Angola se stane první africkou zemí, která bude vyvážet obnovitelný vodík do Německa

Angola se stane první africkou zemí, která bude vyvážet obnovitelný vodík do Německa

Angola se zapíše do historie jako první africká země, která bude vyrábět a vyvážet obnovitelný vodík do Německa. Státní ropná společnost Sonangol spolupracuje se dvěma německými inženýrskými firmami na výstavbě projektu, který využije 400 MW výkonu z celkového výkonu 2 GW nedaleké vodní elektrárny na výrobu obnovitelného vodíku pomocí elektrolýzy vody. Cílem je již od roku 2024 vyrábět zelený čpavek určený k vývozu do Německa. Dohoda je v současné době ve fázi realizace a očekává se, že prostřednictvím německého programu na podporu importu vodíku H2Global se uskuteční prodej přibližně 280 000 tun zeleného čpavku ročně z Angoly. S vývozem obnovitelného vodíku do Evropy počítá i několik dalších afrických zemí, včetně Maroka, Egypta, Mauritánie, Namibie a Alžírska.

Cílem německého vodíkového programu H2Global je nakupovat obnovitelný vodík nebo jeho deriváty ze zemí mimo EU a prodávat je německým společnostem v rámci samostatných aukčních programů. Očekává se, že projekt obnovitelného vodíku v Angole bude ročně produkovat přibližně 280 000 tun zeleného čpavku, který bude prodáván prostřednictvím tohoto programu.

Angola má všechny podmínky pro vývoz obnovitelného vodíku a lepší podmínky než mnoho zemí díky svému bohatství v oblasti vodních zdrojů. Několik afrických zemí, včetně Maroka, Egypta, Mauritánie, Namibie a Alžírska, rovněž plánuje vyvážet obnovitelný vodík do Evropy, čímž by pro tyto země vznikl nový zdroj příjmů a zároveň by se podpořily postupy udržitelné energetiky.

Rozvoj infrastruktury pro obnovitelný vodík je obrovskou výzvou, ale potenciální přínosy jsou velké. Obnovitelný vodík má potenciál poskytovat čistou a spolehlivou energii odlehlým oblastem, které nejsou připojeny k rozvodným sítím. Výroba obnovitelného vodíku může také podpořit místní ekonomiku vytvořením nových pracovních míst a generováním příjmů.

Iniciativa Angoly vyvážet obnovitelný vodík do Německa je významným milníkem v úsilí země o podporu udržitelných energetických postupů. Realizací tohoto projektu dává Angola příklad ostatním africkým zemím, což nepochybně vytvoří nové příležitosti pro celý africký kontinent. Tento vývoj také ukazuje potenciál obnovitelné vodíku přispět ke globální energetické transformaci a podpořit udržitelnou budoucnost. Očekává se, že s tím, jak bude stále více zemí usilovat o přijetí udržitelných energetických postupů, poroste poptávka po obnovitelném vodíku, což vytvoří nové příležitosti pro výrobce i spotřebitele.

Zdroje: https://www.hydrogeninsight.com/production/angola-will-start-shipping-green-hydrogen-to-germany-in-2024-becoming-first-african-exporter-says-ambassador/2-1-1435866

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union