Regionální technologický institut

Regionální technologický institut

Výzkumné centrum Regionální technologický institut (RTI) je součástí Fakulty strojní při Západočeské univerzitě v Plzni. Řeší současné technické, ekonomické a ekologické výzvy v úzké spolupráci s komerční sférou a přispívá k technologickému rozvoji a větší konkurenceschopnosti výrobních společností nejen v západočeském regionu. Zabýváme se nejen technologiemi zpracování a využití materiálů, ale i efektivitou výrobních procesů a řešení dopadů výroby na životní prostředí. Díky komplexnímu přístupu a modernímu vybavení dokážeme vyřešit i ty nejsložitější problémy.

Regionální technologický institut (RTI) je moderní strojírenské a technologické výzkumné centrum - má novou budovu, strojní a softwarové vybavení, laboratoře a zkušebny, cca 100 výzkumníků a pomocného personálu. Má 9 profesionálních laboratoří, které dokáží spolupracovat na vývoji celého průběhu životního cyklu výrobku - od návrhu, konstrukce, optimalizace, způsob výroby, procesu použití, simulace životnosti až po recyklaci. Cílem je optimalizace životního cyklu výrobku s důrazem na přechod z lineární ekonomiky na ekonomiku cirkulární. Úspěšné projekty z minulosti nám umožňují posouvat hranice výrobních a ekonomických možností firem a zavádět nejnovější poznatky výzkumu do komerční praxe. Zaměření výzkumného centra : - digitální inženýring ("digitální dvojče") - aditivní výroba (3D tisk v plastu, kovu a kompozitech) - materiálové inženýrství (výzkum nových materiálů, zkoušení mechanických vlastností, metalografie) - strojírenství (obrábění, výroba nástrojů a jejich ověřování, návrhy a ověřování obráběcích strategií) - silniční a železniční vozidla (návrhy a testování komponent vozidel, např. tuhost karosérie, zkoušky podvozků - zkoušky pevnosti a životnosti dynamickým zatěžováním) S ohledem na předchozí dlouholeté zkušenosti s vývojem kovových materiálů a jejich zpracování se v tomto okamžiku činnosti RTI zaměřují na výzkum a vývoj kovových a kompozitních materiálů pro skladování vodíku. Cílem probíhajících výzkumných aktivit RTI, které se aktuálně soustředí do běžícího mezinárodního projektu EIG Concert Japan a startujícího mezinárodního projektu M-Era.Net je vyvinout nový kompozit s kovovou matricí, který je účinný pro zajištění hydrogenační kapacity srovnatelné s Mg slitinami, ale vykazující rychlejší kinetiku, zvýšenou dehydrogenační kapacitu a omezenou degradaci materiálu na cyklus. Materiál bude založen na konceptu slitiny se zvýšenou entropií s přídavkem katalyzátorů. Koncem minulého roku byla Regionálnímu technologickému institutu udělena akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro zkoušky mechanických vlastností kovových materiálů (Mechanická zkušebna), měření rozměrů úchylek tvaru i polohy (Laboratoř metrologie) a zkoušky v oblasti metalografie (Laboratoř metalografie).

 

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
Regionální Technologický Institut
Univerzitní 22
301 00 Plzeň
Česká republika

T : +420 377 638 701
E :
www.rti.zcu.cz