Business Sweden prezentoval HYTEPu národní aktivity v oblasti vodíku

Business Sweden má zájem o propojení s českými společnostmi. V příloze naleznete prezentaci o aktuálním statutu politické debaty a projektech ve vodíkových technologiích. V případě dalších dotazů kontaktujte výkonnou ředitelku, Dr. Karin Stehlík.

Zelený vodík nákladově efektivním řešením pro klima

International Renewable Energy Agency (IRENA) zveřejnila 17. prosince 2020 svou novou zprávu o výrobě zeleného vodíku. Ve zprávě konstatuje, že zelený vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů energie bude kompetitivní z fosilními zdroji již v roce 2030.

Česká republika se zavazuje k vodíku!

Česká republika podepsala společně s dalšími 22 evropskými zeměmi „Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů“. Podpisová akce byla uspořádána v rámci důležitých projektů společného evropského zájmu v oblastí vodíku (IPCEI - Hydrogen) prostřednictvím Německa a jeho Předsednictví Rady EU.

Itálie nakupuje vodíkové vlaky

Společnost Alstom dodá šest vodíkových vlaků (opčně osm) společnosti Ferrovie Nord Milano, která je hlavní dopravní a přepravní skupinou v italském regionu Lombardii, v hodnotě přibližně 160 mil. eur. První vlak by měl být dodán do 36 měsíců od objednávky. Nové vodíkové vlaky budou založeny na regionální vlakové platformě Alstomu Coradia Stream.

Vodíková vozidla s palivovým článkem jsou osvobozena od silniční daně

Vodíkové vozidlo s palivovým článkem (FCEV) z hlediska daně silniční.

Messer and HyGear podepisují dlouhodobý kontrakt pro dodávky vodíku v České republice

Rodinná průmyslová plynárenská společnost Messer uzavřela spolu se společnosti HyGear dlouhodobé partnerství, jehož prostřednictvím budou společně dodávat vodík o vysoké čistotě dvěma koncovým uživatelům (Global Tungsten & Powders a OSRAM Česká republika) v České republice. Smlouva je založena na modelu společnosti HyGear, která poskytuje plyn jako službu (Gas-as-a-Service), v kterém si společnost ponechává vlastnictví systémů a zůstává odpovědná za provoz a údržbu technologie u zákazníka.“

Australsko-německé konsorcium

Nové konsorcium složené z akademické obce a odborníků z průmyslu zahájí práce na identifikaci překážek a optimálních přístupů k vytvoření dodavatelského řetězce vodíku mezi Německem a Austrálií. University of New South Wales (UNSW), Deloitte a Baringa Partners byli vybrání jako australští partneři a budou spolupracovat s kolegy v Německu na vypracování “německo-australské studie proveditelnosti dodavatelského řetězce vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů energie.”

Španělsko otevírá podávaní žádosti pro registraci vodíkových projektů na základě příslibu 1,5 miliardy eur pro tyhle projekty

Ministerstvo ekologické transformace uveřejnilo 19. listopadu zprávu o zahájení procesu přijímání žádosti na základě „vyjádření zaujmu“ s cílem registrace plánů a jejich podrobného popisu vývojáři vodíkových technologií. Tyhle plány mají obsahovat to, jak jednotlivé projekty vývojářů přispívají k rozvoji hodnotového řetězce zeleného vodíku. Výzva byla zveřejněna těsně po publikaci španělské vodíkové strategie a oznámení předsedy vlády Pedra Sancheze, že Španělsko plánuje investovat 1,5 miliardy eur ze svých předpokládaných příspěvků z Evropského fondu pro obnovu, který je vy výší 72 miliard eur, právě na projekty spojené s rozvojem zeleného vodíku.

Workshop na téma „Budoucnost plynových spotřebičů“

Evropské technické plynárenské sdružení Marcogaz představilo plán pro výměnu plynových spotřebičů pro rezidenční a komerční sektor. Plán Marcogazu vychází z jeho zprávy „Plynové spotřebiče – robustní technologie pro uhlíkově neutrální budoucnost.“ Prezentaci lze stáhnout na odkaze níže. Zpráva Marcogazu je k dispozici pouze na vyžádání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo informační webinář k problematice významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technologií.

Webinář proběhl v rámci IPCEI call for interest, která byl otevřená 5.-25.11. 2020. Na webináři oznámil Petr Mervart, vodíkový zmocněnce MPO, že se má česká vodíková strategie zveřejnit do konce druhého pololetí 2021. Prezentace a další informace k výzvě k vyjádření zájmu k IPCEI naleznete na webu MPO.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union