Bidenova administrativa výrazně podporuje americké vodíkové hospodářství

Bílý dům nedávno oznámil významnou investici ve výši 7 miliard USD do sedmi regionálních center pro výrobu čistého vodíku. Tato iniciativa, pojmenovaná Regional Clean Hydrogen Hubs, je součástí plánu na urychlení přechodu na nízkouhlíkové zdroje energie a snížení emisí skleníkových plynů v rámci Bipartisan Infrastructure Law. Tento zákon je největší dlouhodobou investicí do infrastruktury a ekonomiky v historii USA. V průběhu fiskálních let 2022 až 2026 poskytuje na 550 miliard USD.

Úspěšný provoz plynové turbíny na 100 % vodík v rámci projektu HYFLEXPOWER

Nejnovější výsledky testů průmyslové plynové turbíny Siemens Energy SGT-400 ukazují, že turbíny mohou být poháněny až ze 100 % vodíkem, stejně jako zemním plynem a různými blendy mezi nimi. Úspěšná demonstrace proběhla na projektu HYFLEXPOWER v průmyslovém závodě na výrobu papírových obalů Smurfit Kappa v Saillat-sur-Vienne ve Francii. 

Iveco ve spolupráci s Hyundai představily nový vodíkový autobus IVECO BUS E-WAY H2

Iveco Group a Hyundai Motor Company nedávno uvedly nový městský autobus IVECO BUS E-WAY H2 na veletrhu Busworld 2023 v Bruselu. Tento nový autobus s vodíkovými palivovými články a elektrickým pohonem je výsledkem partnerství, které obě společnosti oznámily v březnu 2022. Vodíkový autobus o délce 12 metrů nabízí dojezd 450 km za standardních provozních podmínek.

Francie představila balíček provozních dotací ve výši 4 miliard eur na obnovitelný vodík

Francie představila návrh podrobností nadcházejících tendrů, které mají hodnotu 4 miliard eur na investiční pomoc a provozní dotace na podporu výstavby 1 GW kapacity elektrolyzérů během následujících tří let. Francie plánuje vyrábět vodík z elektřiny z obnovitelných zdrojů a z jádra. Země zároveň ohlásila, že projekty produkující nízkouhlíkový vodík pomocí zachycování a ukládání oxidu uhličitého nebudou oprávněny k dotacím.

Skladování vodíku jakožto klíč k udržitelné elektřině ve Velké Británii

Změna energetického mixu Velké Británie směrem k nízkouhlíkové ekonomice vyžaduje řešení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Studie Královské společnosti (Royal Society) ukazuje, že sezónní skladování vodíku sehraje klíčovou roli v budoucím energetickém systému. 

Vodíkové technologie se rozvíjejí v Moravskoslezském kraji – Ostrava je na cestě k rozmachu vodíkové mobility

Moravskoslezský kraj a zejména jeho krajské město Ostrava se stávají průkopníky v oblasti vodíkových technologií a vodíkové mobility. Od instalace první veřejné vodíkové plnicí stanice až po plány na výstavbu fotovoltaické elektrárny s elektrolyzérem pro výrobu obnovitelného vodíku, kraj se angažuje v ekologické a technologicky pokročilé energetice.

Vývoj elektrolyzérů jakožto klíčových technologií pro uhlíkovou neutralitu vodíkového hospodářství

Evropská Komise stanovila ambiciózní cíle pro výrobu obnovitelného vodíku v rámci EU. Ten lze dle legislativy vyrobit jen elektrolýzou. Elektrolyzéry, zařízení schopná produkovat vodík a kyslík z vody pomocí elektrického proudu, se staly prioritou v diskusích o rychlém rozvoji vodíkových technologií s nulovými emisemi. Avšak k úspěšnému přechodu na obnovitelný vodík bude nezbytné postupně vylepšovat elektrolyzéry celo systémově. Cílem je obecně zvyšování elektrické účinnosti, snižování investiční náročností a dosahování vysoké životnosti celého systému. Jako příklad lze uvést vývojové aktivity společností Hysata, HydrogenPro či ITM Power. Firem, které se vývojem nové generace elektrolyzérů zaobírají, je ale daleko více. 

Po světě se objevuje stále více podzemních nalezišť vodíku

O existenci vodíku, který se v čisté podobě či v kombinaci s dalšími plyny nachází v geologických strukturách po celé planetě jste již možná slyšeli. Výzkumné aktivity bohatých nalezišť tohoto plynu jsou již v plném proudu. Může být ale přírodní vodík, opravdu průlomem k cestě za bezemisní ekonomikou? 

Ford ve spolupráci s Ballard Power Systems vyvíjí kamion s palivovými články na vodík

Společnost Ford Trucks uzavřela partnerství s kanadskou firmou Ballard Power Systems, aby společně vyvinuly verzi nákladního elektrického vozidla s vodíkovými palivovými články (FCEV) na základě modelu F-Max s nosností 44 tun. Tato spolupráce by měla do budoucna rozšířit paletu nabízených vodíkových kamionů od celé řady velkých výrobců. 

V USA probíhá diskuse o pravidlech pro výrobu obnovitelného vodíku

Diskuse ohledně pravidel pro výrobu obnovitelného vodíku v USA dosáhla klíčového bodu. 

Podobně jako v případě Evropy i v USA se v debatě objevuje otázka adicionality (využívání pouze nových zdrojů energie) a časové korelace (spotřeby elektřiny v elektrolyzéru v době její výroby). Vláda se proto snaží najít kompromisní řešení, které by spojilo ekologické cíle s ekonomickými potřebami. Do konce měsíce má Ministerstvo financí USA oznámit novou definici čistého vodíku, která stanoví pravidla, jimiž se musí výrobci řídit, aby mohli žádat o daňové úlevy.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union