Projekt Zemships ‑ křest vodíkové lodi

Cílem projektu Zemships (Zero Emission Ships) zahájeného v roce 2006 bylo vyvinout a zkonstruovat loď pro přepravu pasažérů v městském prostředí, která nebude kromě vodní páry produkovat žádné emise. Toho je dosaženo využitím vodíku v palivových článcích.

Dne 29. srpna 2008 proběhl v Hamburku slavnostní křest první turistické výletní lodi poháněné vodíkovými palivovými články. V tomto článku si můžete prohlédnout několik fotografií z tohoto ceremoniálu a také zde najdete základní technické parametry lodi s nulovými emisemi.

FCS Alsterwasser

Loď byla během slavnostního ceremoniálu, který proběhl za účasti ministra dopravy Spolkové Republiky Německo Wolfganga Tiefensee, pokřtěna senátorkou Anjou Hajduk jménem "FCS Alsterwasser", kde zkratka FCS znamená loď s palivovými články (Fuel Cell Ship).

Projev ministra dopravy Spolkové Republiky Německo Wolfganga TiefenseeSenátorka Anja Hajduk křtí loď.

Vodíková loď bude provozována firmou ATG na jezeře Alster v Hamburku. Její kapacita je až 100 cestujících.

Srdcem pohonu lodi jsou dva palivové články o celkovém výkonu 100 kW. Pro optimalizaci výkonu se v podpalubí lodi nacházejí také olověné gelové akumulátory s kapacitou 360 Ah při 560 V. Přibližně 50 kg vodíkového paliva je uloženo v tlakových zásobnících při tlaku 350 bar (35 MPa). Toto množství paliva umožní lodi asi 2 -3 dny provozu bez tankování.

V rámci projektu byla postavena také vodíková čerpací stanice. Vodík je zde skladován v kapalném stavu v kryogenní nádobě. Plnění lodních nádrží probíhá po odpaření kapalného vodíku za pomoci stojanu na následujícím obrázku. Při přečerpávání je vodík z této nádrže nejprve odpařen a stlačen na tlak pořebný pro naplnění nádrží lodi. Čerpací stanice byla vybudována společností Linde.

Kryogenní nádoba pro uskladnění kapalného vodíku a další zařízení čerpací stanicePlnící stojanPřestávka u čerpací stanice

Na projektu ZEMSHIPS se podílí devět partnerů, včetně zástupce z České republiky: Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. Příjemcem podpory a koordinátorem je Úřad pro rozvoj města a životní prostředí města Hamburk. Dalšími německými partnery jsou: Alster Touristik GmbH, Germanische Lloyd AG, Hamburger Hochbahn AG, Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Vysoká škola pro aplikovanou vědu), Linde AG a Proton Motor Fuel Cell GmbH.

Tento prototyp lodě by měl dát celosvětový impuls pro další rozvoj lodí poháněných vodíkem. V této souvislosti čeští partneři vytvořili počítačový model pohonného systému, budou spolupracovat na vyhodnocování provozních dat a napomohou přenosu projektových výsledků do dalších evropských měst, výhledově i v České republice.

FCS Alsterwasser bude nyní k dispozici k turistickým plavbám po jezeru Alster. Loď je dlouhá 25,5 metru, široká 5,2 metru a vysoká 2,62 metru. Je vybavena systémem snižování střechy, aby bylo možné podplouvat nízké mosty oddělující jezero Alster od Labského jezera. Maximální rychlost je stanovena na 14 km/h.

Pohled do interiéru lodiFCS Alsterwasser - pohled na záďŘídící panel lodi

Více detailů můžete nalézt na stránkách www.zemships.eu (anglicky nebo německy).