Downloads

* You can move the table to the side on your mobile phone.
namefile

The Statutes of the Czech Hydrogen Technology Platform (2021)

HYTEP_STANOVY_2021.pdf

Czech Hydrogen Strategy (2021)

Vodikova-strategie_CZ_G_2021-26-07.pdf

Czech Hydrogen Strategy (2021)

Czech_Hydrogen_Strategy_2021.pdf

Technologický foresight a implementační akční plán využití vodíkových technologií v energetice a průmyslu - verze 2020

TF-a-IAP-vodik-v-energetice-a-prumyslu-CR.pdf
Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM)Aktualizace-NAP-CM.pdf
Příloha k Aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobilityPriloha-NAP-CM.pdf

Study Use of Hydrogen Powered Vehicles in Transport in the Czech Republic (2017)

This study, titled "Use of Hydrogen Powered Vehicles in Transport in the Czech Republic", consists in evaluating the potential of their use within the context of global and pan-European technological progress and trends in this field and, in particular, in simulating the deployment of hydrogen mobility in the Czech Republic.

Study-Use-of-Hydrogen-Powered-Vehicles-in-Transport-in-the-Czech-Republic.pdf

 

Archives

namefile

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR (SVA) - verze 2010

identifikuje současný stav ve využívání vodíku jako energetického nosiče a zejména stanovuje cíle, kam by měl výzkum a využívání vodíku v ČR směřovat.

SVA_HYTEP.pdf

Implementační akční plán rozvoje vodíkového hospodářství v ČR (IAP) - verze 2012

definuje způsob dosažení cílů, stanovených v SVA.

Hytep_IAP_2012_02_27.pdf

Promotional materials

namefile

Logo HYTEP [.ai, .jpg]
(various formats)

hytep-cz.ai

hytep-en.ai

logo_hytep.zip

HYTEP flyer [.pdf]

2022-letak-HYTEP.pdf [1 MB]

HYTEP flyer - printing quality [.pdf]

2211-letak-r06-press.pdf [106 MB]

HYTEP jingle 2022 [.mp4]

hytep-jingle-2022.mp4 [142 MB]
European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union