Fotoreportáž Oarai, Japonsko

V návaznosti na předchozí článek pro vás přinášíme krátkou fotoreportáž z demonstračního zařízení výroby vodíku v Oarai, Japonsko.

Ve dnech 16 - 19 dubna 07 jsem se v japonském Oarai účastnila mezinárodní konference neelektrických aplikací jaderné energie. Hlavním tématem byla produkce vodíku a odsolování mořské vody. Součástí této konference byla také exkurze do chemické laboratoře, kde se získává vodík termochemickým siro-jódovým (S-I) procesem. Vedlejší zařízení vysokoteplotního reaktoru HTTR bylo (pro nás bohužel) v provozu a proto jsme ho mohli vidět pouze jako model. V budoucnu se počítá se spojením HTTR s termochemický S-I cyklem, ale v současné době je teplo pro výrobu vodíku suplováno spalováním zemního plynu. Některé fotografie zachycují pouze model případně poster, přesto si myslím, že pro vás mohou být zajímavé.

show preview

Japan Atomic Energy Agency, Oarai, Japonsko. HTTR - High Temperature Testing Reactor, vysokoteplotní testovací reaktor, 30 MWth, v provozu od roku 1998. JMTR - Japan Materials Testing Reactor.

show preview

Chladící systém HTTR - byla dosažena teplota 950o C na vstupu do výměníku! V samotném reaktoru je teplota ještě o 100o C vyšší.

show preview

Palivo HTTR je tzv. blokového typu. Základním prvkem je tzv. TRISO obalovaná částice, její průměr je pod 1 mm. Ty jsou vázány v grafitové matrici do válečků, které jsou naskládány do tyče. Palivová tyč se poté zasune do grafitového šestihranného bloku, s nimiž se vytvoří aktivní zóna.

show preview

Model HTTR - dlouhodobý stabilní provoz reaktoru demonstruje jeho inherentní bezpečnostní charakteristiky. V budoucnu se počítá se spojením HTTR s přilehlou termochemickou výrobou vodíku (dnes se teplo pro chod reakcí získává spalováním zemního plynu).

show preview

Grafitové šestihranné bloky.

show preview

Palivová grafitová tyč HTTR - její výška je 580 mm, vnitř jsou naskládány grafitové válečky obsahující jaderné palivo.

show preview

Takto vypadá termochemická výroba vodíku v laboratorním měřítku. Celý S-I cyklus (siro-jódový cyklus) úspěšně běžel jeden týden.

show preview

Na závěr trochu jiný pohled na Fuji.

 

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union