Představení plánů kanadského pilotního projektu pro vstřikování vodíku do sítě

Společnost Enbridge Gas and Cummins vyvíjí projekt v hodnotě 5.2 mil. amerických dolarů (USD), který má za cíl demonstrovat uskutečnitelnost směšování zeleného vodíku se zemním plynem. A to tak, že zelený vodík vyrobený prostřednictvím technologie Power-to-Gas (P2G) v Markhamu v Ontariu bude vstřikován do části stávající plynárenské sítě poblíž zařízení P2G.

Hydrogen Europe se plánuje zapojit do Evropského paktu pro dovednosti

Hydrogen Europe vítá uspořádání Evropského týdne odborných dovedností a zahájení Evropského paktu pro dovednosti, které proběhlo minulý týden za účasti evropského komisaře pro vnitřní trh a komisaře pro pracovní místa a sociální práva. Komisaři společně s německým předsednictvím představili společný model angažovanosti pro rozvoj dovedností v Evropě v kontextu nové agendy dovedností pro Evropu.

Finsko zavádí národní vodíkový plán

Národní vodíkový plán, který představila společnost Business Finland, se zaměřuje na výhled výroby nízkouhlíkového vodíku, jeho využití v kontextu ekologických chemikálií a paliv, jakož i pro skladování energie, jeho přepravu a konečnou spotřebu v příštích deseti letech. Očekává se, že plán bude sloužit jako báze znalostí pro další práci, jako je např. formování finské národní vodíkové politiky a určení role vodíku v národní energetické a klimatické politice.

Mercure Hotel MOA Berlin v Německu využívá vodík

Mercure Hotel MOA je druhým hotelem v Německu po hotelu Radisson Blue, který oznámil přechod k vodíkovým technologiím. Hotel již nepoužívá pro vytápění zemní plyn, ale místo toho se Mercure Hotel MOA v Berlíně rozhodl používat vodík vyrobený z bioplynu, a to díky plazmolýze metanu. Upravené plynové kondenzační kotle jsou poháněny směsí vodíku a bioplynu, a to v poměru 30 % vodíku a 70 % bioplynu.

Otevření nové výzvy v rámci Inovačního fondu

Otevření nové výzvy v rámci Inovačního fondu

1.prosince se spustí nová výzva v rámci Inovačního fondu pro přijímání grantových žádostí. Důraz této výzvy je kladen na projekty, které jsou „market-ready“, tzn. Měly by být připraveny vstoupit na trh. Důraz se bude klást na to, aby nedošlo k překrytí s ostatními programy EU. Výzva je jednokolová a rozpočet dosahuje výše 100 mil. eur.

Barcelona kupuje osm autobusů poháněných vodíkem

Společnost Transports Metropolitans de Barcelona (TMP) zakoupila osm autobusů poháněných vodíkovými palivovým články od portugalského výrobce Caetano Bus. TMP zaplatila za autobusy poháněné vodíkem celkově 6,4 miliónů eur. Tyhle autobusy plánuje TMP využít jako první společnost ve Španělsku pro pravidelnou dopravu v městské síti. Autobusy dorazí do Barcelony v listopadu 2021 a jejich uvedení do provozu se očekává na počátku roku 2022.

Významné projekty společného evropského zájmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technologií

MPO vyhlásilo výzvu k vyjádření zájmu o Významné projekty společného evropského zájmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technologií.

Španělsko vydalo národní vodíkovou strategii

Strategie počítá do roku 2030 se 4 GW instalovaného výkonu elektrolyzérů, prvním milníkem je rok 2024, kdy chce mít Španělsko 300 až 600 MW instalovaného výkonu elektrolyzérů. V krátkodobém horizontu se chtějí zaměřit na využití zeleného vodíku a jeho využit v průmyslu a mobilitě. Zájem má také Španělsko na exportu vodíku.

Norsko investuje do vodíku

Norsko plánuje investovat v roce 2021 100 milionů norských korun (přibližně 250 mil. Kč) do rozvoje vodíku a zaměřit se chce zejména na vodíkovou infrastrukturu. Plánované investice do vodíkových technologií rostou v celé Evropě. HYTEP vítá iniciativu MPO zpracovat národní vodíkovou strategii, aby byla také České republika připravena na rozvoj vodíkového hospodářství.

Průmyslový lídři podporují dekarbonizaci plynu

57 evropských průmyslových lídrů (zástupci firem a oborových asociací) z plynárenského sektoru odeslalo otevřený dopis na vybrané evropské instituce a apelují na využívání plynárenské infrastruktury a která může být i v příštích dekádách využita pro přepravu obnovitelných nebo dekarbonizovaných plynů. Diskuse o vhodné „barvě“ vodíku jsou teprve na začátku.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union