Dokumenty ke stažení

* tabulku si můžete na mobilním telefonu posunout do strany
NázevSoubor

Strategická výzkumná agenda pro rozvoj vodíkového hospodářství (2023)

SVA-pro-rozvoj-vodikoveho-hospodarstvi.pdf

Cestovní mapa rozvoje vodíkového hospodářství (2023)

cestovni-mapa-rozvoje-vodikoveho-hospodarstvi.pdf

Případová studie výstavby elektrolyzéru v České republice (2023)

pripadova-studie-vystavby-elektrolyzeru....pdf

Výroční zpráva 2022

vyrocni-zprava_2022-hytep.pdf

Výroční zpráva 2021

vyrocni-zprava-2021-HYTEP.pdf

Stanovy České vodíkové technologické platformy (2021)

HYTEP_STANOVY_2021.pdf

Vodíková strategie České republiky (2021)

Vodikova-strategie_CZ_G_2021-26-07.pdf

Czech Hydrogen Strategy (2021)

Czech_Hydrogen_Strategy_2021.pdf

Vodíková strategie EU (2020)

Vodikova-strategie-EU-2020.pdf

Německá národní vodíková strategie

Narodni-vodikova-strategie-Nemecko.pdf

Technologický foresight a implementační akční plán využití vodíkových technologií pro čistou mobilitu - verze 2020

 

technologicky-forsight-a-implementacni-akcni-plan-vyuziti-vodikovych-technologii-pro-cistou-mobilitu.pdf
Technologický foresight a implementační akční plán využití vodíkových technologií v energetice a průmyslu - verze 2020TF-a-IAP-vodik-v-energetice-a-prumyslu-CR.pdf
Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM)Aktualizace-NAP-CM.pdf
Příloha k Aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobilityPriloha-NAP-CM.pdf

Studie – Využití vodíkového pohonu v dopravě v České Republice (2017)

Předmětem díla je zpracování Studie „Využití vodíkového pohonu v dopravě v České republice“ spočívající ve zhodnocení potenciálu jeho využití v kontextu celosvětového a celoevropského technologického pokroku a trendů v této oblasti, a především při simulaci adopce vodíkové mobility v České republice (https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Cista-mobilita-(1)

Studie-Vyuziti-vodikoveho-pohonu-v-doprave-v-Ceske-republice.pdf

 

Archiv

názevsoubor

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR (SVA) - verze 2010

identifikuje současný stav ve využívání vodíku jako energetického nosiče a zejména stanovuje cíle, kam by měl výzkum a využívání vodíku v ČR směřovat.

SVA_HYTEP.pdf

Implementační akční plán rozvoje vodíkového hospodářství v ČR (IAP) - verze 2012

definuje způsob dosažení cílů, stanovených v SVA.

Hytep_IAP_2012_02_27.pdf

Propagační materiály

názevsoubor

logo české vodíkové platformy [.ai, .jpg]
(různé formáty a varianty loga)

hytep-cz.ai

hytep-en.ai

hytep-color-cz.jpg

hytep-color-en.jpg

hytep-color-no-text.jpg

hytep-grey-cz.jpg

hytep-grey-en.jpg

hytep-grey-no-text.jpg

logo_hytep.zip

leták hytep [.pdf]

2022-letak-HYTEP.pdf [1 MB]

leták hytep - tisková kvalita [.pdf]

2211-letak-r06-press.pdf [106 MB]

HYTEP jingle 2022 [.mp4]

hytep-jingle-2022.mp4 [142 MB]
European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union