Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a. s.  jsou tradičním dodavatelem tepelné energie, včetně souvisejících energetických služeb. Postupně se staly také spolehlivým partnerem v dodávkách elektrické energie a zemního plynu. Všechny tyto aktivity spojuje jeden důležitý atribut – zodpovědnost k ochraně životního prostředí. 

Teplárny Brno jsou spolehlivým dodavatelem tepla již do roku 1930, kdy byla v centru Brna postavena první teplárna ve střední Evropě. Její výstavbou bylo 68 kouřících komínů nahrazeno jedním a obyvatelé mohli ihned zpozorovat úbytek emisí ve vzduchu. Myšlení energetiků v Brně tak lze označit za "zelené", když tento termín ještě dlouho čekal až nabyde význam.

Dnes jsou Teplárny Brno čtvrtou největší teplárnou v České republice a zároveň největší spotřebitel zemního plynu. Teplárny Brno totiž svoje provozy transformovaly plně na zemní plyn již před lety. Jediným vlastníkem akcií Tepláren Brno je Statutární město Brno. Ze čtyř provozů, napojených na síť centrálního zásobování teplem (kterou Teplárny Brno také vlastní a provozují), zásobují přes sto tisíc odběratelů - domácností, škol, nemocnic apod.

Teplárny Brno byly v roce 2018 vedením města Brna pověřeny zpracování Energetické koncepce města Brna. Již v té době byl akcentován vodík jako možná budoucnost energetiky. V roce 2021 se podařilo Teplárnám Brno iniciovat uzavření mezinárodního Memoranda o spolupráci na využití vodíku v energetice a veřejné dopravě města Brna. Signatáři memoranda byly Město Brno, městské energetické společnosti, Dopravní podnik města Brna, zástupce akademické sféry VUT v Brně a také zahraniční poradenská společnost. Na základě memoranda vznikla pracovní skupina, která se snaží aktivně posouvat věci vpřed.

Aktuálně je také jedním z výstupů pracovní skupiny kolem memoranda již podepsaná smlouva na dodávku studie proveditelnosti mezi Teplárnami Brno a VUT v Brně. Studie proveditelnosti má prověřit možnost umístění elektrolyzéru na jednom z provozů Tepláren. Vyrobený vodík by měl být primárně určen pro autobusy Dopravního podniku města Brna. Termín dokončení studie je konec června 2022 a následně by mělo být přikročeno k objednání dokumentace pro provádění stavby a realizaci samotné. Uvedení do provozu je v ideálním případě očekáváno ke konci roku 2023.

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

www.teplarny.cz
www.stepkavbrne.cz