Bidenova administrativa výrazně podporuje americké vodíkové hospodářství

Bidenova administrativa výrazně podporuje americké vodíkové hospodářství

Bílý dům nedávno oznámil významnou investici ve výši 7 miliard USD do sedmi regionálních center pro výrobu čistého vodíku. Tato iniciativa, pojmenovaná Regional Clean Hydrogen Hubs, je součástí plánu na urychlení přechodu na nízkouhlíkové zdroje energie a snížení emisí skleníkových plynů v rámci Bipartisan Infrastructure Law. Tento zákon je největší dlouhodobou investicí do infrastruktury a ekonomiky v historii USA. V průběhu fiskálních let 2022 až 2026 poskytuje na 550 miliard USD.

Čistý nebo také obnovitelný vodík je považován za klíčovou součást snahy o dekarbonizaci energetického sektoru a těžko dekarbonizovatelných průmyslových procesů. Spojené státy americké na rozdíl od Evropské unie používají odlišnou terminologii pro stanovení udržitelnosti vodíku. Pracují s termínem „čistý vodík’’, kterým označují veškerý vyrobený vodík s emisní stopou do 4,5 kg CO2 na 1 kg vyrobeného vodíku. EU operuje s hodnotou 3,38 kg CO2 pro nízkouhlíkový vodík. Tato investice je velkým krokem směrem k dosažení národního cíle produkce 10 milionů tun čistého vodíku do roku 2030. Stejně jako to má EU v rámci své strategie RepowerEU.

Čtyři ze sedmi center budou vyrábět vodík ze zemního plynu s využitím technologie CCS (v EU také známý pod pojmem nízkouhlíkový vodík), pět center bude vyrábět vodík vyrobený za použití elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (v EU také známý pod pojmem obnovitelný vodík) a dvě budou vyrábět vodík, který je produkován z elektřiny, která pochází z jádra.

Seznam projektů, které byly vybrány pro finanční podporu:

  1. Mid-Atlantic Hydrogen Hub: Tento projekt zaměřený na výrobu vodíku elektrolýzou z obnovitelné a jaderné elektřiny má potenciál získat až 750 milionů USD. Projekt zdůrazňuje elektrolýzu jako hlavní metodu výroby vodíku. Mezi 15 partnerů projektu patří zpracovatel průmyslových plynů Air Liquide, výrobce elektrolyzérů a palivových článků Bloom Energy a energetické společnosti PSEG a Chesapeake Utilities.
  2. Appalachian Hydrogen Hub: Tento projekt se zaměřuje na výrobu vodíku ze zemního plynu s použitím technologie CCS a má potenciál získat až 925 milionů USD. Zahrnuje sítě vodíkových potrubí a několik čerpacích stanic pro vodík. Projekt je vyvíjen ve spolupráci s vládou Západní Virginie, producentem zemního plynu EQT, technologickým výzkumným neziskovým institutem Battelle, výzkumnou a vývojovou společností GTI Energy a energetickým technologickým poradcem Allegheny Science & Technology.
  3. California Hydrogen Hub: Tento projekt vede stát Kalifornie a zaměřuje se na elektrolytickou výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a biomasy a má potenciál získat až 1,2 miliardy USD. Hlavním cílem projektu je dekarbonizace veřejné dopravy, nákladní dopravy a provozů v přístavech. Projekt má 203 partnerů, včetně společností jako Amazon, Bosch, Chevron, GE, General Motors, Hyundai a mnoho dalších.
  4. Gulf Coast Hydrogen Hub: Tento projekt bude primárně vyrábět vodík ze zemního plynu s použitím technologie CCS,  a má potenciál získat až 1,2 miliardy USD. Projekt má podporu od významných hráčů, jako jsou ExxonMobile, Chevron, Orsted, Air Liquide, AES a Mitsubishi Power Americas. HyVelocity bude využívat největší koncentraci existujících vodíkových výrobních zařízení v Texasu a jihozápadní Louisianě.
  5. Heartland Hydrogen Hub: Tento projekt zaměřený na výrobu vodíku ze zemního plyn, který by jinak byl spálen v místě výroby, má potenciál získat až 925 milionů USD. Partnerství na projektu zahrnuje energetickou a plynárenskou společnost Xcel Energy, rafinérský podnik Marathon Petroleum a kanadskou energetickou infrastrukturní společnost TC Energy ve spolupráci s Univerzitou Severní Dakoty.
  6. Midwest Hydrogen Hub: Tento projekt se zaměřuje na výrobu vodíku ze zemního plynu a elektřiny vyrobené z OZE a jádra a má potenciál získat až 1 miliardu USD. Mezi 71 partnery ve Midwest Alliance for Clean Hydrogen patří společnosti BP a ExxonMobil, Air Liquide, ocelářský gigant ArcelorMittal, výrobce hnojiv Atlas Agro, Plug Power, Bloom Energy, Nikola Motors, GTI Energy a Constellation Energy (největší provozovatel jaderných elektráren v USA).
  7. Pacific Northwest Hydrogen Hub: Tento projekt zaměřený na výrobu vodíku elektrolýzou má potenciál získat až 1 miliardu USD a zahrnuje plánované projekty od 17 společností, včetně Amazonu, Air Liquide, australského výrobce obnovitelného vodíku Fortescue, Mitsubishi Power Americas, Atlas Agro. Fortescue oznámilo, že projekt zahrnuje jeho navrhovaný závod v Centralia, který bude produkovat čistý vodík pro místní využití v těžké dopravě, k řízení elektrizační soustavy, v námořní dopravě, průmyslových procesech a dalších obtížně dekarbonizovatelných odvětvích.

Z těchto projektů bude produkováno více než tři miliony tun čistého vodíku ročně do roku 2030. 

Hlavní část finanční alokace (asi dvě třetiny) bude použita pro podporu výroby čistého vodíku elektrolýzou. Zbývající miliarda USD z celkové částky 8 miliard USD bude využita pro podporu poptávky po čistém vodíku a pro podporu inovativního využití čistého vodíku. 

Celý proces výběru těchto projektů byl zahájen přijetím 79 návrhů, z nichž bylo 33 vybráno k dalšímu hodnocení. Nakonec se 22 projektů rozhodlo podat plné žádosti, avšak 15 z nich nepostoupilo ve výběrovém řízení dál a vybráno tak bylo zmíněných 7 projektů. 

Zdroje: 

https://www.hydrogeninsight.com/production/us-reveals-the-seven-regional-hydrogen-hubs-to-receive-7bn-of-government-funding/2-1-1534596