PwC Česká republika, s.r.o.

PwC Česká republika, s.r.o.

Jsme PwC. Pomůžeme vašemu byznysu v oblasti strategického poradenství, auditu, daní, nebo práva, ať už jde o vodíkové technologie, firemní transakce nebo kybernetickou bezpečnost. V naší nové globální strategii The New Equation jsme se zavázali k transformaci našeho obchodního modelu, abychom dekarbonizovali náš hodnotový řetězec, zvýšili transparentnost a podpořili vývoj robustních rámců a standardů ESG reportingu. Na základě naší strategie budovat důvěru k naším partnerům a poskytovat trvalé výsledky jsme se odhodlali jít příkladem. Proto jsme přijali závazek dosáhnout do roku 2030 klimatické neutrality.

Od prvních krůčků k pochopení celé problematiky, přes nastavení komplexní strategie až po konkrétní aplikace v praxi a měření dopadů. Experti PwC vám mohou pomoci, ať už s ESG teprve začínáte, nebo potřebujete poradit, jak dál. Poskytujeme služby korporátním i soukromým společnostem nebo veřejnému sektoru. Jsme specialisté na asistenci u rozpoznání rizik a potenciálních příležitostí, kterých je třeba se chopit. Udržitelnost a sociální odpovědnost není jen o odškrtávání položek na seznamu povinností daných zákonem či mateřskou společností. Správná strategie udržitelného podnikání myslí na to, jak zůstat pro zákazníky relevantní i v budoucnu, a získat tím tolik potřebný náskok před konkurencí.

PwC má společný cíl podporovat energetickou a zelenou transformaci a udržitelnost prostřednictvím spolupráce s předními průmyslovými hráči a zástupci veřejného sektoru. PwC shromažďuje nové vědecké poznatky o stavu vodíku, příležitostech a výzvách po celém světě, aby lépe porozuměla skutečnému potenciálu čistého vodíku při přechodu na udržitelnou energii.

Poskytujeme technickou asistenci soukromému i veřejnému sektoru při vývoji, definování a implementaci vodíkových strategií a řešení. Podíleli jsme se na tvorbě vodíkové strategie pro Ústecký kraj a na oponentuře české Národní vodíkové strategie.

 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

City Green Court

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Tel: +420 251 151 111

Email:

https://www.pwc.com/cz/cs.html

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union