TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S.

Bohatá tradice průmyslové hutní výroby v Třinci sahá až do první poloviny 19. století. První vysoká pec byla zažehnuta 1. dubna 1839. Třinecké železárny si od té doby vybudovaly stabilní pozici na trhu s ocelářskými a dalšími hutními produkty s exportem do mnoha zemí celého světa. Jsme největší producent oceli v české republice.

Ve skupině Třineckých železáren je v současnosti 28 společností v České republice, Polsku a Maďarsku. Třinecké železárny jsou postaveny na uzavřeném hutním výrobním cyklu, jenž zahrnuje koksovnu, aglomerace, vysoké pece, výrobu oceli v kyslíkové konvertorové ocelárně a elektroocelárně a finální provozy válcoven. Cyklus uzavírá zpracování druhotných surovin, které ve výrobním procesu vzniknou.

Třinecké železárny stojí na prahu strategických proměn souvisejících s udržitelným podnikáním. Nová etapa fungování dramaticky změní současnou podobu výrobu oceli. Huť již zahájila projekt transformace, který povede k ekologicky šetrnému procesu výroby oceli. Jeho cílem je další snížení emisí skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší.

 

Třinecké železárny, A. S.                                                           

Průmyslová 1000, Staré Město                                                                                           

739 61 Třinec                                                                              

+420 558 531 111

https://trz.cz/