České uhelné regiony podepsaly memorandum o spolupráci k rozvoji vodíkového hospodářství

Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj podepsaly memorandum o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií a konceptu "vodíkových údolí". Cílem partnerství je podpořit přeměnu uhelných regionů v prosperující oblasti 21. století se zaměřením na dosažení klimatických cílů, kvalitu životního prostředí a ekonomickou prosperitu České republiky.

Podle americké dopravní asociace bude vodík ekonomicky schůdným řešením pro dálkovou nákladní dopravu

Odvětví nákladní dopravy je na prahu zásadní transformace. Studie North American Council For Freight Efficiency (NACFE) identifikuje vodík jako jedno z přijatelných řešení pro dálkovou nákladní přepravu. Mezi výhodami nákladních automobilů na vodík vyzdvihuje dokument jejich potenciál zajistit dlouhý dojezd a rychlost plnění. Studie potvrzuje, že pro náhradu dálkových naftových kamionů je s ohledem na technologické limity baterií jedinou nákladově efektivní alternativou vodík. K tomu ale bude zapotřebí vybudovat distribuční kapacity vodíku a dostatek plnicích stanic.

Dánsko a Německo plánují vybudovat vodíkové potrubí za účelem snižování emisí skleníkových plynů

Dánsko a Německo se na konci března 2023 dohodly na úzké spolupráci při rozvoji evropské vodíkové infrastruktury, včetně výstavby pozemního plynovodního potrubí, které by do roku 2028 překročilo jejich společné hranice. Potrubí by Německu usnadnilo dovoz velkých objemů vodíku pro pohon jeho průmyslu, který by měl do roku 2030 spotřebovat až 90 TWh vodíku, oproti současným 60 TWh špinavého (šedého) vodíku. Tento krok by rovněž pomohl Dánsku dosáhnout cíle výroby vodíku ve výši 20 TWh z plánovaných kapacit elektrolyzérů o celkovém výkonu 4-6 GW. 

Podpora vodíku v rámci Inovačního fondu v letech 2023-2024

Na základě dlouhodobé spolupráce s Ministerstvem životního prostředí přinášíme přehled podpory vodíkových projektů v rámci Inovačního fondu, který spravuje Evropská komise. ČR v minulé výzvě uspěla s dvěma projekty, přičemž jeden je z oblasti výroby vodíku. Nově se chystají jak výzvy pro malé projekty do 7,5 milionů eur, tak výzvy pro velké projekty od 7,5 milionů eur. Více informací naleznete ve článku.

Společnost Thein Industry ve spolupráci se Zásilkovnou představili vodíkovou dodávku

Společnost Thein Industry představila dodávku s vodíkovým pohonem během slavnostního otevření vodíkové plnící stanice Orlen Unipetrol. Dodávku, která nese název Renault Master Van H2-Tech bude využívat společnost Zásilkovna k distribuci balíků. Společnost Thein Industry poskytne Zásilkovně dodávku v rámci operativního leasingu. Dodávka má dojezd okolo 400 kilometrů.

ORLEN Unipetrol otevřel plnicí stanici na pražském Barrandově

V pátek 10. března 2023 došlo v městské části Prahy 5, Barrandov k otevření první vodíkové stanici pro veřejnost. Tato stanice je ode dnešního dne součástí čerpací stanice společnosti Orlen (dříve Benzina). Jedná se o první plnicí stanici, která je schopná naplnit plnou nádrž několika vozidel v rychlém sledu za sebou a je schopná plnit jak větší vozidla, které standardně používají tlak 350 bar, tak osobní automobily s tlakem 700 bar.

Otevřený dopis za podporu nízkouhlíkového vodíku v unijní legislativě

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP)se připojila k otevřenému dopisu iniciovanému národní asociací France Hydrogene za podporu nízkouhlíkového vodíku v unijní legislativě adresovanému unijním institucím a členským státům. Unijní legislativa dnes rozlišuje a do budoucna podpoří dva typy výroby vodíku. Jedná se o vodík nízkouhlíkový a vodík obnovitelný. Obnovitelný vodík, který lze vyrábět jen za předpokladu naplnění striktních podmínek stanovených v směrnici o obnovitelných zdrojích energie, by měl být využíván k snižování emisí skleníkových plynů v sektoru dopravy a průmyslu. Tyto závazné cíle se dnes nachází v směrnici o obnovitelných zdrojích energie a vztahují se čistě na obnovitelný vodík. Cílem tohoto dopisu je umožnit využívat členským státům EU nízkouhlíkový vodík k částečnému snížení množství obnovitelného vodíku, který bude k roku 2030 průmysl povinně spotřebovávat. 

Otevřený dopis za uznání výroby obnovitelného vodíku z biomasy

Česká vodíková technologická platforma se připojila k otevřenému dopisu adresovanému zástupcům unijních institucí, který podporuje více technologicky neutrální přístup k výrobě obnovitelného vodíku. V současné chvíli je zamýšleno, aby plně obnovitelný vodík mohl být vyráběn prakticky jen elektrolýzou vody za použití obnovitelných zdrojů energie. Naším návrhem je zrovnoprávnit vodík vyráběný termochemickým rozkladem biomasy za splnění striktních kritérií udržitelnosti s elektrolyticky vyráběným vodíkem tak, aby vodík vyráběný z biomasy mohl být využíván k plnění cílů směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Dopis iniciovala francouzská vodíková asociace France Hydrogene.

V brněnském výzkumném centru se budou vyvíjet palivové články pro oblast letectví

V Brně se rozjíždí projekty v přepočtu za téměř 5 miliard korun, které se zaměří na vývoj nové generace palivových článků pro letectví a vývoj komponent a architektury tepelného managementu pro hybridní letecké letouny velikosti srovnatelné s Boeingem 737. Finance na vývoj poskytne Evropská unie a soukromý sektor konsorciu vedenému společností Honeywell v rámci programu Clean Aviation.

Clean Hydrogen Partnership vypsalo novou výzvu na podporu vědy a výzkumu

17. ledna 2023 vypsalo Clean Hydrogen Partnership novou výzvu na podporu výzkumu vodíkových technologií o celkové alokaci v hodnotě 195 milionů eur. Výzva bude otevřena již 31. ledna 2023 a je možné se do ní hlásit až do 18. dubna 2023. Výzva se zaměří celkově na 26 různých typů výzkumu, od výroby obnovitelného vodíku přes transport až po uskladnění a distribuci. Ve výzvě je možné narazit i na podporu výroby tepla a elektřiny a rozvoj vodíkových údolí.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union