Shell vybuduje v Nizozemsku do roku 2025 elektrolyzér o výkonu 200 MW

Nizozemsko-britská společnost Shell vybuduje do roku 2025 v oblasti Rotterdamského přístavu elektrolyzér o výkonu 200 MW, který je schopný vyrábět až 60 tisíc kilogramů obnovitelného vodíku denně. Elektrolyzér by měl získávat potřebnou elektrickou energii z nedaleké offshorové větrné farmy Hollandse Kust, kterou Shell částečně vlastní. Pokud se elektrolyzér stihne postavit do roku 2025, bude se jednat o jeden z největších elektrolyzérů v Evropě. Projekt nese název Holland Hydrogen I.

České společnosti plánují spolupráci s Korejskou republikou v oblasti vodíkové mobility

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) podepsala za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a korejského ministra průmyslu Chang Yang Leeho v úterý 28. června 2022 memorandum o spolupráci s korejskou asociací H2Korea, tedy platformou zaměřujících se na rozvoj vodíkového hospodářství v Korejské republice. Součástí memoranda jsou české společnosti ZEBRA GROUP, TATRA TRUCKS, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Orlen Unipetrol RPA, Vítkovice Cylinders, DEVINN, W.A.G. payment solutions (EUROWAG), ÚJV Řež, Zásilkovna a Iveco Bus. Na korejské straně se memoranda účastní společnosti Hyundai Motor Company a Hyundai Glovis. Spolupráce v rámci memoranda je otevřená i pro další společnosti.

Společnost Vítkovice otevírá první veřejnou plnicí stanici pro osobní automobily v České republice

V úterý 28. 6. 2022 bude ve Vítkovicích otevřena první veřejná plnicí stanice pro osobní vodíkové automobily v České republice. Stanice má denní výkon až 40 kg vodíku a naplní zhruba 8 - 10 aut. Při zvětšení kapacity vysokotlakého zásobníku je možné dosáhnout naplnění až 40 aut denně. Plnicí stanici realizuje akciová společnost Vítkovice ve spolupráci s Cylinders Holding a společností APT v Moravskoslezském kraji.

Společnost Volvo Trucks představila vodíkový kamion s dojezdem až 1000 km

Společnost Volvo Trucks představila nový kamion poháněný plynným vodíkem, který je schopný urazit na jednu nádrž až 1000 km. Kamion je poháněný dvěma palivovými články o celkovém výkonu 300 kW a je postavený tak, aby nabídl maximální výkon a dojezd i v náročnějších terénech. Samozřejmou výhodou vodíku je pak možnost doplnit plnou nádrž do 15 minut.

Komentář: Evropská komise plánuje pohřbít trh s obnovitelným vodíkem. Ještě než se vůbec zrodil

Evropská komise publikovala 20. května 2022 návrh aktu v přenesené pravomoci, kterým stanovuje definici obnovitelného vodíku. Ten stanovuje podmínky, které je nutné splnit pro to, aby vyráběný vodík mohl být prohlášen za plně obnovitelný, a tudíž splňoval nálepku tzv. obnovitelného paliva nebiologického původu (RFNBO). Přestože zveřejněný návrh oproti původnímu znění prošel velkou revizí, stále je natolik restriktivní, že v řadě členských států v podstatě zamezí rozvoji výroby obnovitelného vodíku.

Rotterdamský přístav se připravuje na navýšení importu amoniaku

Společnost OCI N.V., která vlastní a provozuje výrobny amoniaku po celém světě a k ní doprovázející infrastrukturu v Rotterdamském přístavu, plánuje ztrojnásobit importní kapacity amoniaku na 1,2 milionů tun do roku 2023. Společnost tímto krokem odpovídá na zvyšující se poptávku po zámořském amoniaku v Evropě. Ta je zapříčiněna nižší výrobou na starém kontinentu, a to zejména kvůli vysokým cenám zemního plynu. Společnost předpokládá, že amoniak bude sloužit i jako palivo budoucnosti pro lodní dopravu. Terminál by měl sloužit zároveň k importu vodíku ve formě amoniaku zejména z Blízkého východu a Severní Afriky.

GasNet se připravuje na biometan a vodík

Náš člen GasNet v nedávné době prezentoval posun v otázce implementace vodíkového hospodářství v České republice na letošním Sympoziu Českého plynárenského svazu. Podle společnosti je technicky celá česká distribuční soustava pro zemní plyn již dnes připravena na 20% příměs vodíku. Na biometan je GasNet připraven bez větších obtíží v plné výši objemu. GasNet v současné chvíli analyzuje jednotlivé komponenty jejich sítě, včetně legislativních a regulačních aspektů a připravuje také pilotní projekty, které mají ukázat, že vodík představuje reálnou budoucnost plynárenství. V současné chvíli je nicméně více než 60 % všech místních sítí v obcích a městech tvořeno polyethylenovým potrubím, které je připraveno na distribuci 100 % vodíku. GasNet nicméně musí ještě otestovat i dílčí prvky svých potrubí, jako armatury a další součásti, aby byla distribuce vodíku do budoucna bezproblémová.

Rakousko publikovalo svou vodíkovou strategii

Rakouská vláda vydala minulý týden vodíkovou strategii. Ta cílí na výstavbu 1 GW elektrolyzérů do roku 2030 a předem stanovuje priority pro využívání obnovitelného vodíku. Ty vláda stanovila zejména pro oblasti průmyslu (ocelářství, chemický průmysl) a náhrady současného šedého vodíku obnovitelným. Rakouská vláda naopak nevnímá pozitivně využití vodíku v osobní dopravě, v malých a středních nákladních automobilech, ve vytápění domácností a při výrobě industriálního tepla, a to zejména kvůli nižší účinnosti k dnes dostupným jiným technologiím.

Alstom a České dráhy představí v České republice první vodíkový vlak pro osobní dopravu na světě

Náš člen Alstom představí už 17. května v České republice vůbec první vodíkový vlak pro osobní dopravu na světě. Alstom na akci ''Alstom Coradia iLint Railshow'' spolupracuje s českým dopravcem České dráhy. Společnou ambicí obou společností je zdůraznit potenciál vodíku v oblasti železničních řešení, a to zejména tam, kde je elektrizace příliš nákladná. Na základě společné dohody s Českými dráhami přiveze Alstom vodíkový vlak do ČR a na Slovensko v období od 16. až do 25. května. Vodíkový vlak je poháněn palivovým článkem a dosahuje maximální rychlosti 140 km/h. V praxi je schopný ujet na jedno natankování vzdálenost až 1000km. Přijďte se na vlak podívat v řadě českých měst, harmonogram naleznete v článku.

20 evropských firem vyrábějících elektrolyzéry podepsalo společnou deklaraci o navýšení výrobních kapacit

20 zástupců evropských společností vyrábějících elektrolyzéry se sešlo 5. května v Bruselu, aby podepsalo společné memorandum o spolupráci na rozvoji výrobních kapacit. Současná výrobní kapacita elektrolyzérů je jen v Evropě odhadována na 1,75 GW výkonu ročně. Společnosti deklarují, že do roku 2025 navýší výrobní kapacity na 17,5 GW ročně. Cílem zároveň je do roku 2030 budovat další kapacity tak, aby byly splněny cíle Evropské unie představené v novém draftu plánu REPowerEU, jehož finální podobu by Komise měla představit už 18. května.