Rafinerie na výrobu biopaliv v Rotterdamu nainstalovala nejvýkonnější vysokoteplotní elektrolyzér na světě

Rafinerie na výrobu biopaliv v Rotterdamu nainstalovala nejvýkonnější vysokoteplotní elektrolyzér na světě

Německý výrobce Sunfire nainstaloval v rafinerii biopaliv Neste v Rotterdamu největší vysokoteplotní elektrolyzér. Zařízení o výkonu 2,6 MW bude využívat odpadní teplo z rafinerie k dosažení provozní teploty 850 °C a vyrábět vodík s nižšími náklady než alkalické nebo PEM elektrolyzéry. To je dáno vyšší elektrickou účinností elektrolyzéru, která se v případě vysokoteplotního elektrolyzéru od společnosti Sunfire pohybuje celosystémově nad 80 %. Projekt známý jako MultiPLHY je financován z programu Evropské unie Clean Hydrogen Partnership[1]  a tvoří jej konsorcium složené ze společností Neste, Sunfire, Engie, Paul Wurth a CEA. Instalace elektrolyzéru na bázi pevných oxidů je významným krokem směrem k udržitelným energetickým alternativám.

Technologický vývoj v oblasti elektrolýzy vody je klíčový pro rozjezd vodíkového hospodářství ve světě. Problémem současných etablovaných technologií elektrolýzy je jejich nižší celková elektrická účinnost, pohybující se u výkonnějších elektrolyzérů okolo 70 %, a to obzvláště těch alkalických. Sunfire se proto zaměřil na hledání řešení jak snížit provozní náklady výroby vodíku, a to prostřednictvím celkového zvýšení elektrické účinnosti elektrolyzéru za použití odpadního tepla. 

Systém o výkonu 2,6 MW se skládá z 12 modulů, které využívají odpadní teplo z rafinerie k dosažení provozní teploty 850 °C a přeměňují páru na vodík. Tato technologie může potenciálně snížit náklady na výrobu vodíku elektrolýzou, protože ve srovnání s alkalickými nebo PEM elektrolyzéry spotřebuje díky využití tepla méně elektřiny.

Nevýhodou vysokoteplotní elektrolýzy je její horší flexibilita zejména v porovnání s PEM či alkalickou elektrolýzou a o něco menší technologická vyspělost, která se podepisuje zejména na nižší životnosti zařízení. Elektrolyzér bude z toho důvodu muset být s velkou pravděpodobností takřka furt v provozu tak, aby nedocházelo pravidelně k jeho vychladnutí. Vysokoteplotní elektrolýza je do budoucna potenciálním zdrojem vodíku v kombinaci s jadernými zdroji, ty se totiž nabízí jako zdroj téměř bezemisně vyráběné elektřiny produkující zároveň velké množství tepla.

Projekt známý jako MultiPLHY je financován z programu Evropské unie Clean Hydrogen Partnership a získal finanční prostředky ve výši 7 milionů eur. MultiPLHY je konsorcium složené ze společností Neste, Sunfire, francouzské energetické společnosti Engie, lucemburské společnosti Paul Wurth, která se zabývá inženýrstvím, zásobováním a výstavbou, a francouzské výzkumné organizace CEA. Cílem konsorcia je prokázat potenciál technologie elektrolýzy na bázi pevných oxidů při výrobě ekologického vodíku. Podle konsorcia MultiPLHY bude mít jednotka o výkonu 2,6 MW nejméně o 20 % vyšší účinnost než nízkoteplotní ekvivalenty, což výrazně sníží provozní náklady.

Nová 2,6MW jednotka bude vyrábět více než 60 kg zeleného vodíku za hodinu a bude plně integrována do procesů rafinerie. Projekt je v současné době ve fázi uvádění do provozu a bude průkopnickým projektem v prostředí průmyslových rafinerií.  Projekt MultiPLHY ukazuje potenciál spolupráce mezi podniky, výzkumnými organizacemi a Evropskou unií při dosahování udržitelných a čistších technologií. 

Zdroje článku:

https://www.hydrogeninsight.com/electrolysers/hot-hydrogen-world-s-largest-solid-oxide-electrolyser-successfully-installed-at-rotterdam-biofuels-refinery/2-1-1432416

https://www.renewableenergymagazine.com/hydrogen/sunfire-successfully-installs-the-worlda-s-largest-20230411

https://h2-tech.com/news/2023/04-2023/sunfire-installs-first-solid-oxide-electrolyzer-in-rotterdam-refinery/

 

[1] Partnerství pro čistý vodík je finanční program Evropské unie na podporu vývoje a zavádění čistých vodíkových technologií v Evropě. Jeho cílem je urychlit dekarbonizaci průmyslu, dopravy a energetiky podporou výroby, distribuce a využívání nízkouhlíkového vodíku. Program poskytuje finanční podporu projektům, které prokazují životaschopnost a rozšiřitelnost čistých vodíkových technologií, a zahrnuje partnerství veřejného a soukromého sektoru, která spolupracují na vývoji inovativních řešení pro boj se změnou klimatu.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union