Veolia Energie ČR, a.s.

Veolia Energie ČR, a.s.

Veolia, chceme být lídrem ekologického teplárenství

Veolia dodává teplo a teplou vodu do 560 tisíc domácností, 1800 zařízení terciární sféry a 300 průmyslových podniků v ČR. Každoročně investuje kolem jedné miliardy korun do modernizace svých energetických provozů a rozvodů a každoročně také významně snižuje emise prachu a dalších látek.

Veolia Energie ČR, a.s. je součástí skupiny Veolia, která v České republice patří k nejvýznamnějším poskytovatelům vodohospodářských, energetických a odpadových služeb.

Svou energetickou činnost na českém trhu začala skupina Veolia již na počátku 90. let a dnes své hlavní energetické komodity - teplo a teplou vodu - dodává do 560 tisíců domácností a společně pak s elektřinou a dalšími komoditami jako jsou chlad, plyn, stlačený vzduch a dusík je dodává do více než 300 průmyslových podniků a 1800 zařízením v terciálním sektoru. Od roku 1996 zajišťuje společnost Veolia svým zákazníkům výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury. Veolia zároveň odborně likviduje odpad a zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky.

Udržitelné využívání vody a energie je pro skupinu Veolia velmi důležitým tématem, zakládá si na šetrném přístupu k životnímu prostředí, podporuje cirkulární ekonomiku, zapojuje se do boje se změnou klimatu, aktivně přispívá k ochraně i obnově biologické rozmanitosti. Zároveň nabízí také nejmodernější inovativní ekologické technologie a chytrá řešení pro bytové domy, průmyslové závody i komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat spotřebu energie, využívat více alternativní zdroje a přinášet tak úsporu nákladů.

Veolia vnímá vodíkové technologie jako jednu z perspektivních oblastí rozvoje, ve kterých spatřuje obrovský potenciál. Budoucí zaměření v této oblasti je především na výrobu a případnou distribuci zeleného vodíku. Takovýto vodík vyráběný výhradně z obnovitelných zdrojů v blízkosti našich teplárenských soustav, bude dodáván našim lokálním partnerům ke spotřebě. Jako naše potenciální partnery vidíme poskytovatele dopravních služeb v osobní, hromadné a nákladní dopravě. Dále pak průmyslové podniky zatížené produkcí CO2.

Veolia bere své úsilí jako jeden střípek mozaiky tvořící celkový rozvoj vodíkového průmyslu a na něm navázané infrastruktury. V tomto úsilí je třeba spojit možnosti různých oblastí naší společnosti jako vědu a výzkum, evropské, státní a krajské organizace, plus široké spektrum průmyslu.

Veolia by ráda byla u zrodu této transformace.

 

 

Veolia Energie ČR, a.s

28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 609 111

E-mail:

www.vecr.cz