Fotoreportáž z vodíkového centra Linde v Mnichově

Dne 21.8.2008 proběhla na pozvání firmy Linde návštěva zaměstnanců oddělení vodíkových technologií ÚJV Řež ve vodíkovém centru Linde v mnichovském Unterschleissheimu. Z této návštěvy jsme pro vás připravili krátkou fotoreportáž. Nejpodstatnější částí vodíkového centra je vodíková čerpací stanice.

Vodíková čerpací stanice

Pohled na vodíkovou čerpací stanici

Vodík pro čerpací stanici je uskladněn v kapalném stavu v kryogenní nádobě o objemu 17 600 l. Aby mohl být skladován v kapalném stavu, je v nádobě udržován při teplotě -253°C. Uchování vodíku při takto nízké teplotě je dosaženo díky využití velmi účinné tepelné izolace nádoby a postupným odpařováním vodíku. Odpařený vodík je stlačován na tlak 300 bar (30 MPa) a uskladňován ve svazcích tlakových lahví.

Kryogenní nádoba s vodíkemSvazky tlakových lahví

Čerpací stanice je schopna plnit jak vozidla využívající ke svému pohonu kapalný vodík (LH2) tak i vozidla využívající stlačený plynný vodík (CGH2). Pro tankování kapalného vodíku slouží plnící pistole na následujících obrázcích. Pro uživatele není tankování o mnoho náročnější než při tankování dnes běžných paliv na bázi ropných produktů.

Zařízení pro plnění kapalného vodíku

Další obrázky ukazují stojan pro plnění vozidel využívajících stlačený plynný vodík. Maximální plnící tlak je zde 350 bar (35 MPa). Měření množství odebraného vodíkového paliva je zajištěno hmotnostním průtokoměrem. Maximální rychlost plnění je asi 4 kg/min. Při plnění prázdné nádrže vozidla je tlak regulován na 250 bar (25 MPa), aby nedošlo k překročení maximálního průtoku při velkém tlakovém rozdílu. Tankování automobilu trvá přibližně 2 minuty.

Plnící stojan stlačeného plynného vodíku (CGH2)Plnící pistole stlačeného plynného vodíku (CGH2)Panel s informacemi o tankování

Srdcem celé čerpací stanice je kompresorová stanice, která se skládá ze dvou částí. V první části se nachází zařízení pro stlačování vodíku a potrubní rozvody, ve druhé pak elektroinstalace a hydraulika. Kompresorová stanice je zejména z bezpečnostních důvodů umístěna v samostatně stojícím betonovém kontejneru, který je chráněn proti výbuchu. Vodík je zde stlačován na tlak 300 bar (30 MPa) ve dvou stupních. Oba stupně kompresoru jsou hydraulicky poháněny a jejich plášť chlazen olejem, takže se komprese blíží izotermickému ději. Vodík je ukládán ve dvou sekcích svazků tlakových lahví při tlaku 300 bar a třetí vysokotlaké sekci při tlaku 450 bar.

Kontejner kompresorové staniceKompresorová stanice - kompresorKompresorová stanice - olejové čerpadlo

Před tankováním se nejprve změří počáteční tlak v nádrži vozidla a vzhledem k okolní teplotě a ohřátí plynu se dopočte požadovaný koncový tlak. Plnění začíná postupně z obou zásobních sekcí, zbytek plnění se odehrává v režimu boosteru, kdy kompresor nasává plyn z vysokotlaké sekce při minimálním tlaku 150 bar. Proces plnění je automaticky ukončen při dosažení požadované hodnoty koncového tlaku. Celková specifická spotřeba energie při plnícím tlaku 350 bar je asi 0,125 kWh/Nm3.

Muzeum Linde

Poblíž čerpací stanice se nachází také muzeum firmy Linde. Její zakladatel, Karl von Linde, patřil mezi významné vynálezce přelomu 19. a 20. století. Mezi jeho nejvýznamnější vynálezy patří například zařízení pro zkapalnění a destilaci vzduchu.

Karl von LindePrvní zařízení pro zkapalnění vzduchu"Historická" kryogenní nádoba na vodík