Podle americké dopravní asociace bude vodík ekonomicky schůdným řešením pro dálkovou nákladní dopravu

Podle americké dopravní asociace bude vodík ekonomicky schůdným řešením pro dálkovou nákladní dopravu

Odvětví nákladní dopravy je na prahu zásadní transformace. Studie North American Council For Freight Efficiency (NACFE) identifikuje vodík jako jedno z přijatelných řešení pro dálkovou nákladní přepravu. Mezi výhodami nákladních automobilů na vodík vyzdvihuje dokument jejich potenciál zajistit dlouhý dojezd a rychlost plnění. Studie potvrzuje, že pro náhradu dálkových naftových kamionů je s ohledem na technologické limity baterií jedinou nákladově efektivní alternativou vodík. K tomu ale bude zapotřebí vybudovat distribuční kapacity vodíku a dostatek plnicích stanic.

Celosvětový dopravní průmysl je zodpovědný za značné množství emisí skleníkových plynů, což z něj činí klíčové odvětví v boji proti změně klimatu. V posledních letech roste zájem o vozidla s nulovými emisemi, zejména v odvětví komerční nákladní automobilové dopravy, která je zodpovědné za velkou část emisí spojených s dopravou. Přestože existuje několik technologií, které umožňují dosáhnout provozu nákladní dopravy s nulovými emisemi, dvě nejslibnější možnosti jsou vodíkové palivové články a bateriová elektrická vozidla.

Podle nové zprávy North American Council for Freight Efficiency (NACFE) mají vodíková i bateriová elektrická nákladní vozidla v budoucnosti bezemisní nákladní dopravy svou úlohu. Studie uvádí, že vodíková a bateriová nákladní vozidla se vzájemně nevylučují ale doplňují. Zatímco bateriová elektrická vozidla jsou nejhospodárnější a nejefektivnější volbou na kratší a střední vzdálenosti, vodík bude jedinou ekonomicky životaschopnou volbou pro dlouhé vzdálenosti.

Jedním z klíčových faktorů při určování, která technologie je pro konkrétní typ přepravy nejvhodnější, je hmotnost užitečného nákladu a vzdálenost cesty. Zpráva NACFE uvádí, že bateriové elektrické nákladní vozy jsou ideální pro užitečné hmotnosti do 43 000 liber (19 500 kg) a 250 mil (400 km), zatímco vodíková vozidla by byla vhodná pro cesty delší než 250 mil a užitečné hmotnosti nad 24 000 liber (10 800 kg).

Ačkoli se oba zmíněné pohony do jisté míry překrývají pro jízdy na střední vzdálenost a střední hmotnost, zpráva uvádí, že pro přepravu nákladu na vzdálenost 600 a více mil (950 km) denně s nulovými emisemi neexistuje žádná praktická alternativa k vodíkovému pohonu. Zpráva také uvádí, že k tomu, aby byly nákladní automobily s palivovými články rentabilní, je zapotřebí docílit výrazného snížení nákladů ve všech nákladových položkách, a že společnosti v rámci celého dodavatelského řetězce se spolu s podporou vlád musí podílet na vyšších nákladech za provoz lokálně bezemisních nákladních automobilů.

Zpráva rovněž poukazuje na tu skutečnost, že náklady na výrobu, přepravu, skladování a výdej vodíku nebudou nákladově konkurenceschopné s naftou bez výrazné pomoci daňových úlev a dalších dotačních mechanismů. Budoucí urychlení rozvoje nákladních vozidel na vodíkové palivové články se pravděpodobně netýká samotných vozidel nebo tankování, ale spíše výroby a distribuce samotného vodíku, přestože se poukazuje na to, že jejich pořízení a provoz budou celkově dražší než u bateriových nákladních automobilů (TCO). TCO je ale do značné míry ovlivněno zejména využitelností vozidla a řadou dalších proměnných. Provozovat bateriové nákladní automobily na dálkových trasách nebude nikdy tak levné jako nabíjení přes noc v depu.

Dalším důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při porovnávání vodíkových a bateriových elektrických nákladních vozidel, je infrastruktura potřebná k jejich podpoře. Bateriové elektrické nákladní automobily lze nabíjet pomocí stávající elektrické infrastruktury, zatímco vodíkové plnicí stanice bude nutné vybudovat od základu. Zpráva uvádí, že je třeba dosáhnout dohody v odvětví, zda budou vodíková nákladní vozidla a infrastruktura založeny na plynném nebo kapalném vodíku, a že pro úspěch této technologie bude rozhodující samotná výroba a distribuce vodíku.

V lednu letošního roku představila Bidenova administrativa Národní plán dekarbonizace dopravy v USA, který ukázal, že vodík je "největší dlouhodobou příležitostí" pro těžké nákladní automobily na dlouhé vzdálenosti, ale má pouze "omezenou dlouhodobou příležitost" pro střední, těžké nákladní automobily na krátké vzdálenosti a autobusy. Zpráva rovněž tvrdí, že vodík nebude hrát žádnou roli v lehkých nákladních vozidlech (tj. osobních automobilech a dodávkách).

Přestože vodíková i bateriová elektrická nákladní vozidla mají své výhody i nevýhody, je zřejmé, že pro nákladní dopravu s nulovými emisemi neexistuje univerzální řešení. Vozové parky na trhu se budou muset rozhodnout, která technologie bude úspěšná, pro které provozní cykly. Nakonec budou nejúspěšnější systémy nákladní dopravy s nulovými emisemi pravděpodobně zahrnovat kombinaci různých technologií, včetně vodíkových a elektrických s využitím baterie.

Zdroj: https://www.hydrogeninsight.com/transport/hydrogen-will-be-the-only-viable-economic-choice-for-zero-emission-long-haul-trucking-us-freight-body/2-1-1431470 

https://nacfe.org/research/electric-trucks/hydrogen/#

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union