Francie představila balíček provozních dotací ve výši 4 miliard eur na obnovitelný vodík

Francie představila balíček provozních dotací ve výši 4 miliard eur na obnovitelný vodík

Francie představila návrh podrobností nadcházejících tendrů, které mají hodnotu 4 miliard eur na investiční pomoc a provozní dotace na podporu výstavby 1 GW kapacity elektrolyzérů během následujících tří let. Francie plánuje vyrábět vodík z elektřiny z obnovitelných zdrojů a z jádra. Země zároveň ohlásila, že projekty produkující nízkouhlíkový vodík pomocí zachycování a ukládání oxidu uhličitého nebudou oprávněny k dotacím.

Francie, která již dříve avizovala podporu obnovitelné a nízkouhlíkové výroby vodíku, nyní jasně stanovuje, že projekty produkující nízkouhlíkový vodík pomocí zachycování a ukládání uhlíku (CCS) nebudou oprávněny k obdržení státní podpory. Tímto rozhodnutím se Francie zaměřuje na podporu vodíku produkovaného elektrolýzou, která využívá energii z bezemisních zdrojů, jako jsou jaderná energie nebo obnovitelné zdroje.

Tato politika státní podpory zahrnuje také provozní dotace, které budou závislé na cenovém rozdílu mezi šedým (vyráběným ze zemního plynu) a obnovitelným (vyráběným z obnovitelných zdrojů) vodíkem. Obnovitelný vodík je často dražší na výrobu, a proto tyto dotace mají pomoci snížit rozdíl v ceně a poskytnout podporu pro udržitelnější technologie.

Díky značné finanční podpoře státu se Francie plánuje stát jedním z předních evropských hráčů v oblasti rozvoje vodíkových technologií a aktivně usiluje o snižování emisí skleníkových plynů. Francouzská vláda také plánuje udělit finanční záruku pro spuštění, která může dosáhnout až 50 000 eur na MW instalovaného výkonu, i když je omezena na 50% nákladů na projekt.

První tendr na 150 MW elektrolyzérů se uskuteční příští rok, přičemž tento limit v poskytnuté dotaci na výkon může být zvětšen o 10-20%. Projekty budou muset být dokončeny do 31. prosince 2026.

Druhá aukce bude na 250 MW v roce 2025, zatímco poslední v roce 2026 se pokusí podpořit 600 MW.

Provozní podpora zahrne jen projekty od 30 MW a výš.

Francie také stanovuje přísná omezení pro konečné uživatele vodíku. V případě získání dotace nebude možné využít vodík k vytápění nebo blendingu do plynové sítě,  návrh obchodních podmínek také vyžaduje, aby veškeré objemy, které obdrží podporu, byly použity ve Francii, a jakékoliv vývozy by vedly ke zrušení podpory.

Toto rozhodnutí Francie dává jasně najevo, že se zaměřuje na podporu vodíku vyrobeného elektrolýzou získávající energii z bezemisních zdrojů, což může zahrnovat jadernou energii a obnovitelné zdroje. Tím se snaží dosáhnout vysokých standardů udržitelnosti a omezit výrobu vodíku, který není plně v souladu s cíli EU pro obnovitelná paliva (RFNBO). Toto rozhodnutí také ukazuje snahu o podporu konkurenceschopnosti a inovace v odvětví vodíkové energetiky v rámci Francie. 

Zdroje:

https://www.hydrogeninsight.com/policy/-4bn-allocation-france-to-subsidise-1gw-of-green-and-nuclear-hydrogen-production-by-2026/2-1-1521041

https://www.h2-view.com/story/france-set-to-unveil-e4bn-subsidy-package-for-low-carbon-hydrogen/

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/french-government-earmarks-e4-bln-for-low-carbon-hydrogen/