O krok blíž k vodíku: Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o Aktu o průmyslu pro nulové čisté emise

V prvním únorovém týdnu nejen že Evropská komise zveřejnila sdělení vyzývající členské státy k urychlení dekarbonizace, ale bylo i veřejně potvrzeno dosažení shody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně znění nařízení o průmyslu pro nulové čisté emise (NZIA, Net-Zero Industry Act). Co NZIA přináší a jaký má význam pro rozvoj vodíkového hospodářství?

Vodík součástí dekarbonizačních ambicí Evropské komise v rámci 90% snížení emisí do roku 2040

Dne 6. února 2024 zveřejnila Evropská komise (EK) sdělení „Securing our future“ (COM/2024/63 final), které se týká dekarbonizace v zemích EU. Komise doporučila, aby EU snížila emise skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 ve srovnání s úrovní emisí v roce 1990 (tzv. „Cíl 2040“). Valnou část sdělení pak EK věnuje návrhům, jak mají členské státy postupovat při naplňování tohoto cíle. V následujícím článku představíme úvahy EK spojené s naplněním Cíle 2040 a postavení vodíku ve sdělení.

Automobilová společnost Stellantis rozšiřuje výrobu vodíkových dodávek

Společnost Stellantis Pro One na konci ledna 2024 oznámila rozšíření své nabídky užitkových vozidel s palivovými články o výrobu středně a velkých dodávek ve svých výrobních továrnách v Hordainu ve Francii a v Gliwicích v Polsku. Novou řadu vozidel nabízí Stellantis v různých variacích od verze se spalovacími motory, s bateriemi nebo verzi s palivovými články na vodík, které slouží jako prodlužovač dojezdu. Modely s palivovými články mají oproti bateriovým verzím vyšší dojezd v rozmezí od 400 do 500 kilometrů na jedno naplnění a doplnit palivo zvládnou za 5 minut.

Přehled dotačních příležitostí 2024: VODÍK

Klimatické závazky České republiky a Evropské unie a snaha posílit národní i evropskou energetickou bezpečnost vedly česká ministerstva k vypsání několika dotačních a grantových výzev, které budou otevřeny v roce 2024. Tyto výzvy jsou zaměřeny na podporu výroby obnovitelného vodíku, vodíkových plnicích a dobíjecích stanic a nákup bezemisních vozidel. Analytický tým HYTEP pod vedením Jana Sochora připravil v dokumentu pod názvem „Přehled dotačních příležitostí pro vodík na rok 2024“ (členové HYTEP mají dokument v plném znění k dispozici ve členské sekci) shrnutí základních informací o jednotlivých výzvách. Zaměřili jsme se nejen na termíny a obsah výzev, ale pokusili jsme se srovnat výhody a nevýhody jednotlivých výzev. Vedle uvedeného jsme se také zaměřili na to, kdo se může o podporu ucházet a jaké výdaje výzva připouští.

Evropská rada a Parlament uzavřely předběžnou dohodu o emisních normách pro těžká nákladní vozidla

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 dosáhli vyjednavači Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise prozatímní politické dohody k návrhu nařízení o emisních normách CO2 pro těžká nákladní vozidla (HDV). Cílem navrhovaného nařízení je dále snižovat emise CO2 v silniční dopravě a stanovit nové cíle pro roky 2030, 2035 a 2040. 

Clean Hydrogen Partnership alokuje přes 100 milionů eur do výzkumu a vývoje v oblasti vodíkových technologií

Dne 17. ledna 2024 představilo Clean Hydrogen Partnership, evropská instituce zaměřená na výzkum a inovace v oblasti technologií vodíku a palivových článků, ambiciózní výzvu na výzkum v oblasti vodíku. Tato iniciativa, podpořená finanční částkou 113,5 milionu eur z programu Horizon Europe, zaměřená na výzkum a inovace, se stává klíčovým krokem směrem k rozvoji vodíkové ekonomiky.

IEA: Rozvoj vodíkového hospodářství jako cesta k dekarbonizaci a energetické bezpečnosti

Na podzim 2023 vydala Mezinárodní energetická agentura (IEA) již svou třetí Globální zprávu o vodíku (Global Hydrogen Review, GHR23). Analýza hodnotí postup v rozvoji vodíkového hospodářství ve světě v roce 2022 a předkládá predikce vývoje v oblasti vodíku do roku 2030.

Česko a Sasko podepsaly dohodu o spolupráci v oblasti vodíku

Česká republika a Sasko posilují spolupráci v oblasti vodíkové infrastruktury. Ministři Jozef Síkela a Martin Dulig s Wolframem Güntherem – podepsali ve čtvrtek 11. ledna 2024 v Drážďanech dohodu o společném záměru, které zdůrazňuje přeshraniční propojení vodíkové infrastruktury. Tato spolupráce zahrnuje transformaci stávajících plynovodů a aktivní účast německých a českých firem a výzkumných institucí. Oba státy považují vodík za klíčový zdroj energie při přechodu na udržitelné hospodářství.

Belgie zahajuje předsednictví v Radě EU. Vodík vnímá jako jednu z priorit energetiky

Belgické předsednictví v Radě EU, započaté 1. ledna 2024, se zavázalo k podpoře mezinárodního obchodu vodíkem a jeho deriváty. Během svého předsednictví bude Belgie klást důraz na vytvoření certifikačního systému a obchodních platforem s cílem zajištění transparentnosti a stimulace investic do vodíku. V roce 2023 byla Belgie jednou z prvních zemí, která přijala legislativu upravující provoz vodíkové distribuční soustavy.

Amazon a Plug Power spouští výrobu obnovitelného vodíku v rámci dekarbonizace do roku 2040

Amazon připravuje projekt na výrobu a využití obnovitelného vodíku přímo ve svých distribučních centrech. Projekt připravuje ve spolupráci s americkou firmou Plug Power, která se specializuje na vývoj systémů vodíkových palivových článků. První elektrolyzér bude instalován v logistickém centru v Auroře, v Coloradu.