Nizozemská vláda vyčlenila 7,5 miliardy eur na obnovitelný vodík jako součást klimatického balíčku v hodnotě 28,1 miliardy eur

Nizozemská vláda oznámila nový klimatický balíček, jehož cílem je snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990, včetně 7,5 miliardy eur na obnovitelný vodík. Tyto prostředky podpoří výrobu vodíku na pevnině i na moři, jeho dovoz, skladování a síť vodíkoovodů v Severním moři.

Evropská unie učinila významný krok směrem k dekarbonizaci leteckého průmyslu

Evropská unie učinila významný krok k naplnění svého cíle stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální tím, že dosáhla předběžné dohody o pravidlech RefuelEU pro letectví. Cílem této dohody je zvýšit využívání udržitelných leteckých paliv na letištích EU od roku 2025, ale je třeba překonat výzvy.

Deloitte Belgium zpracoval komplexní studii o vodíku v přístavech a průmyslových pobřežních oblastech

Studie společnosti Deloitte Belgium zpracovaná pro Clean Hydrogen Partnership obsahuje hloubkovou analýzu potenciálu vodíku v evropských přístavech a pobřežních oblastech. Studie zdůrazňuje význam urychleného zavádění kapacit vodíkové infrastruktury v přístavních ekosystémech pro splnění cílů EU v oblasti obnovitelného vodíku do roku 2030. Studie rovněž poskytuje plán rozvoje vodíkových aktivit a infrastruktury v blízkosti přístavů.

Angola se stane první africkou zemí, která bude vyvážet obnovitelný vodík do Německa

Angola se zapíše do historie jako první africká země, která bude vyrábět a vyvážet obnovitelný vodík do Německa. Státní ropná společnost Sonangol spolupracuje se dvěma německými inženýrskými firmami na výstavbě projektu, který využije 400 MW výkonu z celkového výkonu 2 GW nedaleké vodní elektrárny na výrobu obnovitelného vodíku pomocí elektrolýzy vody. Cílem je již od roku 2024 vyrábět zelený čpavek určený k vývozu do Německa. Dohoda je v současné době ve fázi realizace a očekává se, že prostřednictvím německého programu na podporu importu vodíku H2Global se uskuteční prodej přibližně 280 000 tun zeleného čpavku ročně z Angoly. S vývozem obnovitelného vodíku do Evropy počítá i několik dalších afrických zemí, včetně Maroka, Egypta, Mauritánie, Namibie a Alžírska.

Rafinerie na výrobu biopaliv v Rotterdamu nainstalovala nejvýkonnější vysokoteplotní elektrolyzér na světě

Německý výrobce Sunfire nainstaloval v rafinerii biopaliv Neste v Rotterdamu největší vysokoteplotní elektrolyzér. Zařízení o výkonu 2,6 MW bude využívat odpadní teplo z rafinerie k dosažení provozní teploty 850 °C a vyrábět vodík s nižšími náklady než alkalické nebo PEM elektrolyzéry. To je dáno vyšší elektrickou účinností elektrolyzéru, která se v případě vysokoteplotního elektrolyzéru od společnosti Sunfire pohybuje celosystémově nad 80 %. Projekt známý jako MultiPLHY je financován z programu Evropské unie Clean Hydrogen Partnership a tvoří jej konsorcium složené ze společností Neste, Sunfire, Engie, Paul Wurth a CEA. Instalace elektrolyzéru na bázi pevných oxidů je významným krokem směrem k udržitelným energetickým alternativám.

České uhelné regiony podepsaly memorandum o spolupráci k rozvoji vodíkového hospodářství

Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj podepsaly memorandum o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií a konceptu "vodíkových údolí". Cílem partnerství je podpořit přeměnu uhelných regionů v prosperující oblasti 21. století se zaměřením na dosažení klimatických cílů, kvalitu životního prostředí a ekonomickou prosperitu České republiky.

Podle americké dopravní asociace bude vodík ekonomicky schůdným řešením pro dálkovou nákladní dopravu

Odvětví nákladní dopravy je na prahu zásadní transformace. Studie North American Council For Freight Efficiency (NACFE) identifikuje vodík jako jedno z přijatelných řešení pro dálkovou nákladní přepravu. Mezi výhodami nákladních automobilů na vodík vyzdvihuje dokument jejich potenciál zajistit dlouhý dojezd a rychlost plnění. Studie potvrzuje, že pro náhradu dálkových naftových kamionů je s ohledem na technologické limity baterií jedinou nákladově efektivní alternativou vodík. K tomu ale bude zapotřebí vybudovat distribuční kapacity vodíku a dostatek plnicích stanic.

Dánsko a Německo plánují vybudovat vodíkové potrubí za účelem snižování emisí skleníkových plynů

Dánsko a Německo se na konci března 2023 dohodly na úzké spolupráci při rozvoji evropské vodíkové infrastruktury, včetně výstavby pozemního plynovodního potrubí, které by do roku 2028 překročilo jejich společné hranice. Potrubí by Německu usnadnilo dovoz velkých objemů vodíku pro pohon jeho průmyslu, který by měl do roku 2030 spotřebovat až 90 TWh vodíku, oproti současným 60 TWh špinavého (šedého) vodíku. Tento krok by rovněž pomohl Dánsku dosáhnout cíle výroby vodíku ve výši 20 TWh z plánovaných kapacit elektrolyzérů o celkovém výkonu 4-6 GW. 

Podpora vodíku v rámci Inovačního fondu v letech 2023-2024

Na základě dlouhodobé spolupráce s Ministerstvem životního prostředí přinášíme přehled podpory vodíkových projektů v rámci Inovačního fondu, který spravuje Evropská komise. ČR v minulé výzvě uspěla s dvěma projekty, přičemž jeden je z oblasti výroby vodíku. Nově se chystají jak výzvy pro malé projekty do 7,5 milionů eur, tak výzvy pro velké projekty od 7,5 milionů eur. Více informací naleznete ve článku.

Společnost Thein Industry ve spolupráci se Zásilkovnou představili vodíkovou dodávku

Společnost Thein Industry představila dodávku s vodíkovým pohonem během slavnostního otevření vodíkové plnící stanice Orlen Unipetrol. Dodávku, která nese název Renault Master Van H2-Tech bude využívat společnost Zásilkovna k distribuci balíků. Společnost Thein Industry poskytne Zásilkovně dodávku v rámci operativního leasingu. Dodávka má dojezd okolo 400 kilometrů.