Výstavba národní vodíkové sítě v Nizozemsku byla oficiálně zahájena

Výstavba národní vodíkové sítě v Nizozemsku byla oficiálně zahájena

V pátek 27. října nizozemský král, Willem-Alexander, oficiálně zahájil práce na výstavbě národní vodíkové sítě v Nizozemsku. Iniciační akce se uskutečnila na staveništi dceřiné společnosti Gasunie Hynetwork Services v přístavu Rotterdam, kde zhotovitel Visser & Smit Hanab postaví první část vodíkové infrastruktury. Od roku 2030 bude národní vodíková síť, která bude stát kolem 1,5 miliardy EUR, propojovat hlavní průmyslové oblasti Nizozemska, ale také sousedního Německa a Belgie. Společnost Gasunie byla pověřena nizozemskou vládou, aby se ujala výstavby této vodíkové sítě.

První část vodíkové sítě, úsek dlouhý přes 30 kilometrů, bude postavena v Rotterdamu a spojí průmyslový park Tweede Maasvlakte s Pernisem. Očekává se, že tento úsek bude provozuschopný v roce 2025. Národní vodíková síť by nakonec měla dosáhnout celkové délky 1200 kilometrů a bude převážně složena z transformovaných plynovodů. Síť bude propojena s velkými výrobními zařízeními vodíku, dovozními terminály v přístavech a společnostmi v Nizozemsku a v zahraničí, které přejdou na vodík, aby zlepšily udržitelnost svých provozů.

Při výstavbě této komplexní vodíkové sítě bude použity bezemisní zařízení a společnost Gasunie bude využívat taková řešení, jako je HyTap, což je jedinečná technologie, která umožňuje bezpečné připojení koncových uživatelů k vodíkovému potrubí.

Han Fennema, CEO společnosti Gasunie, o projektu řekl: "Dnešek znamená zahájení stavby nizozemské vodíkové sítě, a to nás naplňuje hrdostí. Je to nový milník v přechodu k udržitelnějšímu energetickému zásobování v Nizozemsku a severozápadní Evropě. Rád bych poděkoval všem našim partnerům za to, že to umožnili. Díky obrovskému úsilí všech zúčastněných můžeme dnes zde začít stavět."

Rob Jetten, ministr pro klima a energetiku, zase zmínil: "Zahájení stavby vodíkové sítě je významným milníkem. Nizozemsko má vysoké ambice ohledně vodíku: vodík je ideálním řešením pro zajištění udržitelnějšího průmyslu a nabízí ekonomické příležitosti pro Nizozemsko jakožto klíčového aktéra v severozápadní Evropě. Tato národní vodíková síť je klíčová pro dosažení těchto ambicí a jsem hrdý, že jsme první zemí, která začala s výstavbou.“

Výstavba národní vodíkové sítě v Nizozemsku představuje významný krok směrem k udržitelnějšímu energetickému zásobování v regionu. Tato síť propojí průmyslové oblasti v Nizozemsku, Německu a Belgii, což přispěje k rozvoji trhu s vodíkem v regionu. Nizozemsko se tak může stát klíčovým centrem pro obnovitelnou energii a udržitelný průmysl v Evropě.

Zdroj:

https://www.gasunie.nl/en/news/king-willem-alexander-marks-the-start-of-construction-of-gasunies-national-hydrogen-network