Největší světový projekt výroby zeleného vodíku NEOM o krok blíž k realizaci 

Největší světový projekt výroby zeleného vodíku NEOM o krok blíž k realizaci 

Před několika lety ohlásila Saudská Arábie, země s velkými zásobami fosilních paliv, plány na vybudování největší výrobny zeleného vodíku na světě pod názvem NEOM. V březnu roku 2024 se projekt posunul výrazným způsobem kupředu, když německá firma ThyssenKrupp Nucera, dceřiná firma společnosti ThyssenKrupp, vypravila z Dortmundu do Saudské Arábie osm modulů pro výrobu obnovitelného vodíku. 

Saudsko-arabský vodíkový projekt NEOM je plánován jako největší výroba obnovitelného vodíku na světě. Investice by měla dosáhnout 8,4 miliardy amerických dolarů a má být jedním ze saudsko-arabských plánů na diverzifikaci ekonomiky. Realizace projektu je součástí saudskoarabské “Vize 2030”, podle níž je třeba snížit závislost země na vývozu ropy a učinit z ní světového lídra v oblasti výroby obnovitelném vodíku. Saudská Arábie plánuje vývoz obnovitelného vodíku do Japonska, Indie i do zemí EU. 

Projekt NEOM se nachází v ústí Akabského zálivu s tím, že elektrolyzéry budou napojené na solární a větrné parky, které budou umístěné po celém pobřeží a v přilehlém regionu. Vedle instalování elektrolyzérů probíhá současně i dobudování obnovitelných zdrojů energie, které budou napájet elektrolyzéry. V listopadu 2023 byly na místo dodány první větrné turbíny, které jsou nyní instalovány v lokalitě Wind Garden na pobřeží Akabského zálivu. V této lokalitě by mělo být umístěno až 250 větrných turbín. Současně s výstavbou větrného parku probíhá i výstavba přenosové elektrické soustavy a rozšiřování solárních parků. 

Projekt NEOM plánuje při plné kapacitě vyrábět 600 tun obnovitelného vodíku denně. První vodík bude vyroben v roce 2026 a exportován by měl být v podobě amoniaku. Projekt je financován saudskoarabskou vládou s podílem lokálních i mezinárodních bank. 

Více informací o projektu: http://www.neom.com/en-us/newsroom/neom-green-hydrogen-investment.