ORLEN získal akreditaci pro testování vodíku v automobilové kvalitě

Laboratoř rafinérských produktů v Trzebinii, patřící ORLEN Laboratorium, se stala první institucí v Polsku a třetí ve světe, která získala akreditaci pro pokročilý výzkum vodíku v automobilové kvalitě. Pozitivní hodnocení polského akreditačního centra je pro výrobce vodíku, společnost ORLEN Południe, zásadní. V roce 2024 plánuje ORLEN Laboratorium získat akreditaci také pro svou druhou laboratoř – ve Włocławku, kde brzy bude spuštěn vodíkový Hub.

Studie SP ČR: Česká republika se musí důkladněji chystat na nástup vodíkové ekonomiky

V únoru Svaz průmyslu a dopravy ČR představil studii Připravenost České republiky na vodíkové hospodářství, jejímž partnerem je společnost ORLEN Unipetrol, a kterou zpracovala společnost PwC. Cílem studie je navázat na aktualizaci vodíkové strategie a probíhající odborné diskuse k vodíku a přinést konkrétní doporučení nad rámec existujícího legislativního a regulačního rámce.

Rozhovor s Lukášem Polákem z ÚJV ŘEŽ k projektu Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích (RegioHyt)

Projekt Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích (TO01000324) je založen na bilaterální spolupráci mezi českým konsorciem a společností SINTEF. Cílem projektu je analýza českých železničních tratí a lokalizování oblastí, kde by vodíkové vlaky byly technickým, ekonomickým a environmentálním řešením výhodnějším oproti jiným technologiím. Výsledná projektová studie shromáždí počáteční údaje, zejména z neelektrifikovaných tratí, kde je provozována naftová souprava. Prostřednictvím metodiky a softwaru vyvinutého norským výzkumným institutem SINTEF bude provedena technickoekonomická analýza vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů vlaků (nafta, baterie, vodík a hybrid). Výsledky umožní identifikovat preferované oblasti s příznivými technologickými, ekonomickými a environmentálními předpoklady pro nasazení vodíkových vlaků, které v budoucnu mohou nahradit dieselové soupravy. Přinášíme vám rozhovor se zástupcem hlavního řešitele projektu, Lukášem Polákem ze společnosti ÚJV Řež.

VŠCHT Praha je koordinátorem evropského projektu HyAcademy.EU zaměřeného na vzdělávání v oblasti vodíkových technologií

Plány Evropské unie odhadují, že do roku 2030 bude v evropském vodíkovém průmyslu přímo zapotřebí 180 000 kvalifikovaných pracovníků. Vodíková cestovní mapa Evropy od Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking předpokládá více než jeden milion (přímá a nepřímá zaměstnanost), včetně širšího odvětví vodíkové energetiky. 

GasNet vstoupil do vodíkového klastru na severní Moravě

Moravskoslezský kraj patří k průkopníkům vodíkových technologií v České republice. Vzniká tady komplexní projekt vodíkového údolí, který řeší výrobu, distribuci i konkrétní využití tohoto obnovitelného zeleného plynu v průmyslu nebo dopravě. Ke klastru se připojil i největší český distributor plynu, skupina GasNet.

FNM a Alstom představují první vlak poháněný vodíkem pro Itálii

V loňském roce byl v Itálii uveden vlak Coradia Stream na vodíkový pohon od společnosti Alstom. Vývoj, certifikace, výroba a testování proběhly v závodech Savigliano a Vado Ligure, vývoj signalizačního systému v Boloni. Alstom Czech Republic vyrábí klíčovou komponentu a v České Lípě se zpracovává vozová skříň pro napájecí vůz generující energii pro celou soupravu. Coradia Stream na vodíkový pohon je vhodná udržitelná alternativa k vlakům, které využívají fosilní paliva a jezdí po neelektrifikovaných tratích. Vlak s kapacitou 260 míst nabízí komfort a tiché cestování s dojezdem přes 600 km a splňuje evropský cíl eliminace emisí CO2 do roku 2050.

Valcon International s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti Enapter s.r.l.

Valcon International s.r.o. se stala certifikovaným partnerem společnosti Enapter s.r.l. a úspěšně integruje modulární AEM elektrolyzéry Enapter do svých projektů, které zahrnují úpravu vody, výrobu vodíku a jeho distribuci na nízkém a středním tlaku. Společnost Valcon plánuje rozšíření svých vodíkových projektů v roce 2024 s novými aplikacemi.

Firma Kolibrik.net uzavřela spolupráci s Gamry Instruments

Česká firma Kolibrik.net prošla výraznou transformací zaměřenou na vylepšení měřící technologie pro vodíkové technologie. Klíčovým krokem v této proměně je nová spolupráce s americkou firmou Gamry Instruments, která nyní začleňuje vysokoproudé potentiostaty a impedanční analyzátory od Kolibrik.net do svého portfolia. Tato spolupráce zdůrazňuje nejen kvalitu produktů Kolibrik.net, ale i získanou důvěru na mezinárodním trhu.

České vodíkové projekty na novém Unijním seznamu projektů společného zájmu

Dva vodíkové koridory vedoucí přes Českou republiku byly zařazeny na seznam PCI (Project of Common Interest) a PMI (Project of Mutual Interest), tedy projektů společného zájmu a projektů ve společném zájmu, přijatém Evropskou komisí. PCI jsou projekty nezbytné pro implementaci prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury, stávají se také nedílnou součástí příslušných regionálních investičních plánů a vnitrostátních desetiletých plánů rozvoje sítě. PMI představují klíčové přeshraniční energetické infrastrukturní projekty mezi EU a nečlenskými zeměmi, které přispívají k energetickým a klimatickým cílům Unie.

Vodíkové palivové články v energetice

Elektrické generátory s technologií AFC (Alkaline Fuel Cell) nabízejí efektivní náhradu za dieselagregáty. Nový systém Gencell BOX a osvědčený generátor Gencell BOX 48V / 5kW (10 kW) od Stand by Energy jsou inovativní řešení pro spolehlivý zdroj energie. S nízkým provozním hlukem a nulovými emisemi škodlivin jsou ideální pro komerční i odlehlé lokality.