SPOLCHEMIE

SPOLCHEMIE

SPOLCHEMIE je ryze českou chemickou firmou evropského významu. Od roku 1856 nepřetržitě inovujeme, vyrábíme a vyvážíme vysoce kvalitní chemické produkty do celého světa. Hlavním výrobním oborem od počátku existence firmy byla anorganická chemie. K ní se později přidala výroba organických barviv a syntetických pryskyřic. Výroba hydroxidů, chlorové chemie a pryskyřic dodnes tvoří základ našeho portfolia. V důsledku zapojení membránové elektrolýzy do výrobního procesu disponuje společnost rovněž významným množstvím dále využitelného vodíku.

https://www.spolchemie.cz/cs/

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union