Cena HYTEP

1. ročník soutěže o Cenu HYTEP za excelentní diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií (dále jen „Cena HYTEP“)

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) představuje 1. pročník soutěže o Cenu HYTEP.

Cena HYTEP se uděluje studentovi nebo absolventovi české vysoké technické školy, který předložil nejlepší diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií.

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce 2022/2023. 

Jak se zúčastnit?

Pravidla pro udělení Ceny HYTEP se řídí dle Statutu Ceny HYTEP za excelentní diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií udělované studentům českých vysokých technických škol.

Přihlášky na udělení cen upravených opatřením Statutu Ceny HYTEP jsou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu , a to nejpozději do 31. prosince 2023. 

Soubory

Kontakt

Mgr. Matyáš Ortmann

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union