MND a.s.

MND a.s.

Skupina MND patři mezi velké české společnosti zabývající se průzkumem, těžbou ropy a zemního plynu, vrtnou a servisní činnosti, skladováním plynu, výrobou energie z obnovitelných zdrojů a obchodováním se zemním plynem a elektřinou. Kromě České republiky působí a rozvíjí své klíčové aktivity v oblasti průzkumu, těžby, a obnovitelných zdrojů na Ukrajině, skladovaní zemního plynu v Německu a jako vrtný kontraktor působí v řadě dalších evropských zemí. Je součástí velké nadnárodní skupiny KKCG.

https://www.mnd.cz/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union