Messer Technogas s.r.o.

Messer Technogas s.r.o.

GASES FOR LIFE

Značka Messer je již více než 120 let vnímána jako specialista v oblasti výroby a dodávek technických plynů jako jsou kyslík, dusík, argon, acetylen, oxid uhličitý, vodík, helium, plyny pro ochranné atmosféry při svařování, medicinální a potravinářské plyny, speciální a vzácné plyny jakož i širokou paletu různých směsí plynů.

Messer Technogas s.r.o. je dceřinou společností mateřské Messer SE & Co. KGaA v České republice a patří k předním hráčům na lokálním trhu s technickými plyny.

Skupina Messer je přední světový dodavatel vodíku a má bohaté zkušenosti s výrobou vodíku jako paliva. Díky svým zkušenostem a postavení na trhu může  pomoci s propojením výroby a distribuce obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku s poptávkou z průmyslu, dopravy a z dalších odvětví.

www.messer.cz

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union