Komentář: Evropská komise plánuje pohřbít trh s obnovitelným vodíkem. Ještě než se vůbec zrodil

Evropská komise publikovala 20. května 2022 návrh aktu v přenesené pravomoci, kterým stanovuje definici obnovitelného vodíku. Ten stanovuje podmínky, které je nutné splnit pro to, aby vyráběný vodík mohl být prohlášen za plně obnovitelný, a tudíž splňoval nálepku tzv. obnovitelného paliva nebiologického původu (RFNBO). Přestože zveřejněný návrh oproti původnímu znění prošel velkou revizí, stále je natolik restriktivní, že v řadě členských států v podstatě zamezí rozvoji výroby obnovitelného vodíku.

Rotterdamský přístav se připravuje na navýšení importu amoniaku

Společnost OCI N.V., která vlastní a provozuje výrobny amoniaku po celém světě a k ní doprovázející infrastrukturu v Rotterdamském přístavu, plánuje ztrojnásobit importní kapacity amoniaku na 1,2 milionů tun do roku 2023. Společnost tímto krokem odpovídá na zvyšující se poptávku po zámořském amoniaku v Evropě. Ta je zapříčiněna nižší výrobou na starém kontinentu, a to zejména kvůli vysokým cenám zemního plynu. Společnost předpokládá, že amoniak bude sloužit i jako palivo budoucnosti pro lodní dopravu. Terminál by měl sloužit zároveň k importu vodíku ve formě amoniaku zejména z Blízkého východu a Severní Afriky.

GasNet se připravuje na biometan a vodík

Náš člen GasNet v nedávné době prezentoval posun v otázce implementace vodíkového hospodářství v České republice na letošním Sympoziu Českého plynárenského svazu. Podle společnosti je technicky celá česká distribuční soustava pro zemní plyn již dnes připravena na 20% příměs vodíku. Na biometan je GasNet připraven bez větších obtíží v plné výši objemu. GasNet v současné chvíli analyzuje jednotlivé komponenty jejich sítě, včetně legislativních a regulačních aspektů a připravuje také pilotní projekty, které mají ukázat, že vodík představuje reálnou budoucnost plynárenství. V současné chvíli je nicméně více než 60 % všech místních sítí v obcích a městech tvořeno polyethylenovým potrubím, které je připraveno na distribuci 100 % vodíku. GasNet nicméně musí ještě otestovat i dílčí prvky svých potrubí, jako armatury a další součásti, aby byla distribuce vodíku do budoucna bezproblémová.

Rakousko publikovalo svou vodíkovou strategii

Rakouská vláda vydala minulý týden vodíkovou strategii. Ta cílí na výstavbu 1 GW elektrolyzérů do roku 2030 a předem stanovuje priority pro využívání obnovitelného vodíku. Ty vláda stanovila zejména pro oblasti průmyslu (ocelářství, chemický průmysl) a náhrady současného šedého vodíku obnovitelným. Rakouská vláda naopak nevnímá pozitivně využití vodíku v osobní dopravě, v malých a středních nákladních automobilech, ve vytápění domácností a při výrobě industriálního tepla, a to zejména kvůli nižší účinnosti k dnes dostupným jiným technologiím.

Alstom a České dráhy představí v České republice první vodíkový vlak pro osobní dopravu na světě

Náš člen Alstom představí už 17. května v České republice vůbec první vodíkový vlak pro osobní dopravu na světě. Alstom na akci ''Alstom Coradia iLint Railshow'' spolupracuje s českým dopravcem České dráhy. Společnou ambicí obou společností je zdůraznit potenciál vodíku v oblasti železničních řešení, a to zejména tam, kde je elektrizace příliš nákladná. Na základě společné dohody s Českými dráhami přiveze Alstom vodíkový vlak do ČR a na Slovensko v období od 16. až do 25. května. Vodíkový vlak je poháněn palivovým článkem a dosahuje maximální rychlosti 140 km/h. V praxi je schopný ujet na jedno natankování vzdálenost až 1000km. Přijďte se na vlak podívat v řadě českých měst, harmonogram naleznete v článku.

20 evropských firem vyrábějících elektrolyzéry podepsalo společnou deklaraci o navýšení výrobních kapacit

20 zástupců evropských společností vyrábějících elektrolyzéry se sešlo 5. května v Bruselu, aby podepsalo společné memorandum o spolupráci na rozvoji výrobních kapacit. Současná výrobní kapacita elektrolyzérů je jen v Evropě odhadována na 1,75 GW výkonu ročně. Společnosti deklarují, že do roku 2025 navýší výrobní kapacity na 17,5 GW ročně. Cílem zároveň je do roku 2030 budovat další kapacity tak, aby byly splněny cíle Evropské unie představené v novém draftu plánu REPowerEU, jehož finální podobu by Komise měla představit už 18. května.

Nový revoluční tanker převeze až 37 500 m3 kapalného vodíku

Společnost C-Job Naval Architects představila nový prototyp tankeru na zkapalněný vodík, který je schopný přepravit až 37 500 m3 vodíku. Takovéto množství vodíku by mělo stačit na jednorázové natankování přes 400 000 vozů Hyundai Nexo. Společnost, která představila nový prototyp, plánuje nasadit tanker na převoz obnovitelného vodíku vyrobeného ve Skotsku do Německa. Tanker by měl být na přepravu obnovitelného kapalného vodíku nasazen v roce 2027.

Největší vysokoteplotní elektrolyzér na světě dosáhl rekordní účinnosti 84 %

V rámci projektu GrInHy2.0, na kterém spolupracují jedna z největších evropských oceláren Salzgitter AG se společností Sunfire, zaměřující se na technologii vysokoteplotní elektrolýzy, došlo k dalšímu průlomu. Vysokoteplotní elektrolyzér dosáhl poprvé výroby asi 200 Nm3 vodíku za hodinu s elektrickou účinností 84 %. Standardní alkalické a PEM systémy většinou operují s účinností mezi 60 – 70 %.

Trh s elektrolyzéry by měl do roku 2031 vyrůst až o 8000 %, Evropa bude lídrem

Společnost Guidehouse Insights vydala v uplynulých týdnech  report k trhu s elektrolyzéry. Dle něj by měl tento překotně se rozvíjející sektor růst exponenciálně a průměrně asi o 62,6 % ročně. Zpráva počítá, že z roční kapacity na výrobu elektrolyzérů, která v roce 2022 čítá asi 1,3 GW, by v roce 2031 měla být výroba asi 104,6 GW elektrolyzérů ročně.

Společnost Siemens Energy začne v Berlíně od roku 2023 vyrábět 1 GW PEM elektrolyzérů ročně

Siemens Energy začne od roku 2023 vyrábět sériově až 1 GW PEM elektrolyzérů ročně. Společnost plánuje výrobu rozšiřovat v následujících letech, aby zvládla pokrýt stoupající poptávku. Výroba elektrolyzérů započne v lokalitě Huttenstrasse v Berlíně v již zbudované hale, kde se v současnosti vyrábějí zejména plynové turbíny, které jsou již dnes schopné spoluspalovat až 50 % vodíku. Výstavba továrny by měla vyjít asi na 30 milionů eur.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union