Chart Ferox, a.s.

Chart Ferox, a.s.

Společnost Chart Ferox, a.s. je součástí nadnárodní společnosti Chart Inc., jež se zabývá vývojem, výrobou a technologickou dodávkou na klíč zařízení pro zkapalňování, skladování a přepravu zkapalněných technických plynů, zemního plynu a také vodíku.

Základní výrobkové portfolio zahrnuje stacionární vakuově izolované zásobníky do skladovací kapacity 1225 m3, přepravní silniční a vlakové cisterny, ISO intermodální kontejnery. Firma dodává multifukční přijímací a skladovací terminály, odpařovací jednotky, LNG plnící stanice a palivové systémy pro nákladní automobily a lodě.

Společnost Chart Inc., vyrobila a úspěšně dodala zákazníkům více než sto kryogenních zásobníků na skladování kapalného vodíku. Ve společnosti Chart Ferox, a.s. byly na příklad vyrobeny vodíkové skladovací zásobníky pro vesmírný program Ariane, dodané do Kourou, Francouzská Guyana. V současnosti společnost nabízí vodíkové skladovací zásobníky a cisterny na přepravu kapalného vodíku a rovněž palivové systémy pro námořní lodě. 

http://www.chart-ferox.cz/