Platforma pro vodíková údolí

V půlce ledna byla oficiálně představena platforma pro vodíková údolí. Této online akce se zúčastnilo více než 1 000 účastníků z celého světa. Vodíková údolí se v poslední době stala globálním fenoménem a po celém světě se objevují integrované a složité projekty, jejichž cílem je urychlit rozvoj vodíkové ekonomiky. Platforma představuje a spojuje stávající regionální klastry s 32 vodíkovými údolími z 18 zemí, které jsou již v platformě. Je zaměřen především na vývojáře projektů, ale také zvyšuje povědomí mezi tvůrci politik.

IRENA - jak podpořit rozvoj vodíku?

Mezinárodní agentura IRENA zpracovala a zveřejnila zprávu, která se věnuje otázce budoucího rozvoje vodíku, jeho nákladům a bariérám, které je potřeba odstranit a tím stimulovat rozvoj vodíkového hospodářství.

IEA počítá s vodíkem

Mezinárodní energetická agentura (IEA) představila první cestovní mapu pro dosažení nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050. V daném dokumentu počítá i s vodíkem.

Amerika vsadí na vodík

Spojené státy americké chtějí vsadit při plnění klimatických cílů na vodík. Premiantem zůstává Kalifornie. V letošním roce chce zahájit projekt přimíchávání vodíku (až do podílu 1 %) do plynárenské sítě. Dále také bude podporován rozvoj vodíkové mobility. Klíčovým prvkem také zůstává úprava relevantní legislativy

Clean Hydrogen Monitor 2020

Evropská asociace Hydrogen Europe zpracovala zprávu „Hydrogen Europe´s Clean Hydrogen Moitor“, která poskytuje přehled čistých vodíkových technologií v Evropě. Zpráva bude pravidelně aktualizována jednou ročně.

Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů

Zástupci 23 členských států EU podepsali Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů (Hydrogen Manifesto), kde je deklarován zájem na rozvoji projektů společného evropského zájmu IPCEI. Rakousko, Dánsko, Španělsko a Portugalsko však mají k finálnímu znění výhrady, kdy ve své deklaraci vyjadřují požadavek, aby podporované vodíkové IPCEI projekty byly zaměřené výhradně na zelený vodík tj. vyráběný pouze z obnovitelných zdrojů. Pro ČR je pozitivní, že ostatní státy se přiklánějí více k myšlence postupného přechodu na bezemisní ekonomiku s využitím i nízkoemisního vodíku.

Business Sweden prezentoval HYTEPu národní aktivity v oblasti vodíku

Business Sweden má zájem o propojení s českými společnostmi. V příloze naleznete prezentaci o aktuálním statutu politické debaty a projektech ve vodíkových technologiích. V případě dalších dotazů kontaktujte výkonnou ředitelku, Dr. Karin Stehlík.

Zelený vodík nákladově efektivním řešením pro klima

International Renewable Energy Agency (IRENA) zveřejnila 17. prosince 2020 svou novou zprávu o výrobě zeleného vodíku. Ve zprávě konstatuje, že zelený vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů energie bude kompetitivní z fosilními zdroji již v roce 2030.

Česká republika se zavazuje k vodíku!

Česká republika podepsala společně s dalšími 22 evropskými zeměmi „Manifest pro rozvoj evropského hodnotového řetězce vodíkových technologií a systémů“. Podpisová akce byla uspořádána v rámci důležitých projektů společného evropského zájmu v oblastí vodíku (IPCEI - Hydrogen) prostřednictvím Německa a jeho Předsednictví Rady EU.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union