Roads2HyCom

Dne 28.11. se v Praze v konalo setkání Integrovaného projektu 6.RP EU Roads2HyCom a České vodíkové technologické platformy. Setkání se konalo při příležitosti konání generálního zasedání projektu, pořádaného pracovníky Výzkumného centra Josefa Božka (VCJB) v prostorách Masarykovy koleje ČVUT v Praze.

Cílem setkání bylo informovat členy vodíkové platformy o výsledcích projektu Roads2HyCOM a informovat partnery projektu o aktivitách členů České vodíkové technologické platformy. Setkání se zúčastnilo cca 15 zahraničních partnerů projektu a 5 zástupců vodíkové platformy. Bylo předneseno pět příspěvků:

Prvním bodem byla prezentace koordinátora projektu Nicka Owena (Ricardo UK), který představil jednotlivé části projektu a dosavadní výsledky projektu - podrobnosti o projektu viz www.roads2hy.com.

Dr. Vávra (ČVUT) prezentoval aktivity VCJB v rámci WP4 jmenovaného projektu. V příspěvku byly prezentovány výsledky použití simulačního nástroje pro analýzu účinností různých pohonných řetězců automobilů se zážehovým a vznětovým spalovacím motorem na tradiční paliva v porovnání s vodíkovým zážehovým spalovacím motorem a vodíkovým palivovým článkem v Evropském jízdním cyklu. (prezentace ke stažení )

Dr. Blažek (TU Liberec) prezentoval program experimentálního výzkumu vodíkových spalovacích motorů v laboratoři spalovacích motorů TU Liberec (prezentace ke stažení).

Ing. Dlouhý (Ústav jaderného výzkumu Řež) prezentoval zapojení ÚJV v projektech vodíkového autobusu, vodíkem poháněné výletní lodi ZEMSHIP a představil aktivity a strukturu České vodíkové platformy. (prezentace ke stažení )

Dr. Němec (Akademie věd) prezentoval aktivity Ústavu termomechaniky a projekt laboratoří pro výzkum materiálů pro vodíkové technologie CENTEM2 v Plzeňském vědeckotechnickém parku. Podrobnosti viz. připojené prezentace. (prezentace ke stažení )

Organizátoři chtějí vyslovit poděkování členům vodíkové platformy za účast a prezentace.

Ktátce o projektu

Roads to Hydrogen Communities (Roads2HyCom) je Integrovaný projekt 6.rámcového programu podporovaný Evropskou komisí. Hlavním předmětem zájmu jsou technické a socioekonomické otázky udržitelné vodíkové energetické ekonomiky. Projekt je koordinován automobilním výzkumným ústavem Ricardo (UK). Do projektu je zapojeno 29 partnerů (univerzity, konzultační společnosti, výrobci automobilů a letadel, distribuční společnosti a výzkumná centra). Jedním ze spoluřešitelů je Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka na ČVUT v Praze viz http://bozek.cvut.cz.

Projekt je členěn do 8 pracovních skupin. První tři skupiny mapují výzkumné aktivity na poli vodíku, možnosti výroby, dopravy, skladování a využití vodíku. Jedním z cílů je mapování vodíkových komunit tj. brzkých implementátorů vodíkových technologií s potenciálem koordinovaného nasazení H2 technologií ve větším měřítku. Jedním z výstupů mapovacích aktivit projektu je z RWTH Aachen spravovaná vodíková Wiky encyklopedie, která je dostupná ze stránek www.roads2hy.com anebo přímo na www.ika-rwth-aachen.de/r2h/index.php/Main_Page.

Další části projektu se zabývají analýzou potenciálu použití vodíkových palivových článků v dopravě, energetice, v oblasti záložních zdrojů a pro napájení mobilních technologií. Pomocí případových studií jsou hledány mezery a příležitosti pro aplikace vodíku ve jmenovaných oblastech. Jiné části definují požadované vývojové a výzkumné aktivity a pravidla pro podporu vodíkových komunit, například jejich financování a vedení.

Podrobnosti na www.roads2hy.com. Ke stažení je na této stránce přístupné velké množství odborných zpráv, databází a prezentací.