Nizozemská vláda vyčlenila 7,5 miliardy eur na obnovitelný vodík jako součást klimatického balíčku v hodnotě 28,1 miliardy eur

Nizozemská vláda vyčlenila 7,5 miliardy eur na obnovitelný vodík jako součást klimatického balíčku v hodnotě 28,1 miliardy eur

Nizozemská vláda představila rozsáhlý klimatický balíček v hodnotě 28,1 miliardy eur (30,8 miliardy USD), jehož cílem je snížit emise CO2 do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Významná část balíčku je věnována ekologickému vodíku – více než 7,5 miliardy eur je určeno na výrobu vodíku na pevnině i na moři, dovoz, skladování a síť plynovodů v Severním moři. Cílem je, aby do roku 2030 byly k dispozici 3-4 GW vodíku a aby do roku 2035 byla elektrická soustava země 100% bez emisí CO2.

Finanční prostředky na obnovitelný vodík budou rozděleny do několika různých oblastí. Většina prostředků, 4,9 miliardy eur, bude přidělena na projekty elektrolýzy na pevnině o výkonu 500-1000 MW. K tomu se přidá 249,9 milionu eur na projekty elektrolýzy na pevnině o výkonu 50 MW, 380 milionů eur (pouze capex) na projekty výroby vodíku na moři o výkonu do 100 MW a 1,4 miliardy eur (capex a opex) na projekty výroby vodíku na moři o výkonu od 500 MW do 1 GW. Kromě toho bude 300 milionů eur použito na dovoz obnovitelného vodíku v rámci německého programu H2Global a 50 milionů eur bude přiděleno na vodíkovou síť na moři. 2 miliony eur budou použity na zřízení znalostního centra pro vodík na moři, které bude podporovat sdílení znalostí z demonstračních projektů. A konečně 250 milionů eur bude věnováno na snížení rizika velkokapacitního skladování vodíku.

Nizozemská vláda plánuje přestavět plynové elektrárny na ekologický vodík, čímž přispěje k dosažení cíle, aby do roku 2035 byla elektrická soustava 100% bez emisí CO2. Kromě toho bude pro vodík zavedena nová sazba daně z energie pro domácnosti, která bude nižší než u zemního plynu, což naznačuje, že H2 může hrát roli i při vytápění domácností. Kromě toho vláda vyhradila peníze na využití vodíku v těžké silniční dopravě a vnitrozemské lodní dopravě.

Provozovatel plynárenské sítě Gasunie bude zodpovědný za vybudování vodíkové sítě na moři v Severním moři, přičemž první potrubí má mít "v příštích letech" kapacitu 10 GW H2. Finanční prostředky na výrobu vodíku na moři budou přidělovány prostřednictvím výběrových řízení.

Rozdělení finančních prostředků na vodík v letech 2024-30 je následující:

- Projekty elektrolýzy na pevnině o výkonu 50 MW - 249,9 milionu EUR
- Projekty elektrolýzy na pevnině o výkonu 500-1 000 MW - 4 900 milionů EUR.
- Výroba vodíku na moři (v pobřežních větrných elektrárnách) u projektů do 100 MW - 380 milionů EUR (pouze capex).
- Výroba vodíku na moři (v pobřežních větrných parcích) u projektů od 500 MW do 1 GW - 1 400 milionů EUR (capex a opex).
- Dovoz zeleného vodíku v rámci německého programu H2Global - 300 milionů EUR.
zřízení znalostního centra pro vodík na moři na podporu sdílení znalostí z demonstračních projektů - 2 miliony EUR
- Vodíková síť na moři - 50 milionů EUR
- Odstranění rizika velkokapacitního skladování vodíku - 250 milionů EUR

Veškeré financování výroby a dovozu ekologického vodíku je však podmíněno tím, že "musí být dosaženo dostatečného pokroku také v souvislosti s povinností nákupu". To se týká dříve oznámených vládních plánů, podle nichž bude průmysl od roku 2026 povinen nakupovat určité množství zeleného vodíku.

Klimatický balíček nizozemské vlády je významným krokem ke snížení emisí CO2 a dosažení klimatických cílů. S více než 7,5 miliardami eur vyčleněnými na obnovitelný vodík chce Nizozemsko do roku 2030 zpřístupnit 3-4 GW vodíku a přestavět plynové elektrárny na provoz na obnovitelný vodík. K tomu se přidává závazek vybudovat vodíkovou síť na moři a odstranit riziko rozsáhlého skladování vodíku. Zpřístupněním vodíku chce nizozemská vláda usnadnit ekologičtější budoucnost, snížit emise a podpořit přechod na obnovitelné zdroje energie.

Zdroje:

https://www.hydrogeninsight.com/policy/dutch-government-unveils-more-than-7-5bn-of-spending-on-green-hydrogen-in-new-climate-package/2-1-1443920?a=

https://www.euronews.com/green/2023/04/27/how-the-netherlands-plans-to-spend-28bn-on-slashing-emissions-by-2030

https://apnews.com/article/climate-netherlands-warming-emissions-carbon-8b9d9769d42e9d0beb2a9fa9b057bf54