AIR PRODUCTS s.r.o.

Společnost Air Products je největším světovým výrobcem vodíku a je aktivní ve všech částech vodíkového řetězce především výroby, distribuce a skladování.

Bohemia Controls

Společnost Bohemia Controls je inženýrsko – dodavatelskou společnosti působící v oblasti automatizace technologických procesů. Společnost nabízí a zajišťuje svým zákazníkům dílčí a komplexní řešení jejich požadavků v průmyslovém odvětví v částech řídící systémy, systémy měření a regulace, elektro.

Danfoss s.r.o.

Společnost Danfoss A/S je dánská výrobní společnost, která zaměstnává přes 40 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. Danfoss je světovou jedničkou v realizaci technologií, které umožňují vytvářet lepší budoucnost.

Eaton

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Řídíme se naším závazkem podnikat správně, pracovat udržitelně a pomáhat našim zákazníkům hospodařit s energií ─ dnes i v budoucnu. Využíváním globálních trendů růstu elektrifikace a digitalizace urychlujeme přechod naší planety na obnovitelnou energii, pomáháme řešit nejnaléhavější světové výzvy v oblasti řízení energie a děláme, co je nejlepší pro naše zúčastněné strany a celou společnost.

EG.D, a.s.

Společnost EG.D, a.s. provozuje distribuční soustavu elektřiny a působí na celém území Jihomoravského a Jihočeského kraje, částečně pak v krajích Zlínském, Olomouckém a na Vysočině. Distribuci plynu zajišťuje pouze na území Jihočeského kraje. Jako distributor vlastní jak samotné vedení, tak sloupy, transformátory, potrubí a další zařízení, které slouží k rozvodu elektřiny a plynu. Společnost získala licenci na distribuci elektřiny i plynu na základě energetického zákona a podléhá kontrole Energetického regulačního úřadu.

EUROWATER, spol. s r.o.

Společnost EUROWATER, spol. s r.o. se specializuje na úpravu vody. Její zákazníci mohou využít nabízená řešení pro zajištění bezpečného denního přísunu požadované kvality a množství vody s důrazem na co nejmenší spotřebu zdrojů a minimální dopad na životní prostředí. Společnost má za cíl stát se hodnotným dodavatelem inteligentních a spolehlivých řešení pro úpravu vody a preferovaným partnerem pro náročné zákazníky, kteří klade důraz na kvalitu.

FERRIT ENERGY s.r.o.

Dodavatel obnovitelných zdrojů vč. akumulace.

Fotovoltaický servis s.r.o.

Fotovoltaický servis s.r.o. je česká společnost, která se specializuje na instalaci, údržbu a opravy fotovoltaických (solárních) systémů. Společnost nabízí řadu služeb souvisejících se solární energií, včetně poradenství, projektování a instalace solárních panelů pro rezidenční, komerční a průmyslové klienty. Fotovoltaický servis také zajišťuje pravidelnou údržbu a čištění solárních systémů, aby byl zajištěn jejich optimální výkon a dlouhá životnost. Cílem společnosti je pomáhat zákazníkům šetřit náklady na energii a zároveň snižovat jejich ekologickou stopu prostřednictvím využívání čisté, obnovitelné energie. Díky důrazu na kvalitu provedení, spolehlivost a spokojenost zákazníků se společnost Fotovoltaický servis etablovala jako důvěryhodný partner pro ty, kteří chtějí v České republice využívat solární řešení.

HGN Power CZ s.r.o.

Česká společnost HGN Power CZ s.r.o. se sídlem v Praze podniká v oblasti obchodu s elektrickou energií. Tým zkušených obchodníků s elektrickou energií, kteří se na trhu pohybují již řadu let, tvoří jádro této společnosti. Společnost působí na trzích s elektrickou energií v několika zemích Evropy. Je přesvědčena, že vodík, jako nejběžnější prvek, bude hrát nezastupitelnou roli při hledání nových energetických zdrojů v blízké budoucnosti. V současné době sleduje vývoj vodíkových technologií jak v rámci stacionárních, tak mobilních aplikací.

MND a.s.

Skupina MND patři mezi velké české společnosti zabývající se průzkumem, těžbou ropy a zemního plynu, vrtnou a servisní činnosti, skladováním plynu, výrobou energie z obnovitelných zdrojů a obchodováním se zemním plynem a elektřinou. Kromě České republiky působí a rozvíjí své klíčové aktivity v oblasti průzkumu, těžby, a obnovitelných zdrojů na Ukrajině, skladovaní zemního plynu v Německu a jako vrtný kontraktor působí v řadě dalších evropských zemí. Je součástí velké nadnárodní skupiny KKCG.

NET4GAS, s.r.o.

Společnost NET4GAS, s.r.o. již 50 let propojuje energetické trhy a garantují bezpečnost a spolehlivost přepravy zemního plynu. NET4GAS zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku, vnitrostátní přepravu zemního plynu partnerům na území České republiky, pružnou, na poptávku orientovanou přepravní soustavu a související obchodní a technické služby. Je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice. Ročně přepravuje okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu). Provozuje téměř 4000 km plynovodů. Provozuje tři hraniční předávací stanice, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic na rozhraní vnitrostátní distribucí plynu. Je členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin IGU a Marcogaz. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců. Je jedním z největších firemních dárcův oblasti ochrany přírody v České republice.

Process Automation Solutions s.r.o.

Společnost Process Automation Solutions s.r.o. je mezinárodním dodavatelem řešení v oblasti automatizace technologických procesů. Podporuje své klienty v oblastech Automatizace, Digitalizace a Energetické transformace. Pomáhá klientům s naplněním strategie energetické transformace podniku, včetně dosažení provozní excellence díky EMS, dekarbonizace výrobních procesů, substituce fosilních paliv pomocí vodíkových technologií a dosažení trvalé udržitelnosti.

PwC Česká republika, s.r.o.

Společnost PwC Česká republika, s.r.o. nabízí širokou škálu služeb v oblasti strategického poradenství, auditu, daní a práva, které zahrnují vodíkové technologie, firemní transakce a kybernetickou bezpečnost. V rámci své nové globální strategie "The New Equation" se společnost zavázala k transformaci svého obchodního modelu s cílem dekarbonizovat svůj hodnotový řetězec, zvýšit transparentnost a podporit vývoj robustních rámců a standardů pro ESG reporting. Společnost se také zavázala dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030.

Rév Group s.r.o.

Firma Rév Group s.r.o. je obchodní společnost působící na trhu již od roku 1998 jakožto člen skupiny Rév Group, jež výhradně zastupuje renomovanou firmu Luxfer Gas Cylinders ve Střední a Východní Evropě. Společnost se zaměřuje na dovoz a prodej kvalitních hliníkových, kompozitních a ocelových tlakových nádob na průmyslové a speciální plyny, které dosahují ukázkových výsledků v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti v různých průmyslových aplikacích. Významnou složku sortimentu tvoří lahve na alternativní pohon ve formě zemního plynu (CNG) a vodíku. Firma poskytuje kompletní vodíkový systém na pohon autobusů a těžkých nákladních vozů a nabízí lahve a svazky na přepravu a skladování vodíku.

Schwer Fittings s.r.o.

Schwer Fittings - specialista na spojovací potrubní techniku z nerezavějících ocelí. Do řady výrobků vlastní produkce patří šroubení, kulové kohouty, ventily, armatury, trubky a hadice. Velmi kvalitní šroubení jako jsou šroubení se zářezným prstencem, šroubení se dvěma svěracími prstenci U2-lok a závitové fitinky jejich součásti jsou určeny převážně pro plynná a kapalná media, vodíkové aplikace -H2-lok.

ŠKODA JS a.s.

Společnost ŠKODA JS a.s. patří mezi lídry evropské jaderné energetiky. Je součástí historie této oblasti a předává znalosti a zkušenosti z generace na generaci. Tým odborníků pracuje s pokročilými technologiemi a má tři hlavní pilíře: inženýring, výrobu a servis, což jí umožňuje působit v celém životním cyklu elektrárny. Společnost se neustále zaměřuje na inovace a posunuje sebe i jaderné strojírenství kupředu.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) je mezinárodní zkušební, inspekční a certifikační organizace, která zaručuje objektivitu, nezávislost a důvěryhodnost při provádění zkoušek produktů.

SVÚM a.s.

SVÚM a.s. je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací v České republice a specializuje se na základní a aplikovaný výzkum a vývoj kovových materiálů (železné a neželezné kovy), plastů a kompozitů. Má akreditované laboratoře a zkušebny s rozsáhlým zaměřením na průmyslové obory letectví, automotive, železniční průmysl, energetiku a strojírenství. Spolupracuje na výzkumných projektech v České republice i v zahraničí v rámci výzev ministerstev ČR, TAČR a mezinárodních projektů Evropské unie (COST, EUREKA, EUROSTARS, HORIZON 2020 atd.). SVÚM a.s. sídlí ve Vědeckotechnickém parku SVÚM a.s. v Tovární 2053, v Čelákovicích.

Swagelok Česká republika – Central Fluidsystem s.r.o.

Central Fluidsystems s.r.o. je autorizované prodejní a servisní centrum společnosti Swagelok, která je globálním lídrem na trhu v řešení fluidních systémů s 75letou historií a  nespočtem odborných znalostí. Našim zákazníkům v České republice, na Slovensku a v Polsku poskytujeme komplexní služby, abychom plnili nejvyšší požadavky na výkon, bezpečnost a spolehlivost nejnáročnějších fluidních aplikací.

UCT Fluid Solutions

UCT Fluid Solutions (dříve Ham-Let Group) vyvíjí a vyrábí průmyslové fluidní systémy včetně komponentů, instrumentace a zákaznických řešení – šroubení, ventily, flexibilní hadice, manifoldy, filtry, manometry, regulátory tlaku, ochranné skříně a další výrobky určené pro nejnáročnější aplikace a průmyslové obory. V oblasti vodíkových technologií firma UCT Fluid Solutions vyvíjí komponenty a zákaznická řešení pro vozidla poháněná vodíkem, elektrolyzéry, plnící stanice, skladování a přepravu vodíku. Šroubení certifikované, mimo jiné, dle EC-79. Kulové a jehlové ventily certifikované dle ISO 15848-1

ZEBRA GROUP s.r.o.

Společnost ZEBRA GROUP s.r.o. je nejmladší automobilka v České republice. Soustředí se na vývoj a vlastní výrobu víceúčelových užitkových vozidel s celkovou hmotností zatím do 3,5 tuny, která nabízí prvotřídní technickou funkčnost se širokou škálou nástaveb pro různá využití.