Po světě se objevuje stále více podzemních nalezišť vodíku

Po světě se objevuje stále více podzemních nalezišť vodíku

Vědecká komunita se obrací k dosud neprobádanému potenciálu podzemních rezerv vodíku jako k potenciálnímu klíči k čisté energetické budoucnosti. Nyní se objevují indikace, že. přírodní vodík, který se nachází v podzemí, by mohl hrát zásadní roli v transformaci energetických systémů po celém světě. 

Přírodní vodík je přírodní forma H2, která se nachází v podzemních geologických strukturách. Takovýto vodík vzniká v podzemí řadou procesů, mezi ně patří například proces serpentinizace, radiolýzy vody, tepelného rozkladu organických hmot či biologické aktivity. V principu se jedná o vodík, který má mnohonásobně menší emisní náročnost než výroby šedého vodíku z fosilních paliv. Navzdory svému potenciálu se ale přírodnímu vodíku věnuje stále relativně malá pozornost. 

Hledání přírodního vodíku má své kořeny v náhodných objevech. Jeden z prvních případů pochází z roku 1987, kdy neúspěšný pokus vrtání vody vedlo k objevení hořlavého plynu – přírodního vodíku. Tento incident nejenže poskytl čistý plyn pro vesnici Bourakébougou v západním Mali, ale také odstartoval novou výzkumnou vlnu. 

Získávání přírodního vodíku z podzemních zásob představuje technickou výzvu. Průzkum a těžba podzemních zásob žádají vysoce specializované vrtné technologie, které jsou schopny proniknout do hlubokých vrstev zemské kůry. Kromě toho je nutné zajistit bezpečnou manipulaci s vodíkem, který, jak známo, je hořlavý a ve směsi se vzduchem může explodovat. Za předpokladu úspěšného vývoje technologie těžby a využití přírodního vodíku by tento typ vodíku mohl nahradit fosilní paliva, což by znamenalo významný krok v rámci naplnění uhlíkové neutrality. A to i s ohledem na fakt, že vodík je nepřímým skleníkovým plynem. 

I přes jistou naději zůstává mnoho neznámých ohledně procesu tvorby a vodíku v hloubkách Země, stejně jako optimálního způsobu jeho extrakce. Klíčovým faktorem pro úspěšnost využití přírodního vodíku bude stanovení nákladů na jeho těžbu a zpracování. 

<pV současné době se několik společností a výzkumných týmů zaměřuje na průzkum podzemních zásob přírodního vodíku v různých částech světa. Příkladem jsou společnosti Gold Hydrogen v Austrálii a Koloma v USA, které investují do průzkumu. 

Hledání a využití podzemních zásob přírodního vodíku představuje potenciální nový směr v oblasti využití vodíku a. Ačkoliv je nutné brát v potaz, že okolo této výroby panuje stále řada otázek. 


Zdroje: 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/excitement-grows-about-natural-hydrogen-as-huge-reserves-found-in-france/%20%20

https://www.theguardian.com/environment/2023/aug/12/prospectors-hit-the-gas-in-the-hunt-for-white-hydrogen%20

https://oenergetice.cz/vodik/loziska-bileho-vodiku-by-mohla-pokryt-spotrebu-energii-na-stovky-let