Podpora vodíku v rámci Inovačního fondu v letech 2023-2024

Podpora vodíku v rámci Inovačního fondu v letech 2023-2024

Na základě dlouhodobé spolupráce s Ministerstvem životního prostředí přinášíme přehled podpory vodíkových projektů v rámci Inovačního fondu, který spravuje Evropská komise. ČR v minulé výzvě uspěla s dvěma projekty, přičemž jeden je z oblasti výroby vodíku. Nově se chystají jak výzvy pro malé projekty do 7,5 milionů eur, tak výzvy pro velké projekty od 7,5 milionů eur. Více informací naleznete níže.

Inovační fond by se měl v následujících dvou letech (2023-2024) zaměřit na podporu velkých (od 7,5 milionů eur) a malých projektů (do 7,5 milionů eur) v oblasti vodíkového hospodářství. 


Výzvy pro velké projekty budou vypsány přibližně v říjnu 2023 a budou otevřené do března 2024. Podpora by u projektů měla být kombinovaná jak investiční, tak provozní. Výzvy budou vypsány pro tento typ projektů:

a) Inovativní elektrifikace a aplikace vodíku v průmyslu (předpokládaná alokace 1 miliarda eur) s hlavním cílem redukovat využívání fosilních paliv v průmyslových procesech

- Přímá elektrifikace průmyslových procesů

- Produkce obnovitelného vodíku a jeho aplikace v průmyslových procesech (energetický nosič, surovina apod.)

b) Inovativní výroba čistých technologií (předpokládaná alokace 700 milionů eur)

- Výstavba/rozšíření výrobních kapacit OZE

- Elektrolyzéry a palivové články

- Akumulace energie

- Tepelná čerpadla

c) Mid-size pilotní projekty (předpokládaná alokace 300 milionů eur)

- Konstrukce a provoz pilotních projektů zaměřených na validaci, testování a optimalizaci vysoce inovativních dekarbonizačních aktivit uvedených v příloze I. směrnice o EU ETS

d) Obecná dekarbonizace (předpokládaná alokace 1 miliarda eur)

- Aktivity podporující inovaci a nízkouhlíkové technologie/procesy v sektorech uvedených v příloze I. směrnice o EU ETS

- Carbon Capture and Storage (CCS) 

- Výstavba nových OZE a akumulace energie

e) Aukce na provozní podporu výroby obnovitelného vodíku v rámci Evropské vodíkové banky (předpokládaná alokace 800 milionů eur v první aukci)

- Provozní podpora ve formě fixní částky rozdílu mezi cenou vyrobeného šedého a obnovitelného vodíku

- Podpořen bude jen obnovitelný vodík vyráběný podle pravidel směrnice o obnovitelných zdrojích energie (aktů v přenesené pravomoci)

- Vyjednávání o podmínkách aukcí budou zahájena v květnu 2023

- První aukce by měla být spuštěna na podzim 2023


Výzvy pro malé projekty budou vypsány od 30. března do 19. září 2023. Obecně se do nich může hlásit kdokoliv s vodíkovým projektem za předpokladu splnění obecných podmínek. Lze očekávat, že podmínky budou podobné předchozím výzvám. Jedním z úspěšných žadatelů v předchozí výzvě je i člen České vodíkové technologické platformy, společnost Veolie. Odkaz na předchozí výzvy lze nalézt zde.

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union