HGN Power CZ s.r.o.

HGN Power CZ s.r.o.

Naše společnost je složena z týmu zkušených obchodníků s elektrickou energií, kteří se na trhu pohybují již řadu let. V rámci trhů s elektrickou energií pak působíme v několika zemích Evropy. Jsme přesvědčeni, že vodík, jakožto nejběžnější prvek, bude hrát nezastupitelnou roli při hledání nových energetických zdrojů v blízké buducnosti. V tuto chvíli sledujeme vývoj vodíkových technologií jak v rámci stacionárních, tak i mobilních využití.

HGN Power CZ s.r.o.
Na Šafránce 1803/24
101 00 Praha

e-mail:

www.hgnpower.cz

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union