HGN Power CZ s.r.o.

HGN Power CZ s.r.o.

Společnost je složena z týmu zkušených obchodníků s elektrickou energií, kteří se na trhu pohybují již řadu let. Působí na trzích s elektrickou energií v několika zemích Evropy. Je přesvědčena, že vodík, jako nejběžnější prvek, bude hrát nezastupitelnou roli při hledání nových energetických zdrojů v blízké budoucnosti. V současné době sleduje vývoj vodíkových technologií jak v rámci stacionárních, tak mobilních aplikací.

HGN Power CZ s.r.o.
Na Šafránce 1803/24
101 00 Praha

e-mail:

www.hgnpower.cz