Evropské plynárenské společnosti volají po podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy

Přes 90 evropských plynárenských společností vyzvalo 17. března 2021 Evropskou komisi k podpoře přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy. Otevřený dopis adresovaný evropským komisařům vyzdvihuje přínos přimíchávání vodíku zejména v jeho snížení emisí skleníkových plynů a malých nákladech nutných pro realizaci tohoto opatření. Přimíchávání vodíku do plynárenské soustavy je dle názoru společností důležité zejména tam, kde neexistuje paralelní, nebo duplicitní infrastruktura.

Německo spouští iniciativu H2Global s rozpočtem 2 miliardy eur na podporu importu zeleného vodíku

Německá vláda spustila 16. března iniciativu H2Global na podporu importu zeleného vodíku s celkovým rozpočtem 2 miliardy eur. Hlavním cílem nově spuštěné iniciativy je podpora trhu se zeleným vodíkem a technologií využívající vodík, jakými jsou například palivové články. Iniciativa se v případě elektrolyzérů zaměřuje na projekty o 100 MW výkonu a výše. Cena vodíku bude stanovena systémem dvojitých aukcí, který funguje na základě kritérií, jakými jsou například nalezení optimálního rozdílu mezi nejnižší nabídkovou cenou a nejvyšší prodejní cenou, udržitelnost nebo vyspělost projektu. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou bude dorovnán pomocí tzv. CFD (Contracts for Difference). Nad celým procesem bude dozorovat společnost Hydrogen Intermediary Network Company (HINT.CO).

Projekt na výstavbu 1GW výrobního výkonu modrého vodíku ve Velké Británii

Britská energetická skupina BP oznámila 18. března, že připravuje plány na výstavbu největšího projektu na výrobu modrého vodíku ve Velké Británii o výkonu 1 GW, tedy 20 % z cíle Velké Británie pro rok 2030. Cílem projektu je mimo výrobu vodíku zachytit a uskladnit až 2 miliony tun CO2 za rok. Projekt by měl být postaven v městě Teeside na severovýchodě Anglie, které je vhodné pro svou specifickou polohu u Severního moře, distribuční kapacitu a silně průmyslové zaměření. Finální rozhodnutí o projektu by mělo být stanoveno v roce 2024, přičemž výroba modrého vodíku by měla začít v roce 2027. 

Česká společnost DEVINN vyvinula mobilní vodíkový generátor H2Base

DEVINN, česká vývojářská společnost a člen naší platformy, pracuje již řadu let na řešení zaměřující se na šetrné a nezávislé zásobování elektrickou energií pro místa, kde neexistuje funkční elektrická infrastruktura. Mobilní vodíkový generátor H2Base splňuje vlastnosti dieselových agregátů a zároveň maže jejich největší nevýhody. H2Base má tak vyšší energetickou účinnost, je tichý a funguje naprosto bezemisně. Jediným odpadním materiálem je destilovaná voda. Kam se H2Base nejvíce hodí? Do nízkoemisních, přírodních lokalit, do míst, kde probíhá výstavba a není tam funkční infrastruktura nebo třeba do datových center jako záložní zdroj energie.

Ústecký kraj je prvním českým regionem mezi evropskými vodíkovými údolími

Ústecký kraj se jako první region v České republice zapojil do evropského partnerství „Hydrogen Valleys“ čili „vodíková údolí“, které podporuje rozvoj inovačních vodíkových ekosystémů. Ústecký kraj byl do partnerství vodíkových údolí oficiálně zařazen 24. února 2021, a to na základě žádosti hejtmana Jana Schillera. Tím se stal prvním regionem České republiky, který do této platformy vstoupil.

Evropská komise podpoří vodíkové technologie v programu Horizon Europe

Evropská komise přijala 23. února 2021 finální znění svého nového přímo řízeného programu Horizon Europe. Ten bude v následujícím programovém období 2021 – 2027 umožňovat zájemcům získat finanční podporu pro výzkumné, vývojové, demonstrační aktivity a zavádění nových technologií do výrobních procesů přímo z evropského rozpočtu nad rámec národních operačních programů. Nejen pro tyto cíle bylo pro vodíkové technologie vyčleněno z rozpočtu Horizon Europe 1 miliarda eur na následujících sedm let, což je nárůst o přibližně 50 % oproti minulému programovému období. Nová iniciativa se nazývá ‚‚Clean Hydrogen Joint Undertaking‘‘ a bude nástupcem ‚‚Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking‘‘. O následujícím vývoji Vás budeme informovat hned, jakmile se objeví další doplňující informace. Dle oficiálních informací Evropské komise se počítá se spuštěním iniciativy v druhém, případně třetím čtvrtletí roku 2021.

Návrh EU na založení Clean Hydrogen Partnership for Europe

Evropská komise představila 24. února svůj návrh na zřízení 10 nových evropských partnerství a investování téměř 10 miliard EUR na ekologický a digitální přechod. Mezi nimi bude partnerství v oblasti čistého vodíku navazovat na práci společného podniku pro palivové články a vodík s cílem urychlit vývoj a zavedení evropského hodnotového řetězce pro technologie čistého vodíku. Partnerství bude klíčovým nástrojem při provádění evropské vodíkové strategie. Evropská asociace Hydrogen Europe bude spolupracovat s veřejnými orgány na usnadnění této koordinace prostřednictvím své účasti v tomto partnerství, dále také v Alianci EU pro čistý vodík a důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI).

CertifHy vstupuje do třetí fáze s cílem vybudovat trh záruk původu na vodík

Na konci tohoto roku pověřil společný podnik pro palivové články a vodík (FCH 2 JU) konsorcium složené z HINICIO, Asociace vydávajících orgánů (AIB), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Grexel , Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) a TÜV SÜD, aby vedly přípravy a implementaci tříletého projektu pro nastavení harmonizovaných schémat vodíkových záruk původu v celé Evropě i mimo ni, vybudování trhu pro obchod se zárukami původu na vodík, a to v úzké spolupráci s účastníky trhu a nastavily design systému certifikace pro soulad s obnovitelnými palivy dle evropské směrnice RED II.

Cena FCHGO „Svět budoucnosti: Nejlepší FCH aplikace“

Organizátoři mezinárodní soutěže, při které se uděluje cena FCHgo vyzývá žáky, aby představili inovativní aplikace technologie FCH, které v budoucnu změní náš každodenní život. Tématem soutěže je „Svět budoucnosti: nejlepší aplikace FCH“. Týmy žáků jsou vyzvány, aby předložily svůj projekt ve formě filmu, fotopříběhu, koláže, modelu nebo jakýkoli jiný kreativní produkt, který se týká tohoto tématu. Projekt by se měl zaměřit na budoucí použití technologie FCH a měl by být výsledkem týmové práce. Termín je prodloužen do konce března.

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Program THÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Program THÉTA).

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union