Process Automation Solutions s.r.o.

Process Automation Solutions s.r.o.

Nadnárodní dodavatel řešení v oblasti automatizace technologických procesů, podporujeme naše klienty v oblastech Automatizace, Digitalizace a Energetické transformace. Pomáháme našim klientům s naplňováním strategie energetické transformace podniku: dosažení provozní excellence díky EMS, dekarbonizace výrobních procesů, substituce fosilních paliv pomocí vodíkových technologií a dosažení trvalé udržitelnost.

Řešení v oblasti vodíkových technologií:

Primární výroba zeleného vodíku, nízkotlaké alkalické elektrolyzéry bez podílu vzácných kovů,skladování vodíku, nízkotlaké skladování (adsorpce) vodíku v metalhydridových strukturách, studie proveditelnosti, prováděcí projekty, inženýrská činnost, výstavba, technické koncepty nové vodíkové ekonomiky “from business model to production”.

Strategie energetické transformace:

 • Energetický audit
 • Dosažení provozní excellence
 • Strategie kompenzace CO2
 • ISO 50001 a 14001

Energetický informační systém:

 • Dosažení transparentnosti
 • Cloudové řešení: data, analýzy, kalkulace, reporty
 • Optimalizace, substituce, dekarbonizace
 • Compliance ISO 50001

Substituce fosilních paliv zelným H2:

 • Vodní elektrolyzéry
 • Skladování vodíku
 • Integrace vodíkových technologií do výrobních procesů
 • Obnovitelné zdroje energií

 

Dekarbonizace:

 • Strategie dekarbonizace podniku
 • Kompenzace CO2
 • Předpověď uhlíkové stopy
 • Certifikace podniku

https://pa-ats.com/

Telephone: +420 222 292 790

E-mail:

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union