Deloitte Belgium zpracoval komplexní studii o vodíku v přístavech a průmyslových pobřežních oblastech

Deloitte Belgium zpracoval komplexní studii o vodíku v přístavech a průmyslových pobřežních oblastech

Vodík je považován za jednu z nejslibnějších alternativ k fosilním palivům v těžko dekarbonizovatelných průmyslových odvětvích a v dopravě. Evropská unie (EU) stanovila ambiciózní cíle pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, přičemž cílem je do roku 2030 vyrobit 20 milionů tun vodíku z obnovitelných zdrojů v EU a 10 milionů tun vodíku z obnovitelných zdrojů dovézt. Studie společnosti Deloitte Belgium pro Clean Hydrogen Partnership zkoumá potenciál vodíku v přístavech a průmyslových pobřežních oblastech v Evropě a jeho klíčovou roli při dosahování cílů EU v oblasti obnovitelného vodíku.

Studie poskytuje podrobný výhled potenciální poptávky a nabídky vodíku v evropských přístavech a pobřežních oblastech v letech 2030, 2040 a 2050. Studie naznačuje, že až 42 % celkové poptávky po vodíku v EU do roku 2050 by se mohlo nacházet v přístavních oblastech, které by mohly hrát klíčovou roli při rozšiřování evropského trhu s vodíkem do roku 2050. Očekává se, že poptávku bude pohánět především průmysl a odvětví mezinárodní lodní dopravy.

Infrastruktura vodíkového hodnotového řetězce: Studie zdůrazňuje význam urychleného zavádění kapacit vodíkové infrastruktury v přístavních ekosystémech pro splnění cílů EU v oblasti obnovitelného vodíku do roku 2030. Studie rovněž naznačuje, že dosažení ambiciózního cíle 20 milionů tun výroby vodíku z obnovitelných zdrojů v EU a 10 milionů tun dovozu vodíku z obnovitelných zdrojů z třetích zemí do roku 2030 vyžaduje urychlené investice do specializované infrastruktury v přístavních oblastech, aby bylo možné dodávat vodík více koncovým uživatelům v širších přístavních oblastech a/nebo do vnitrozemí.

Plán rozvoje vodíkových činností a infrastruktury: Studie poskytuje bezvýhradný investiční plán pro rozvoj vodíkových činností a infrastruktury v blízkosti přístavů. Z plánu vyplývá, že k dodávkám vodíku více koncovým uživatelům a k pokrytí budoucí poptávky po vodíku v letech 2030, 2040 a 2050 jsou nezbytné urychlené investice do specializované infrastruktury v přístavních oblastech.

Studie zdůrazňuje klíčovou úlohu přístavů při rozšiřování evropského trhu s vodíkem a dosahování ambiciózních cílů v oblasti obnovitelného vodíku. K dodávkám vodíku více koncovým uživatelům a k uspokojení budoucí poptávky po vodíku v letech 2030, 2040 a 2050 jsou nezbytné urychlené investice do specializované infrastruktury v přístavních oblastech. Studie poskytuje plán rozvoje vodíkových aktivit a infrastruktury v blízkosti přístavů, které mohou pomoci splnit cíle EU v oblasti obnovitelného vodíku do roku 2030 a připravit půdu pro rozšíření evropského trhu s vodíkem do roku 2050.

Pro naše členy jsme zpracovali souhrnnou analýzu této komplexní studie.


Zdroj:

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/energy-and-resources/articles/hydrogen-in-ports-and-industrial-coastal-areas.html

Odkaz na studii zde:

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-04/Study%20on%20hydrogen%20in%20ports%20and%20industrial%20coastal%20areas.pdf

European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union