DEVINN jako jediný vodíkový projekt ve finále soutěže E.ON Energy Globe

Náš dlouholetý člen, DEVINN, se dostal jako jediný vodíkový projekt do finále soutěže E.ON Energy Globe. Firma DEVINN vyvinula generátor, který pracuje na principu vodíkových palivových článků a nabízí kapacitu až 230 kWh. Kromě vodíkového generátoru vyvinula firma také mobilní nabíjecí stanici pro elektromobily. Jedná se o pojízdného robota vybaveného rychlonabíječkou, přičemž o přísun energie se stará vodíkový palivový článek. Vodíková nabíjecí stanice umožňuje dobíjení elektromobilů i v místech, kde není možné instalovat běžné rychlodobíječky. Podpořte vodík vaším hlasem v soutěži E.ON Energy Globe. Hlasovat můžete do konce srpna na tomto odkazu

Společnost MND koupila podíl ve firmě na výrobu generátorů vodíku

Společnost MND koupila podíl ve firmě Nano Advanced Electrolysis s.r.o. Jde o startup založený v roce 2023, jehož hlavní náplní je vývoj a výroba industriálních PEM (Proton Exchange Membrane) generátorů s maximální kapacitou 1MW. Firma má ambice vyvinout a poté vyrábět generátory vodíku pro široký segment trhu s energiemi a vodíkem. Mimo vlastní vývojářskou a konstrukční činnost se společnost bude věnovat propagaci činnosti a produktu, tak aby připravil trh na dokončeni prototypu a pomohl v ČR obecně rozšířeni povědomí o vodíkové problematice.

Danfoss pořádá vodíkové webináře

Společnost Danfoss, člen HYTEP, pořádá webináře, které se týkají i výroby a využití zeleného vodíku. Poslední webinář „The role of green hydrogen in the energy system“ proběhl 17. června. Všechny webináře jsou nahrávány, proto pokud jste webinář nestihli, můžete si ho pustit zpětně ze záznamu. Na záznam se můžete podívat po vyplnění registrace na tomto odkazu

NET4GAS: Česko a Bavorsko prohloubily spolupráci na rozvoji vodíkového hospodářství

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela podepsal s bavorským ministrem hospodářství Hubertem Aiwangerem společné prohlášení o česko-bavorské spolupráci v oblasti vodíku. V podepsaném dokumentu obě strany ocenily spolupráci provozovatelů přepravních soustav na německé i české straně a jejich společné úsilí při přípravě žádosti o status projektu společného zájmu  (Project of Common Interest - PCI) pro Česko-německý vodíkový propoj (CGHI), Středoevropský vodíkový koridor (CEHC) a SunsHyne koridor. Všechny tři projekty, jichž je NET4GAS zakládajícím členem, jsou součástí vize Evropské vodíkové páteře (EHB), která určila klíčové koridory pro dodávky vodíku.

SZÚ a VUT otevřeli první českou akreditovanou zkušebnu souladu střídačů

Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT) ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem (SZÚ) představil ve čtvrtek 18. dubna novinku. Za přítomnosti zástupců státní správy, českých a slovenských provozovatelů distribučních soustav, oborových asociací, zástupců distributorů střídačů a realizačních firem bylo slavnostně otevřeno první tuzemské akreditované zkušební pracoviště pro ověření souladu střídačů s požadavky české elektrizační soustavy. Komerčně nabízená služba podpoří její spolehlivost, uživatelskou bezpečnost a využijí ji zejména společnosti zabývající se výrobou fotovoltaických střídačů a jejich distribucí v ČR.

GasNet spojil síly ve výrobě vodíku s německým Graforce

Plynárenská skupina GasNet spojila síly s evropským lídrem ve vodíkových technologiích využívajících plazmu, německou společností Graforce. Plynaři podepsali s kolegy z Berlína společné memorandum o spolupráci v oblasti výroby vodíku prostřednictvím plazmové pyrolýzy. Ta je cestou, jak z dostupných surovin vyrábět čistý vodík za konkurenceschopnou cenu.

Firmy Stiesdal Hydrogen a Danfoss podepsaly obchodní dohodu o výrobě vodíkového elektrolyzéru

Dohoda signalizuje připravenost společností Stiesdal Hydrogen a Danfoss představit svou nejnovější inovaci na globálním trhu: pokročilé řešení vodíkového elektrolyzéru založené na konstrukci výměníku tepla. Obě společnosti společně vyvinuly nové a škálovatelné řešení pro hlavní součást elektrolyzéru Stiesdal Hydrogen, takzvaný elektrolyzér. Spojením silných stránek těchto dvou společností se společnosti Danfoss a Stiesdal Hydrogen staví k tomu, aby zvýšily kapacitu elektrolyzéru v souladu s rostoucí potřebou společnosti po vodíku, získaného ekologickou cestou.

ORLEN získal akreditaci pro testování vodíku v automobilové kvalitě

Laboratoř rafinérských produktů v Trzebinii, patřící ORLEN Laboratorium, se stala první institucí v Polsku a třetí ve světe, která získala akreditaci pro pokročilý výzkum vodíku v automobilové kvalitě. Pozitivní hodnocení polského akreditačního centra je pro výrobce vodíku, společnost ORLEN Południe, zásadní. V roce 2024 plánuje ORLEN Laboratorium získat akreditaci také pro svou druhou laboratoř – ve Włocławku, kde brzy bude spuštěn vodíkový Hub.

Studie SP ČR: Česká republika se musí důkladněji chystat na nástup vodíkové ekonomiky

V únoru Svaz průmyslu a dopravy ČR představil studii Připravenost České republiky na vodíkové hospodářství, jejímž partnerem je společnost ORLEN Unipetrol, a kterou zpracovala společnost PwC. Cílem studie je navázat na aktualizaci vodíkové strategie a probíhající odborné diskuse k vodíku a přinést konkrétní doporučení nad rámec existujícího legislativního a regulačního rámce.

Rozhovor s Lukášem Polákem z ÚJV ŘEŽ k projektu Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích (RegioHyt)

Projekt Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích (TO01000324) je založen na bilaterální spolupráci mezi českým konsorciem a společností SINTEF. Cílem projektu je analýza českých železničních tratí a lokalizování oblastí, kde by vodíkové vlaky byly technickým, ekonomickým a environmentálním řešením výhodnějším oproti jiným technologiím. Výsledná projektová studie shromáždí počáteční údaje, zejména z neelektrifikovaných tratí, kde je provozována naftová souprava. Prostřednictvím metodiky a softwaru vyvinutého norským výzkumným institutem SINTEF bude provedena technickoekonomická analýza vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů vlaků (nafta, baterie, vodík a hybrid). Výsledky umožní identifikovat preferované oblasti s příznivými technologickými, ekonomickými a environmentálními předpoklady pro nasazení vodíkových vlaků, které v budoucnu mohou nahradit dieselové soupravy. Přinášíme vám rozhovor se zástupcem hlavního řešitele projektu, Lukášem Polákem ze společnosti ÚJV Řež.