Cena HYTEP

2. ročník soutěže o Cenu HYTEP za excelentní diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií (dále jen „Cena HYTEP“)

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) představuje 2. ročník soutěže o Cenu HYTEP.

Cena HYTEP se uděluje studentovi nebo absolventovi české vysoké technické školy, který předložil nejlepší diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií.

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce 2023/2024. 

Jak se zúčastnit?

Pravidla pro udělení Ceny HYTEP se řídí dle Statutu Ceny HYTEP za excelentní diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií udělované studentům českých vysokých technických škol.

Přihlášky na udělení cen upravených opatřením Statutu Ceny HYTEP jsou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu , a to nejpozději do 31. prosince 2024. 

Soubory

Kontakt

Marika Víšková