Připojení k platformě

Do platformy je možné přistoupit. Platforma uvítá nové členy, kteří:

  • Vyvíjejí nebo připravují aktivity v oblasti vývoje vodíkových technologií či vodíkového hospodářství, anebo se na něm finančně či personálně podílejí
  • Jsou právnickou osobou

Členské výhody

S platností od 6. 12. 2023

 ŘádnýPřidružený
Účast na valné hromadě  
Přístup do členské sekce s přednostním náhledem k:
• neveřejným informacím, ke kterým má platforma přístup díky svým aktivitám a spolupráci s partnerskými subjekty a spolky
• informacím z oblasti vodíkových aktivit v zahraničí
• novinkám z orgánů Evropské Unie
• dotačním programům
• výsledkům studií a výzkumů
• informacím o výzvách
• informacím z veřejných a neveřejných zdrojů poskytnutých ostatními členy platformy
• součástí členské sekce jsou: analýzy unijní legislativy, shrnutí studií IEA, Irena, interní dokumenty Hydrogen Europe, kompilace zahraničních studií
  
Možnost se zaštítit jménem platformy v komunikaci s úřady v rámci prosazování cílů a legislativních a pracovních požadavků členů  
Přístup ke konkrétním kontaktům členů platformy  
Možnost každoroční prezentace na semináři určenému k propagaci činnosti členů (Memberpoint)  
Přístup ke konkrétním kontaktům členů platformy  
Uvedení člena na webu hytep.cz se stručným popisem činnosti  
Uvedení loga člena na marketingových materiálech (tiskoviny, letáky, web, sociální sítě atd.)  
Hlasovací právo na valné hromadě (jeden hlas za člena s možností ovlivňovat organizační strukturu a strategické řízení spolku)  
Aktivní účast v pracovních skupinách, jako např. PS ČPS, Hydrogen Europe, PS pro vodíkovou mobilitu, aj.  
Přednostní přístup k událostem organizovaných státními institucemi  
Pravidelný monitoring českého tisku zaměřený na vodíkovou ekonomiku  
Nárok na zvýhodněné podmínky a možnosti prezentace a propagace člena na akcích (konference HydrogenDays.cz, semináře, workshopy) pořádaných platformou  
Nárok na zvýhodněné vstupy a případné možnosti prezentace na jiných konferencích u kterých je HYTEP partnerem  
Právo na publikaci projektů či novinek souvisejících s činností člena na webovém portále platformy www.hytep.cz  
Možnost zveřejnění inzerátů volných pozic souvisejících s vodíkovým hospodářstvím na stránkách platformy