Smart Energies Group a.s.

Smart Energies Group a.s.

Smart Energies Group je progresivní energetická investiční společnost, která se specializuje na komplexní řešení energetických celků. Nabízí široké spektrum služeb, včetně provozu lokálních distribučních sítí, prodeje elektrické energie, výstavby a povozu zdrojů tepla a elektřiny včetně zdrojů pro služby výkonové rovnováhy.

Na poli vodíku se zabývají investicí do výstavby flexibilních energetických ostrovů s výrobou RFNBO a nízkoemisního vodíku.

Kontakt:

https://www.smartenergies.cz/

+420 732 591 968

U Bulhara 1611/3
Nové Město
110 00 Praha 1

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union