PwC Česká republika, s.r.o.

PwC Česká republika, s.r.o.

Společnost PwC nabízí širokou škálu služeb v oblasti strategického poradenství, auditu, daní a práva, které zahrnují vodíkové technologie, firemní transakce a kybernetickou bezpečnost. V rámci své nové globální strategie "The New Equation" se společnost zavázala k transformaci svého obchodního modelu s cílem dekarbonizovat svůj hodnotový řetězec, zvýšit transparentnost a podporit vývoj robustních rámců a standardů pro ESG reporting. Společnost se také zavázala dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030.

Expertní tým PwC pomáhá klientům od prvního kroku v oblasti ESG až po konkrétní aplikace v praxi a měření dopadů. Společnost poskytuje služby korporátním i soukromým společnostem a veřejnému sektoru, pomáhá rozpoznat rizika a potenciální příležitosti spojené s udržitelností a sociální odpovědností.

PwC se snaží podporovat energetickou a zelenou transformaci a udržitelnost prostřednictvím spolupráce s průmyslovými lídry a veřejným sektorem. Společnost aktivně shromažďuje nové vědecké poznatky o vodíku a jeho potenciálu pro udržitelnou energii.

Společnost PwC poskytuje technickou asistenci soukromému i veřejnému sektoru při vývoji, definování a implementaci strategií a řešení spojených s vodíkovými technologiemi. Její zapojení zahrnovalo spolupráci na vodíkové strategii pro Ústecký kraj a oponenturu české Národní vodíkové strategie.

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

City Green Court

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Tel: +420 251 151 111

Email:

https://www.pwc.com/cz/cs.html