Bohemia Controls

Bohemia Controls

Společnost Bohemia Controls je inženýrsko – dodavatelskou společnosti působící v oblasti automatizace technologických procesů. Společnost nabízí a zajišťuje svým zákazníkům dílčí a komplexní řešení jejich požadavků v průmyslovém odvětví v částech řídící systémy, systémy měření a regulace, elektro.

Pracovníci společnosti Bohemia Controls se trvale vzdělávají a rozvíjejí v moderních technologiích průmyslové automatizace a jsou pro své klienty podporou při realizaci jejich investičních záměrů.

V rámci vodíkových technologií zajišťují stanovení rozsahu automatizační úlohy, zpracování realizaci projektové dokumentace v částech ŘS, MaR, elektro a následnou realizaci díla.

Se zákazníky řeší kompletní životní cyklus technologie vč. průběžné údržby a servisu.

 

Sídlo: Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov

Korespondenční adresa: K Pérovně 1622/33, Praha 10, 102 00

Webová stránka: www.bohemiacontrols.cz 

Kontaktní telefon: +420 720 744 648

Kontaktní e-mail: