Autobusy LK, s.r.o.

Autobusy LK, s.r.o.

Společnost Autobusy LK, s.r.o. provozuje autobusovou dopravu v rámci regionu Libereckého kraje.

Věnuje se přípravě využití vodíkových technologií v rámci veřejné dopravy v Libereckém kraji a to jak drážní, tak i silniční. Dále také využití vodíku v rámci přípravy nového „Terminálu Liberec“.

www.autobusylk.cz

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union