Vysoká škola báňská ‑ Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

VŠB - TUO už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům. Mezi organizační jednotky VŠB-TUO, které se nejvíce zapojují do rozvoje vodíkových technologií, patří Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) a Výzkumné energetické centrum (VEC) při Centru energetických a environmentálních technologií (CEET). FBI a VEC se dlouhodobě specializují především na šíření poznatků mezi laickou i odbornou veřejnost a zajištění bezpečnosti vodíkových technologií při jejich implementaci do praxe.