovatel čisté energie pro všechny.

NET4GAS, s.r.o.

Již 50 let propojují energetické trhy a garantují bezpečnost a spolehlivost přepravy zemního plynu. NET4GAS zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky, pružnou, na poptávku orientovanou přepravní soustavu a související obchodní a technické služby

Parabel s.r.o.

Poradenství v podnikání, spediční služby; vývoj, výroba a produkce technických produktů pro stroje a zařízení, finální montáž komponentů dle požadavků zákazníka

Pražská plynárenská a.s.


Společnost Pražská plynárenská patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií, spolehlivě zásobuje bezmála 420 tis. odběrných míst. I když je historie Pražské plynárenské nedílně spjata zejména s Prahou a kořeny plynárenství lze v hlavním městě vysledovat až do roku 1847, dnes společnost spolehlivě dodává energie a poskytuje zákazníkům své služby po celé České republice. Obchoduje se zemním plynem na základě licence č. 241218964 vydané Energetickým regulačním a s elektřinou na základě licence č. 141015380 vydané týmž úřadem.

Process Automation Solutions s.r.o.

Nadnárodní dodavatel řešení v oblasti automatizace technologických procesů, podporujeme naše klienty v oblastech Automatizace, Digitalizace a Energetické transformace. Pomáháme našim klientům s naplňováním strategie energetické transformace podniku: dosažení provozní excellence díky EMS, dekarbonizace výrobních procesů, substituce fosilních paliv pomocí vodíkových technologií a dosažení trvalé udržitelnost.

PwC Česká republika, s.r.o.

Jsme PwC. Pomůžeme vašemu byznysu v oblasti strategického poradenství, auditu, daní, nebo práva, ať už jde o vodíkové technologie, firemní transakce nebo kybernetickou bezpečnost. V naší nové globální strategii The New Equation jsme se zavázali k transformaci našeho obchodního modelu, abychom dekarbonizovali náš hodnotový řetězec, zvýšili transparentnost a podpořili vývoj robustních rámců a standardů ESG reportingu. Na základě naší strategie budovat důvěru k naším partnerům a poskytovat trvalé výsledky jsme se odhodlali jít příkladem. Proto jsme přijali závazek dosáhnout do roku 2030 klimatické neutrality.

Rév Group s.r.o.

Firma Rév Group s.r.o. je obchodní společnost působící na trhu již od roku 1998 jakožto člen skupiny Rév Group, jež výhradně zastupuje renomovanou firmu Luxfer Gas Cylinders ve Střední a Východní Evropě. Společnost se zaměřuje na dovoz a prodej kvalitních hliníkových, kompozitních a ocelových tlakových nádob na průmyslové a speciální plyny, které dosahují ukázkových výsledků v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti v různých průmyslových aplikacích. Významnou složku sortimentu tvoří lahve na alternativní pohon ve formě zemního plynu (CNG) a vodíku. Firma poskytuje kompletní vodíkový systém na pohon autobusů a těžkých nákladních vozů a nabízí lahve a svazky na přepravu a skladování vodíku.

Schwer Fittings s r.o.

Schwer Fittings - specialista na spojovací potrubní techniku z nerezavějících ocelí. Do řady výrobků vlastní produkce patří šroubení, kulové kohouty, ventily, armatury, trubky a hadice. Velmi kvalitní šroubení jako jsou šroubení se zářezným prstencem, šroubení se dvěma svěracími prstenci U2-lok a závitové fitinky jejich součásti jsou určeny převážně pro plynná a kapalná media, vodíkové aplikace -H2-lok.

ŠKODA JS a.s.

Patříme mezi lídry evropské jaderné energetiky. Jsme součástí její historie, znalosti a zkušenosti si předáváme z generace na generaci. Jsme tým odborníků, pracujeme s pokročilými technologiemi a naše tři pilíře - inženýring, výroba a servis nám dávají široký záběr v rámci celého životního cyklu elektrárny. Neustále inovujeme a posouváme sebe a jaderné strojírenství kupředu.

SVÚM a.s.

SVÚM a.s. je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací v České republice a specializuje se na základní a aplikovaný výzkum a vývoj kovových materiálů (železné a neželezné kovy), plastů a kompozitů. Má akreditované laboratoře a zkušebny s rozsáhlým zaměřením na průmyslové obory letectví, automotive, železniční průmysl, energetiku a strojírenství. Spolupracuje na výzkumných projektech v České republice i v zahraničí v rámci výzev ministerstev ČR, TAČR a mezinárodních projektů Evropské unie (COST, EUREKA, EUROSTARS, HORIZON 2020 atd.). SVÚM a.s. sídlí ve Vědeckotechnickém parku SVÚM a.s. v Tovární 2053, v Čelákovicích.

Swagelok Česká republika – Central Fluidsystem s.r.o.

Central Fluidsystems s.r.o. je autorizované prodejní a servisní centrum společnosti Swagelok, která je globálním lídrem na trhu v řešení fluidních systémů s 75letou historií a  nespočtem odborných znalostí. Našim zákazníkům v České republice, na Slovensku a v Polsku poskytujeme komplexní služby, abychom plnili nejvyšší požadavky na výkon, bezpečnost a spolehlivost nejnáročnějších fluidních aplikací.

UCT Fluid Solutions

UCT Fluid Solutions (dříve Ham-Let Group) vyvíjí a vyrábí průmyslové fluidní systémy včetně komponentů, instrumentace a zákaznických řešení – šroubení, ventily, flexibilní hadice, manifoldy, filtry, manometry, regulátory tlaku, ochranné skříně a další výrobky určené pro nejnáročnější aplikace a průmyslové obory. V oblasti vodíkových technologií firma UCT Fluid Solutions vyvíjí komponenty a zákaznická řešení pro vozidla poháněná vodíkem, elektrolyzéry, plnící stanice, skladování a přepravu vodíku. Šroubení certifikované, mimo jiné, dle EC-79. Kulové a jehlové ventily certifikované dle ISO 15848-1

Zásilkovna

Zásilkovna je ryze český franšízový logisticko-technologický projekt Simony Kijonkové, který vznikl v roce 2010. Od té doby se vypracoval mezi nejúspěšnější společnosti v Česku, které poskytují komplexní logistické služby pro internetové obchody. Zásilkovna je součástí 14 společností holdingu Packeta, který působí v 8 zemích, do 33 zemí doručuje.

ZEBRA GROUP s.r.o.

Společnost ZEBRA GROUP s.r.o. je nejmladší automobilka v České republice. Soustředí se na vývoj a vlastní výrobu víceúčelových užitkových vozidel s celkovou hmotností zatím do 3,5 tuny, která nabízí prvotřídní technickou funkčnost se širokou škálou nástaveb pro různá využití.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union