Po světě se objevuje stále více podzemních nalezišť vodíku

O existenci vodíku, který se v čisté podobě či v kombinaci s dalšími plyny nachází v geologických strukturách po celé planetě jste již možná slyšeli. Výzkumné aktivity bohatých nalezišť tohoto plynu jsou již v plném proudu. Může být ale přírodní vodík, opravdu průlomem k cestě za bezemisní ekonomikou? 

Ford ve spolupráci s Ballard Power Systems vyvíjí kamion s palivovými články na vodík

Společnost Ford Trucks uzavřela partnerství s kanadskou firmou Ballard Power Systems, aby společně vyvinuly verzi nákladního elektrického vozidla s vodíkovými palivovými články (FCEV) na základě modelu F-Max s nosností 44 tun. Tato spolupráce by měla do budoucna rozšířit paletu nabízených vodíkových kamionů od celé řady velkých výrobců. 

V USA probíhá diskuse o pravidlech pro výrobu obnovitelného vodíku

Diskuse ohledně pravidel pro výrobu obnovitelného vodíku v USA dosáhla klíčového bodu. 

Podobně jako v případě Evropy i v USA se v debatě objevuje otázka adicionality (využívání pouze nových zdrojů energie) a časové korelace (spotřeby elektřiny v elektrolyzéru v době její výroby). Vláda se proto snaží najít kompromisní řešení, které by spojilo ekologické cíle s ekonomickými potřebami. Do konce měsíce má Ministerstvo financí USA oznámit novou definici čistého vodíku, která stanoví pravidla, jimiž se musí výrobci řídit, aby mohli žádat o daňové úlevy.

Německá vláda schválila novou vodíkovou strategii

Ve středu 26. července 2023 schválila německá vláda aktualizovanou národní vodíkovou strategii, která zdvojnásobila domácí cíl pro kapacitu elektrolyzérů na rok 2030 z 5 GW na 10 GW. Tato strategie je klíčovým nástrojem pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045. Přestože aktualizace předpokládá zvýšení plánované domácí výroby vodíku, očekává se, že poptávka po vodíku v Německu dosáhne v roce 2030 95-130 TWh, přičemž 50-70% poptávky bude pokryto dovozem tohoto energetického nosiče ve formě derivátů.

Evropská unie poskytla 3,6 miliardy eur na nízkoemisní projekty – více než polovina je věnována projektům spjatých s obnovitelným vodíkem

Evropská komise nedávno oznámila, že v rámci třetí výzvy Inovačního fondu EU investuje 3,6 miliardy eur do 41 projektů zaměřených na nízkouhlíkové technologie. Více než polovina těchto projektů je věnována výrobě a využití obnovitelného vodíku, jeho derivátům, jako jsou methanol a amoniak, a rozšiřování výroby elektrolyzérů a palivových článků. Prostřednictvím Inovačního fondu, podpořeného příjmy z Evropského systému pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), se tyto projekty chystají akcelerovat rozvoj vodíkových technologií, aby přispěly k udržitelné budoucnosti Evropy a snížení emisí skleníkových plynů. Očekává se, že tyto projekty budou plně funkční do roku 2030 a přispějí k úspoře až 221 milionů tun emisí CO2 během prvních 10 let jejich provozu. 

Bosch startuje sériovou výrobu palivových článků a investuje do vodíku

Německá společnost Robert Bosch GmbH začala sériovou výrobu palivových článků a vstupuje tak naplno do éry vodíku s ambiciózním cílem dosáhnout prodeje vodíkových technologií v hodnotě 5 miliard eur do roku 2030. Moduly budou vyráběny v jejich závodě ve Stuttgartu-Feuerbachu a budou dodávány americké společnosti Nikola, která je výrobcem vodíkových nákladních vozidel. Kromě výroby palivových článků plánuje Bosch také vyrábět vodíkové spalovací motory a elektrolyzéry. 

Evropský parlament přijal nová pravidla pro vodíkové plnicí stanice a lodní paliva na bázi vodíku

Evropský parlament formálně schválil přijetí nového nařízení, které stanovuje povinnost zřízení vodíkových plnicích stanic každých 200 km podél hlavních silnic EU (TEN-T) a v městských uzlech do roku 2031 s názvem AFIR. Parlament také schválil nařízení, které zavazuje provozovatele velkotonážních lodí nad 5000 tun snižovat od roku 2025 vypouštěné emise každoročně o 2 % s cílem redukce emisí o 80 % do roku 2050 v porovnání s rokem 1990. Většina lodí bude také nucena od roku 2030 při kotvení využívat pouze elektřinu z pevniny v hlavních přístavech EU. V neposlední řadě budou muset provozovatelé lodí splnit do roku 2034 spotřebu přibližně 1 % obnovitelných paliv nebiologického původu, přičemž cíl může být navýšen v roce 2031 až na 2 %. 

Německá společnost HH2E získala financování pro projekt výroby obnovitelného vodíku v Lubminu

Německá společnost HH2E, která se zabývá rozvojem zelených energetických projektů, získala finanční prostředky pro dokončení první fáze plánovaného gigawattového vodíkového projektu v Lubminu – přístavní oblasti na severovýchodě Německa. Společnost HH2E, která pracuje na 15 identických projektech v zemi, předpokládá dosažení finálního investičního rozhodnutí (FID) do tří měsíců a stavbu započne ještě v letošním roce. 

ČEPRO otevřelo svojí první vodíkovou plnicí stanici, která přispěje k dalšímu rozvoji udržitelné mobility

20. 6. 2023 byla otevřena první vodíková plnicí stanice společnosti ČEPRO. Umístěná ve skladu Mstětice u Prahy, tato inovativní stanice bude sloužit jako multifunkční zařízení, které plní vozidla, provádí výzkum a testování, a to v komerční, odborné a akademické sféře. Tento krok směrem k udržitelné dopravě pomáhá dosáhnout cílů Evropské unie a posiluje pozici České republiky v oblasti čistších a ekologičtějších energetických řešení.

Nová legislativa EU stanovující definici obnovitelného vodíku vejde brzy v platnost

Evropská unie se připravuje na vstup dvou aktů v přenesené pravomoci v platnost.  Ty definují, za jakých podmínek lze vyrábět obnovitelný vodík v rámci takzvaných obnovitelných paliv nebiologického původu (RFNBO). Po čtyřměsíčním období přezkumu ze strany Rady EU a Evropského parlamentu, během něhož nebyly vysloveny žádné námitky, budou tyto dva právní předpisy brzy závazné, a to jakmile budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union